SNOVI1

Ines Krček
Mind Map by Ines Krček, updated more than 1 year ago
Ines Krček
Created by Ines Krček almost 4 years ago
6
0

Description

POJMOVNA MAPA O SNOVEH
Tags

Resource summary

SNOVI1
1 PIVO
1.1 MORSKA VODA
1.1.1 GRANIT
1.1.1.1 BETON
1.1.1.1.1 ZMESI
2 HOMOGENE ZMESI
3 HETROGENE ZMESI
3.1 SUSPENZIJA
3.1.1 EMULZIJA
4 PLINI
4.1 DUŠIK
4.1.1 KISIK
4.1.1.1 ŽLAHTNI PLINI
4.1.1.1.1 ARGONA
4.1.1.1.1.1 OGLJIKOV DIOKSID
5 MASA
5.1 PROSTORNINA
5.1.1 DELCI
5.1.1.1 ATOMOS
5.1.1.1.1 GR.-NEDELJIV
6 ATMOSFERA
7 MINERALNA VODA
7.1 SLADKOR
7.1.1 ČISTE SNOVI
7.1.1.1 SPOJINE
7.1.1.1.1 MODRA GALICA
7.1.1.1.1.1 KALCIF
7.1.1.1.1.1.1 KALIJEV DIKORMAT
7.1.1.1.1.1.1.1 SLADKOR
7.1.1.1.1.1.1.1.1 KREMEN
7.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PIRIT
7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 KROMOV GALUN
7.1.1.2 ELEMENTI
7.1.1.2.1 BAKER
7.1.1.2.1.1 ŽVEPLO
7.1.1.2.1.1.1 KISIK
7.1.1.2.1.1.1.1 DUŠIK
7.1.1.2.1.1.1.1.1 ARGON
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1 BRON
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1 KLOR
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 NATRIJ
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 GRAFIT
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 CINK
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 MAGNEZIJ
7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 JOD
7.1.2 SOL
7.1.2.1 LES
7.1.2.1.1 ZLATO
7.1.2.1.1.1 ŽVEPLO...
Show full summary Hide full summary

Similar

Nouns & Definite Articles Notes
Selam H
A-level French Vocabulary
daniel.praecox
GCSE Maths Notes: Averages
Andrea Leyden
Of Mice and Men
becky_e
Flashcards de Inglês - Vocabulário Intermédio
miminoma
10 good study habits every student should have
Paras Garg
IDENTIDAD SOCIAL
laura vasquez
Primera Guerra Mundial
Elias Ortega
Atención, Memoria y Lenguaje
Alex Rose
DESARROLLO FÍSICO Y COGNOSCITIVO EN LA NIÑEZ MEDIA
ALEJANDRA HERRERA VELEZ
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Naitha Hernandez