Khảo sát hàm số

maichieuthuy2009
Mind Map by , created over 5 years ago

Khảo sát hàm số

34
0
0
Tags
maichieuthuy2009
Created by maichieuthuy2009 over 5 years ago
Biology Term One: Ecology Definitions
maddison.b30
parole chiave della montagna
ludovica gatti
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
marcela arango
The Great Gatsby: Chapter Summaries
Andrew_Ellinas
Část 4.
Gábi Krsková
IT Applications Practice Exam - 2013, 2012, 2011
Nicholas Bagnall
IT Applications: Design Tools (Know what's what)
Nicholas Bagnall
Factors affecting criminal behaviour
margaret.barg
12-1 DNA
Taylor Nguyen
Reproductive System LABELLING
itstinachen
Khảo sát hàm số
1 Các dạng
1.1 Hàm bậc 3
1.1.1 Tập xác định : D=R
1.1.2 Giới hạn
1.1.3 Không có tiệm cận
1.1.4 Đạo hàm là hàm bậc 2
1.1.5 Bảng biến thiên
1.1.5.1 Phương trình y'=0 có hai nghiệm phân biệt
1.1.5.1.1 a > 0
1.1.5.1.1.1
1.1.5.1.2 a < 0
1.1.5.1.2.1
1.1.5.2 Phương trình y'=0 có một nghiệm
1.1.5.2.1 a > 0
1.1.5.2.1.1
1.1.5.2.2 a < 0
1.1.5.3 Phương trình y'=0 vô nghiệm
1.1.6 Đồ thị
1.1.6.1 Nhận điểm uốn làm tâm đối xứng
1.2 Hàm bậc 4
1.2.1 Tập xác định D=R
1.2.2 Giới hạn
1.2.3 Không có tiệm cận
1.2.4 Đạo hàm là hàm bậc ba
1.2.5 Bảng biến thiên
1.2.5.1 Phương trình y'=0 có 3 nghiệm phân biệt
1.2.5.1.1 Có 3 cực trị
1.2.5.1.2 Có
1.2.5.2 Phương trình y'=0 có 1 nghiệm
1.2.5.2.1 Có 1 cực trị
1.2.5.3 Phương trình y'=0 vô nghiệm
1.2.5.3.1 Không có cực trị
1.2.6 Đồ thị
1.2.6.1 Nhận trục tung làm trục đối xứng
1.3 Hàm hữu tỉ
1.3.1 Tập xác định D = R \ {-d/c}
1.3.2 Giới hạn
1.3.3 Tiệm cận
1.3.3.1 Tiệm cận đứng
1.3.3.2 Tiệm cận ngang
1.3.4 Bảng biến thiên
1.3.5 Đồ thị
1.3.5.1 Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận
2 Các phần phải có
2.1 Tập xác định
2.2 Giới hạn - Tiệm cận
2.3 Đạo hàm
2.3.1 Nghiệm phương trình y'=0
2.4 Nhận xét sự biến thiên của hàm số
2.4.1 Kẻ bảng biến thiên
2.4.2 Sự biến thiên của hàm số
2.4.2.1 Hàm số đồng biến trên
2.4.2.2 Hàm số nghịch biến trên
2.4.3 Cực trị
2.4.3.1 Cực đại
2.4.3.2 Cực tiểu
2.5 Đồ thị
2.5.1 Điểm uốn
2.5.1.1 Tính y''
2.5.1.2 Tìm nghiệm phương trình y''=0
2.5.1.3 Thay nghiệm vào hàm số gốc
2.5.2 Giao điểm với các trục tọa độ
2.5.2.1 Tìm y với x=0
2.5.2.2 Tìm x với y=0
2.5.3 Vẽ đồ thị
2.5.3.1 Cực trị
2.5.3.2 Tiệm cận
2.5.3.3 Điểm uốn
2.5.3.4 Giao điểm với các trục tọa độ
2.5.3.5 Vẽ liền nét
2.5.3.6 Các điểm bất kỳ đã cho trước
2.5.4 Tìm điểm bất kỳ
2.5.4.1 Cho một giá trị x thuộc tập xác định, khác hai cực trị
2.5.4.2 Thế vào hàm số gốc tìm y