Atac epilèptic

Natalia Muñoz
Mind Map by Natalia Muñoz, updated more than 1 year ago
Natalia Muñoz
Created by Natalia Muñoz almost 4 years ago
6
0

Description

Protocol d'actuació i característiques de l'epilepsia

Resource summary

Atac epilèptic
1 Què és?
1.1 Manifestació més comuna de l'epilèpsia, que és una malaltia crònica del cervell provocada per l'augment d'activitat elèctrica de les neurones en alguna zona del cervell
2 Causes
2.1 Qualsevol cosa que distorsioni el patró de l'activitat neuronal normal del cervell
3 Simptomes
3.1 Convulsions
3.1.1 Tòniques
3.1.2 Clòniques
3.2 Contraccions musculars
3.3 Incapacitat per a respirar de manera correcte
4 Signes (d'advertència de que una persona està a punt de patir un atac)
4.1 Confusió mental.
4.2 Comportaments infantils.
4.3 Moviments de masticació o deglució.
4.4 Obrir i tancar els ulls de forma continuada,
4.5 Debilitat i sensació de fatiga profunda.
4.6 Convulsions
4.7 Febre.
4.8 Incapacitat de respondre preguntes/continuar una conversació.
5 Riscos
5.1 Ennuagament
5.2 Mossegar-se la llengua
5.3 Lesions o ferides al convulsionar
5.4 Major probabilitat de mort subite.
6 Prevencíó
6.1 No existeix cap prevenció per a un atac, tant sols conèixer la situació de la persona i el protocol adequat per a poder socorrer-la.
7 Materials
7.1 Els bàsics dins d'un botiquí de Primers auxilis(per curar possibles lesions)
7.1.1 Tissores
7.1.1.1 Esparadrap
7.1.1.1.1 Rotllos de venda
7.1.1.1.1.1 Crema antibiòtica.
7.1.1.1.1.1.1 Cinta adhesiva.
7.2 Algun objecte per a possar-li entre els dents Ex. Mocadors.
8 Afectació Psicològica de tots els implicats.
8.1 Persona afectada
8.1.1 En principi no hi ha cap, encara que al ser una malaltia que pot desencadenar altre tipus de malalties mentals, es adient un seguiment psicològic.
8.2 Xarca més propera (Familiars)
8.2.1 A causa de l'estigmatització social, possible necessitat de suport psicològic.
9 Protocol (Si l'atac dura més de 5 minuts o al acabar un comença un altre, trucar al 911)
9.1 1.Estirar la víctima al terra, si ja es troba al terra no moure-la.( Evitar qualsevol lesió al caure)
9.1.1 2.Apartar els objectes contra els quals es pugui donar cops al convulsionar.
9.1.1.1 3.Si es pot, possar-la de costat per si vomita.
9.1.1.1.1 4.Possar-li un coixí o abric sota el cap i algun objecte entre els dents per evitar ennuagaments o que es mossegui la llengua.
9.1.1.1.1.1 5.En fase de recuperació: Analitzar si té alguna lesió. Si cal, traslladar la víctima al Centre Sanitari.
9.1.1.1.1.1.1 6.Si no cal traslladar a la víctima, tranquilizar-la i donar-li aigua a petits glopets.
9.1.1.1.1.1.1.1 7.Recomenar-li que vagi al Centre de Salut en cas de primer atac o si els pateix de manera molt freqüent.
Show full summary Hide full summary

Similar

English Vocabulary
Niat Habtemariam
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
USA and Vietnam (1964-1975) - Part 1
Lewis Appleton-Jones
GCSE French - Parts of the Body
Abby B
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
GCSE REVISION TIMETABLE
Joana Santos9567
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
GCSE Maths: Algebra & Number Quiz
Andrea Leyden
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
Art & Design in Context
Chloe Scott