ACCIÓ TUTORIAL

Aroa Periche
Mind Map by Aroa Periche, updated more than 1 year ago
5
0
0

Description

Mapa conceptual sobre la acción tutorial y la relación entre alumnos, familia y escuela
Tags

Resource summary

ACCIÓ TUTORIAL
1 és
1.1 Orientació
1.1.1 finalitat
1.1.1.1 Desenvolupament alumne
1.1.2 excedeix
1.1.2.1 Tutoria
1.1.2.1.1 vinculada
1.1.2.1.1.1 Família
1.1.2.1.1.2 Alumne
1.1.2.1.1.3 Escola
1.1.2.1.2 tipus
1.1.2.1.2.1 Individual
1.1.2.1.2.2 Grupal
1.1.2.1.3 s'hi impliquen
1.1.2.1.3.1 Agents socials
1.1.2.1.3.2 Agents educatius
1.1.2.1.3.2.1 com
1.1.2.1.3.2.1.1 Orientador
1.1.2.1.3.2.1.2 Mestre/tutor
1.1.2.1.3.2.1.2.1 funció
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1 Educar
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1 implica
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1 Socialitzar
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2 Culturalitzar
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.3 Orientar
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2 requereix
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1 Lleis
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1 com
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.1 LGE
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.2 LODE
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.3 MEC
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.4 LOCE
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.5 LOE
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.6 LEC
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.7 LOGSE
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.7.1 organitza en
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.7.1.1 Nivell Sector
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.7.1.2 Nivell Escola
1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.2.1.1.7.1.3 Nivell Aula
1.1.2.1.3.2.1.2.2 requereix
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1 Capacitat assertiva
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.1 expressa
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.1.1 autoestima sana
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.2 afavoreix
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.2.1 Relacions interpersonals
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.3 tèniques
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.3.1 Realització i acceptació crítica
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.3.2 Fer pactes
1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.3.3 Expressar opinions i sentiments
1.1.2.1.3.2.1.2.3 qualitats atribuïdes
1.1.2.1.3.2.1.2.3.1 empatia
1.1.2.1.3.2.1.2.3.2 maduresa
1.1.2.1.3.2.1.2.3.3 sociabilitat
1.1.2.1.3.2.1.2.3.4 responsabilitat
1.1.2.1.3.2.1.2.3.5 tolerància
1.1.2.1.3.2.1.2.3.6 sensibilitat
1.1.3 basada en
1.1.3.1 Principi prevenció
1.1.3.2 Principi intervenció social
1.1.3.3 Principi desenvolupament
2 depèn de
2.1 Tutor
2.1.1 té
2.1.1.1 Competències
2.1.1.1.1 tipus
2.1.1.1.1.1 Professional
2.1.1.1.1.2 Personal
2.1.1.1.1.3 Social
2.1.1.1.2 són
2.1.1.1.2.1 Tècnica
2.1.1.1.2.2 Metodològica
2.1.1.1.2.3 Personal
2.1.1.1.2.4 Participativa
3 contribueix a
3.1 Col·laboració famílies
3.2 Desenvolupament alumne
3.3 Seguiment alumne
3.4 Assoliment maduresa
4 principis
4.1 Beneficiència
4.2 No maleficiència
4.3 Confidencialitat
4.4 Autonomia
4.5 Veracitat i justícia
Show full summary Hide full summary

Similar

Tema 4. Dificultad social por presentar deficiencia y discapacidad.
rbk_rod
LOS JÓVENES Y EL VALOR DE LA MODA
cinthyayali
EVALUACIÓN EDUCATIVA
seminarista25
Filósofos
Astrid Esquivel
ALIANZAS CONVENIOS VÍNCULOS
Fernanda Salamanca Alvarez
SOCIALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Fernanda Salamanca Alvarez
Planeación Didáctica
jorge ortega
LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD RED
kevin Mcklein
LA EXCLUSIÓN Y LA ESCUELA
Jorge Untiveros Caldas
Observación
Perla Puente