SAR Penicillins

Đức Trí Bùi
Mind Map by , created over 5 years ago

Kháng sinh beta-lactam

23
0
0
Tags
Đức Trí Bùi
Created by Đức Trí Bùi over 5 years ago
A2 Ethics - Virtue Ethics
Heloise Tudor
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Get your grammar right!
Sarah Holmes
Social Influence
olimcconnell
1PR101 2.test - Část 4.
Nikola Truong
Các Penicillins
Đức Trí Bùi
Penicillins
Đức Trí Bùi
Spanish Questions
Niat Habtemariam
Cell Parts & Genetics
Selam H
Chemistry Edexcel C2 topic 1+topic 2 notes
isabellaoliver
SAR Penicillins
1 β-lactam
1.1 cần thiết
2 COOH tự do
2.1 cần thiết
2.2 dạng muối Na, K
2.3 gắn với Nitơ+ của a.a lysine
3 vòng bicyclic
3.1 sức căng vòng

Annotations:

  • sức căng vòng càng lớn thì hoạt tính càng mạnh và càng dễ phân hủy
3.1.1 hoạt tính
3.1.2 Độ bền
3.2 Hóa lập thể

Annotations:

  • quan trọng so với acylamino
4 lưu huỳnh
4.1 Không quan trọng
5 acylamino
5.1 Cần thiết
5.2 Phổ kháng sinh
5.2.1 Kị nước
5.2.1.1 Ưu thế Gram (+)
5.2.1.2 Giảm mạnh hoạt tính Gram (-)
5.2.2 Thân nước
5.2.2.1 Ít ảnh hưởng Gram (+)
5.2.2.2 Tăng hoạt tính Gram (-)

Annotations:

  • Đặc biệt NH2, OH, COOH ở nguyên tử C anpha của cacboxyl