BIOTEHNOLOGIJA

Gašper Kopše
Mind Map by Gašper Kopše, updated more than 1 year ago
Gašper Kopše
Created by Gašper Kopše almost 4 years ago
8
0

Description

sevejda
Tags

Resource summary

BIOTEHNOLOGIJA
1 interdisciplirana veda
1.1 s sodobnimi metodami
1.1.1 uporablja žive organizme in njihove dele
1.1.1.1 v industrijske namene
2 združuje naravoslovna znanja
2.1 biologija
2.2 mikrobiologija
2.3 biokemija
2.4 biofizika
2.5 drugi
3 s tehnološkimi znanji
3.1 strojništvo
3.2 farmacija
3.3 računalništvo
3.4 agronomija
3.5 drugi
4 biotehnološka odkritja
4.1 usmerjena na področja
4.1.1 kmetijstva
4.1.2 medicine
4.1.3 veterine
4.1.4 varovanja okolja
5 ZELENA BIOTEHNOLOGIJA
5.1 iščejo okolju prijazne rešitve
5.1.1 kmetijstvo
5.1.2 hortikultura
5.1.3 vzreja živali
5.2 gensko spremenjen organizem
5.2.1 naprimer rastlina
5.2.1.1 izboljšan okus
5.2.1.2 razvita odpornost
5.2.1.3 povečana rast
6 RDEČA BIOTEHNOLOGIJA
6.1 ukvarja z
6.1.1 medicino
6.1.1.1 izboljšanje zdravja
6.1.1.1.1 ljudi
6.1.1.1.2 živali
6.2 uporaba organizmov za
6.2.1 proizvodnjo
6.2.1.1 antibiotikov
6.2.1.2 zdravil
6.2.1.3 cepiv
6.3 regenerativna medicina
6.3.1 ukvarja z
6.3.1.1 izvornimi celicami
7 MODRA BIOTEHNOLOGIJA
7.1 preučuje
7.1.1 molekularne biološke spremembe
7.1.1.1 na
7.1.1.1.1 morskih organizmih
7.1.1.1.2 sladkovodnih organizmih
7.2 razni nameni
7.2.1 povečanje varnosti
7.2.1.1 zanesljivosti
7.2.1.1.1 morske hrane
7.2.2 povečanje oskrbe z
7.2.2.1 morsko hrano
7.2.3 kontrola
7.2.3.1 živih organizmov
7.2.3.1.1 v vodi
7.2.4 proizvodnja
7.2.4.1 določenih snovi
8 SIVA BIOTEHNOLOGIJA
8.1 ukvarja z
8.1.1 uporaba mikroorganizmov
8.1.1.1 v industriji
8.2 proizvodnja
8.2.1 različnih produktov
8.2.1.1 splošne uporabe
8.3 novejša biotehnologija
8.3.1 usmerjena k
8.3.1.1 reševanju problemov onesnaženja
8.3.1.2 proizvodnji encimov
8.3.1.2.1 kemikalij
8.3.1.3 gensko spremenjeni produkti
8.3.1.3.1 biološkega izvora
8.3.1.3.1.1 opuščajo sintetične spojine
9 človek z biotehnologijo
9.1 pridobiva
9.1.1 nove proizvode
9.1.1.1 kmetijske
9.1.1.2 biomedicinske
9.1.1.3 druge
10 za preživetje potrebni
10.1 življenjski prostor
10.2 ustrezna sestava zraka
10.3 ustrezen dostop do hranil
Show full summary Hide full summary

Similar

Biotehnologija
zala.rojs
BIOTEHNOLOGIJA
tina.dvorsak
BIOTEHNOLOGIJA
rina.brumec
BIOTEHNOLOGIJA
ana99
BIOTEHNOLOGIJA
sara.lampret
GRE Word of the Day
SAT Prep Group
Graphing Inequalities
Selam H
Of Mice and Men Characters - Key essay points
Lilac Potato
PSBD TEST 2-2
Suleman Shah
Organic Chemistry
Megan Tarbuck
Navegacion
Adriana Forero