ELS PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS

Albert Esteban
Mind Map by Albert Esteban, updated more than 1 year ago
Albert Esteban
Created by Albert Esteban over 5 years ago
19
0

Description

Mind Map on ELS PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS, created by Albert Esteban on 04/19/2016.

Resource summary

ELS PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS
 1. La dinàmica interna de la Terra
  1. D' on prové l'energia interna de la Terra
   1. L'energia interna de la Terra prové, en bona part, de les fases de formació del planeta
   2. L'estructura interna de la Terra
    1. Per explicar l'estructura interna de la Terra, hi ha dos models que es poden considerar complementaris:
     1. Model geoquímic
      1. Segons la composició química, podem dividir la Terra en tres capes:
       1. escorça
        1. mantell
         1. nucli
        2. Model físic o dinàmic
         1. Segons les propietats físiques dels materials que formen el planeta, a la Terra diferenciem quatre cpes:
          1. litosfera
           1. astenosfera
            1. mesosfera
             1. endosfera
          2. Els corrents de convecció
           1. Els corrents de convecció són moviments ascendents i descendents dels materials fluids, que es desplacen segons la temperatura i la densitat
           2. L'argument de la temperatura a l'interior terrestre
            1. La temperatura de l'interior de la Terra augmenta amb la profunditat, fenomen que es coneix amb el nom de gradient geotèrmic terrestre
            2. Mètodes d'estudi de l'interior de la Terra
             1. Hi ha dos mètodes d'estudi a l'interior terrestre:
              1. Mètodes directes: són els que es basen en l'observació i el mesurament directe de mostres i materials.
               1. Mètodes indirectes: són els que es basen en la deducció i la construcció d'hipòtesis sobre la composició i les propietats dels materials profunds.
             2. Teories orogèniques
              1. Les teories orogèniques ens expliquen els processos que participen en formació de les serralades
               1. Teoria de la deriva continental: l'any 1912 es va desenvolupar la teoria de la deriva continental, en la qual postula que fa uns 250 milions d'anys tots els continents estaven units formant un únic i gran supercontinent, anomenat Panega, al voltant del qual hi havia un oceà, conegut com Pantalassa.
                1. Teoria de la tectònica de plaques: va ser enunciada en la dècada de 1960 i va representar una revolució en el món de la geologia. Engloba tots els processos geològics interns i tota la dinàmica interna del planeta.
               2. La tectònica de plaques
                1. Són les peces en que està fragmentada i dividida la litosfera. Estan en moviment i evolució constants, i es desplacen sobre l'astenosfera.
                 1. Plaques litosfèriques, tenen formes i mides diferents. Hi ha dos tipus:
                  1. Plaques principals
                   1. Plaques menors
                   2. Contactes entre plaques
                    1. Les zones de contacte entre plaques s'anomenen límits de placa
                     1. Hi ha tres tipus:
                      1. Els divergents o constructius
                       1. Els convergents o destructius
                        1. Els passius o neutres
                    2. Que és un volcà?
                     1. Un volcà és qualsevol punt de l'escorça terrestre per on el magma, procedent de l'interior de l'escorça i el mantell, surt cap a l'exterior
                      1. Té set parts:
                       1. Cràter
                        1. Con adventici
                         1. Edifici volcànic
                          1. Columna eruptiva
                           1. Colada de lava
                            1. Xemeneia
                             1. Cambra magmàtica
                           2. Una Terra plena de forces
                            1. Quan les roques estan sotmeses a grans forces, i donen lloc a plecs(s'originen quan les roques s'ondulen)o a falles(es produeixen quan les roques es trenquen).
                            2. Els terratrèmols
                             1. Podem definir un terratrèmol com l'alliberament brusc i sobtat d'energia a l'interior de la Terra, cosa que provoca modificacions del terreny tant a la superfície com en profunditat. La durada pot oscil·lar des de molt pocs segons fins a uns quants minuts
                             2. Distribució i localització de volcans i terratrèmols
                              1. Els volcans i els terratrèmols no estan distribuïts de manera aleatòria o casual
                               1. Una de les regions actives més importants del planeta és l'anomenat Cinturó de Foc del Pacífic
                               Show full summary Hide full summary

                               Similar

                               Spanish: Talking About Everyday Things
                               Niat Habtemariam
                               GCSE PE - 1
                               lydia_ward
                               SAT Exam 'Word of the Day' Set 2
                               SAT Prep Group
                               SMART School Year Goals
                               Alice ExamTime
                               Unit 2 flashcards
                               C R
                               Poetry revision quiz
                               Sarah Holmes
                               EMPRESA Y SUS MERCADOS
                               Archy jesus ruiz
                               CONTABILIDAD
                               marina salinas
                               Terapia Rogeriana
                               lucero guzman
                               TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
                               Luis Ángel Domínguez Ruíz