Llibre IV

jdolsina
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Llibre IV, created by jdolsina on 02/27/2014.

23
0
0
Tags No tags specified
jdolsina
Created by jdolsina over 5 years ago
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
El Smith
Memory-boosting tips for students
Micheal Heffernan
What You Can Do Using GoConqr
Micheal Heffernan
Část 2.
Gábi Krsková
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz
The First, Second, Third and Fourth Crusades
adam.melling
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Statistics Equations & Graphs
Andrea Leyden
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
History- Religion and medicine
gemma.bell
Llibre IV
1 Capítol II
1.1 Els graus de coneixement
1.1.1 Intuïtiu
1.1.1.1 Idea que es rep en la nostra ment des d'un objecte exterior
1.1.2 Demostratiu
1.1.3 Qualsevol cosa que estigui per sota d'aquests dos graus
1.1.3.1 És fé o opinió
1.1.3.1.1 No és coneixement
1.1.4 Sensitiu
1.1.4.1 Aquella idea que podem entendre i plasmar en la nostra ment per mitjà dels sentits
1.1.4.1.1 Recepció a partir dels objectes externs
1.1.5 En cadascun d'ells hi ha diferents graus i formes d'evidència i certesa
2 Capítol IV
2.1 La realitat del nostre coneixement
2.1.1 Sigui quin sigui el tipus de idees que un pugui contemplar
2.1.1.1 Tota idea tindrà el mateix grau de certesa
2.1.1.1.1 Considerant que tot conexiement només rau en la percepció de l'acord o el desacord d'aquestes idees
2.1.1.1.1.1 Només cal contemplar l'acord de la pròpia imaginació
2.1.1.1.2 Tot i això
2.1.1.1.2.1 Només el conexiement és el que dóna valor al raonament
2.1.2 Aquest coneixement no és immediat
2.1.2.1 Sorgeix de la conformitat entre les idees que es tenen
2.1.2.1.1 Dues classes d'idees
2.1.2.1.1.1 Idees simples
2.1.2.1.1.1.1 Són el producte de les coses que produeixen una percepció en la ment
2.1.2.1.1.1.1.1 No són ficcions de la nostra imaginació
2.1.2.1.1.1.1.1.1 Són produccions naturals i regulars de les coses existents fora de nosaltres
2.1.2.1.1.2 Idees complexes
2.1.2.1.1.2.1 Són arquetipus construïts per la ment
2.1.2.1.1.2.1.1 Tret de la substància
2.1.2.1.1.2.1.1.1 Formades per arquetipus que estan fora de nosaltres
2.1.2.1.1.2.1.1.1.1 Han d'estar constituïdes només per les idees simples que s'han pogut descobrir coexistents a la natura
2.1.2.1.1.2.1.2 No és una còpia d'una altra idea
2.1.2.1.1.2.1.2.1 Té la conformitat necessària per tal que el seu coneixement sigui real
2.1.2.1.1.2.1.2.2 Però són combinacions d'altres idees, ja siguin
2.1.2.1.1.2.1.2.2.1 Simples
2.1.2.1.1.2.1.2.2.2 Complexes
2.1.2.1.1.3 Tot coneixement que aconseguim amb aquestes idees és real
2.1.2.1.1.3.1 El coneixement matemàtic és també cert i real
2.1.2.1.1.3.1.1 Idea que es forma en la ment
2.1.2.1.1.3.1.2 I el coneixement moral també ho és
2.1.2.1.1.3.1.2.1 Si es troba un aocrd o desacord entre aquestes idees
2.1.2.1.1.3.2 I el coneixement no requereix de l'existència d'aquella idea
2.1.2.1.1.3.2.1 Només es necessita de la seva demostració
2.1.2.1.1.3.2.1.1 Experiments matemàtics

Media attachments