การพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์

Oranong Chumsri
Mind Map by Oranong Chumsri, updated more than 1 year ago
Oranong Chumsri
Created by Oranong Chumsri over 4 years ago
2
0

Description

ผลงานของนางสาวอรอนงค์ ชุมศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 21 รายวิชา สุขศึกษา เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

การพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์
 1. การพัฒนาและควบคุมอารมณ์
  1. ความสุข มี 3 องค์ประกอบ คือ
   1. มีความสุขสงบทางใจ
    1. ภูมิใจในตนเอง
     1. พอใจในชีวิต
     2. การเป็นคนเก่ง มี 3 องค์ประกอบ คือ
      1. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาต้องยอมรับในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้
       1. มีแรงจูงใจสร้างความหวังให้กับตนเอง
        1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารเจรจาให้เหมาะสมทั้ง 3 ระดับ (สูงกว่า ระดับเดียวกัน ระดับต่ำกว่า)และใช้แบบปิยะวาจาคิดก่อนพูด
        2. การทำความดี มี 3 องค์ประกอบ คือ
         1. การควบคุมอารมณ์
          1. เห็นใจคนอื่น
           1. ความรับผิดชอบ
          2. กลยุทธ์ที่สำคัญในการเสริมสร้าง
           1. สร้างปฏิสัมพันธ์ มีความเข้าใจผู้ร่วมงาน มีท่าทีที่ดีในการสื่อสาร เน้นความผูกพันเอื้ออาทร
            1. มีพลังความคิดด้วยการขยันอ่าน ขยันหาความรู้
             1. ขจัดความโกรธและรับมือกับความเครียด
              1. มีสติและปัญญาในการมองโลก พิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยใจ
               1. รู้คุณค่าและความหมายแห่งชีวิตของตนเองและผู้ร่วมงาน
                1. รู้จักเริ่มที่จะรักและวางใจคนอื่น
                 1. มีความพอดีกับชีวิตและไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆ
                 2. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
                  1. การรู้จักอารมณ์ตนเองให้เวลาทบทวนอารมณ์ของตนเอง ฝึกให้เกิดการรู้ตัวเสมอและมีสตอยู่กับการรู้ตัว
                   1. การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ทบทวนว่ามีอะไรบ้างที่ทำลงไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึ้น และดูด้วยว่าผลที่ตามมาเป็นเช่นไร เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอ
                    1. การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ทบทวนว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเรามีอะไรบ้าง นำความต้องการที่เป็นไปได้และเกิดประโยชน์มาตั้งเป้าหมาย ที่ชัดเจนให้แก่ตนเองแล้ววางขั้นตอนที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ในการปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายต้องระวังอย่าให้มีเหตุการณ์บางอย่าง
                     1. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างอารมณ์ที่ดีต่อกัน ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้อื่น ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                     2. แนวทางในการรักษาสัมพันธ์ที่ดี
                      1. มองตนเองและผู้อื่นในแง่ดี เน้นการเริ่มต้นของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
                       1. ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความเข้าใจตรงกันชัดเจน
                        1. ฝึกการแสดงน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักให้
                         1. ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ ให้การยอมรับ
                          1. แสดงความชื่นชอบ ชื่นชม และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
                          2. แนวทางก้าวไกลในการงาน
                           1. มาทำงานอย่างพร้อมที่จะแก้ปัญหา มิใช่มาพร้อมกับปัญหา
                            1. ทำงานนอกเหนือจากขอบเขตของงานที่กำหนดไว้
                             1. ไม่หยุดนิ่ง กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ๆ เมื่อพลาดก็ไม่ท้อถอย
                              1. ผลงานมีคุณภาพมากกว่าที่คาดหวัง
                               1. พร้อมเสมอที่จะทุ่มเทกับงานใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย
                                1. มีแนวคิดและมองสิ่งต่างๆ ในแง่มุมที่ดีงามและสร้างสรรค์
                                 1. มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
                                 Show full summary Hide full summary

                                 Similar

                                 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
                                 plaifa sangsooK
                                 การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
                                 เชาวรัตน์ เเสงกล้า
                                 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
                                 อุทุมพร ดงหิงษ์
                                 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                                 jomjam buddee
                                 หลีกเลี่ยงความรุนแรง
                                 Pawadee Chaiyasa
                                 เซต
                                 surasit sadlan
                                 ระบบเลขฐาน
                                 supaporn somparn
                                 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
                                 patchara katkong
                                 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                                 patchara katkong
                                 ระบบจำนวนเต็ม
                                 พรพิมล หมุยเฮบัว