Els processos geològics interns

natsoriano
Mind Map by natsoriano, updated more than 1 year ago
natsoriano
Created by natsoriano almost 4 years ago
3
0

Description

Mind Map on Els processos geològics interns, created by natsoriano on 04/19/2016.

Resource summary

Els processos geològics interns
1 1 La dinàmica interna de la Terra
1.1 1.1 D'on prové l'energia interna?
1.2 1.2 L'estructura interna de la Terra
1.3 1.4 L'augment de la temperatura a l'inteior terrsetre
1.4 1.5 Mètodes d'estudi de l'interior de la Terra
1.5 1.3 Els corrents de convecció
2 2 Teories orogèniques
2.1 2.1 Teoria de la deriva continental
2.2 2.2 Teoria de la tectònica de plaques
3 3 La tectònica de plaques
3.1 3.1 Plaques litosfèriques
3.2 3.2 Contactes entre plaques
4 4 Què és un volcà?
4.1 4.1 Estructura d'un volcà
4.2 M4.2 aterials volcànics
4.3 4.3 Les estructures magmàtiques
5 5 Una Terra plena de forces
5.1 5.1 Plecs , falles i orògens
5.2 5.2 Les roques metamòrfiques
6 6 Els terratrèmols
6.1 6.1 Com es quantifica un terratrèmol?
6.2 6.2 Terratrèmols submarins
7 7 Distribució i localització de volcans i terratrèmols
Show full summary Hide full summary

Similar

Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
An Inspector Calls - Themes
Emily Simms
FCE Practice Fill In The Blank
Christine Sang
Organic Chemistry Functional Groups
linpubotwheeds
Revision Timetable
katy.lay
atoms and elements
Danoa400
Theories of Religion
Heloise Tudor
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
“The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
Lucia Rocha Mejia
DEV I Part I
d owen