L'ENVELLIMENT

Rosa Pla
Mind Map by Rosa Pla, updated more than 1 year ago
Rosa Pla
Created by Rosa Pla over 4 years ago
3
0

Description

PUNTS 1,2,3. L'ENVELLIMENT I LES SEUES IMPLICACIONS PSICOSOCIALS.TREBALL I JUBILACIÓ. PREPARACIÓ PER A LA JUBILACIÓ. COMUNICACIÓ I OCI.
Tags

Resource summary

L'ENVELLIMENT
1 VELLESA/SENECTUD CTE
1.1 una etapa més del cicle vital
1.1.1 no homegènia
1.1.2 ha canviat amb el temps
1.1.2.1 s'ha perllongat
1.1.2.2 + qualitat de vida
1.1.2.3 dos subetapes
1.1.2.3.1 PRESENECTUD/3a EDAT 65-75
1.1.2.3.1.1 jubilació
1.1.2.3.1.2 certa involució
1.1.2.3.2 VELLESA/4a EDAT
1.1.2.3.2.1 + problemes salut
1.1.2.3.2.2 deteriorament físic i psíquic
1.2 canvis físics, psíquics, socials
1.2.1 esforç d'adaptació
1.2.2 gran variabilitat individual
1.2.2.1 herència genètica
1.2.2.2 situació socioeconòmica
1.2.2.3 estat de salut
1.2.2.4 educació
1.2.2.5 ocupació
1.2.2.6 personalitat
1.2.2.7 generació
2 tradicionalment procés de pèrdua i malaltia
3 ara predomina concepció diferent
3.1 no només pèrdues
3.2 algunes capacitats es pocen mantindre, millorar o adquirir-ne de noves
3.3 3 tipus d'envelliment
3.3.1 NORMAL/FISIOLÒGIC
3.3.1.1 canvis graduals associat a l'edat, intrínsecs i inevitables
3.3.2 PATOLÒGIC
3.3.2.1 canvis per malalties mals hàbits o estils de vida
3.3.2.2 no formen part de l'envelliment normal
3.3.2.3 alguns es poden previndre o revertir, altres no
3.3.3 ÒPTIM/SATISFACTORI
3.3.3.1 envellir arribant als límits del propi funcionament
3.3.3.2 optimitzar i fer funcionar al màxim les potencialitats
3.3.3.3 promoure salut, autonomia, autoestima i capacitats
3.3.3.4 evitar passivitat i aillament
3.3.3.5 cal actitud individual i recursos socials
4 TREBALL I JUBILACIÓ
4.1 jubilació=entrada en la vellesa
4.1.1 canvi vida
4.1.2 esforç adaptació
4.1.3 del treball a l'oci
4.2 el treball te moltes funcions
4.2.1 organitza temps i espai
4.2.2 estatus i reconeixement
4.2.3 contacte i relacions socials
4.2.4 sentiment d'identitat i valua
4.2.5 sensació inutilitat i desorientació al jubilar-se
4.2.5.1 condicionants
4.2.5.1.1 tipus de treball
4.2.5.1.2 societat del rendiment
4.2.5.1.3 augment esperança vida i bones condicions físiques i cognitives
4.2.5.1.4 manca de consciència de les possibilitats de l'oci
4.2.5.2 imp PREPARACIÓ PER A LA JUBILACIÓ
4.2.5.2.1 programes poc desenvolupats
4.2.5.2.2 els hauria d'impulsar l'adm
4.2.5.2.3 professionals socioculturals
5 COMUNICACIÓ I OCI
5.1 molt TLL i poca preparació per a omplir-lo
5.1.1 TV i passivitat
5.1.2 avorriment, solitut
5.1.3 incmunicació aillament
5.2 el TLL és una oportunitat
5.2.1 comunicar-se i conviure
5.2.2 actv gratificants
5.2.3 cultivar interesos personals q abans no s'ha pogut
5.2.4 coses q enriqueixen i fan sentir bé
5.2.5 desenvolupam personal
5.2.6 imp trobada, conversa i jocs grupals
5.2.6.1 promoció pels ajuntaments
5.2.6.2 altres iniciatives per a promoure actv i integració dels majors
5.2.6.2.1 des de centres de dia
5.2.6.2.2 des de c. culturals, cívis, veinals
Show full summary Hide full summary

Similar

Repaso Tema 11
María Parra
LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA
sergioalban455
Inglés 1 (Examen 11-15)
Inglés oposiciones
Revista Time
jeniffer lopez0097
7 Crisis y hundimiento del comunismo (1985-1991)
isabel99villenera
LAS DESAMORTIZACIONES DE MENDIZÁBAL Y MADOZ
Ángela Nuñez Lucas
Estructura lógica
Victor Diaz
TEMA 11
Frida Gloria
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Maria Flores
LA SEGURIDAD SOCIAL
Maria Flores