Vad är ekonomi?

deriaredar
Mind Map by , created over 5 years ago

Sida 168-173

16
0
0
Tags
deriaredar
Created by deriaredar over 5 years ago
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
GCSE Revision: Christianity
Andrea Leyden
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
1PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
Tipos De Argummacs?dont_count=true&frame=true&fs=true ento
Evelyn Esmeralda Lizarraga Cota
Repetition genomgång Produktionsfaktorer & ekonomiska system
joakim.lindquist
Mikroekonomin- den lilla ekonomin
deriaredar
Ekonomisk utveckling
deriaredar
Makroekonomin- den stora ekonomin
deriaredar
How to Create A Mindmap
PatrickNoonan
Vad är ekonomi?

Annotations:

 • Ekonomi är att hushålla med begränsade tillgångar i syfte  att tillgodose olika mänskliga behov och önskemål.
1 Behov

Annotations:

 • Människan har olika behov.
1.1 Kroppsliga behov
1.1.1 Mat, kläder & tak över huvudet.
1.2 Själsliga (psykosociala) behov
1.2.1 Trygghet, kärlek & gemenskap.
1.3 Abraham Maslow

Annotations:

 • Amerikans psykolog
1.3.1 Behovstrappa

Annotations:

 • Behoven kan snabbt växla i betydelse. När vi är hungriga och trötta är vi på trappans nedersta steg och fokuserar enbart på detta. Då uppskattar man exempelvis inte ett besök på konstmuseum om man samtidigt är trött och hungrig. Ekonomi handlar alltså i grund och botten om mänskliga behov och önskemål. För längesen var ekonomin mest inriktad på att tillfredsställa våra kroppsliga behov så vi kunde överleva, då ägnade vi mer tid till att exempelvis leta efter föda. Numera har samhällsekonomin blivit effektiv och det inriktas på det översta behovet. Upplevelseindustrin är bland annat en industri som tjänar på detta, samtidigt som det uppfyller det översta behovet.
2 Resurser

Annotations:

 • För att vi ska kunna tillgodose våra behov så krävs det olika resurser.
2.1 Fria nyttigheter

Annotations:

 • Resurser som är obegränsade, kräver ingen arbetskraft och är gratis.
2.1.1 Luft, vatten och vackra naturutsikter.
2.1.2 Produktionsfaktorer

Annotations:

 • Många resurser är dock begränsade. För att exempelvis få tag i drickbart vatten så måste det renas och därefter transporteras. För att utnyttja resursena behövs en produktion. Detta sker genom att samla alla resurser till ett företag. Betydelse: De samlade resurserna som krävs för att framställa varor och tjänster.
2.1.2.1 Naturresurser

Annotations:

 • Råvaror som genom produktion blir färdiga produkter.
2.1.2.1.1 Jord, skog, vatten, mineraler och metaller.
2.1.2.1.2 Energiresurser
2.1.2.1.2.1 Kol, olja och vattenkraft.
2.1.2.1.3 Halvfabrikat
2.1.2.1.3.1 Stål och plast

Annotations:

 • Grundligen kommer de från naturen men har blivit behandlade.
2.1.2.2 Arbete

Annotations:

 • Arbetskraft behövs för att omvandla naturresurser till färdiga produkter.
2.1.2.2.1 Humankapital
2.1.2.2.1.1 Styrka, fingerfärdighet och social kompetens.
2.1.2.3 Kapital

Annotations:

 • Kapital behövs för att bearbeta naturresurser till färdiga produkter.
2.1.2.3.1 Realkapital

Annotations:

 • Fysiska hjälpmedel
2.1.2.3.1.1 Maskiner och verktyg
2.1.2.3.1.2 Anläggningar och lokaler
2.1.2.3.2 Finansiellt kapital
2.1.2.3.2.1 Pengar

Annotations:

 • Kan vara eget eller lånat.