Energia

Guillem Martínez Sánchez
Mind Map by Guillem Martínez Sánchez, updated more than 1 year ago
Guillem Martínez Sánchez
Created by Guillem Martínez Sánchez about 4 years ago
1
0

Description

Mapa mental sobre la energía y sus componentes teóricos.

Resource summary

Energia
1 L'energia és la capacitat dels cossos per a realitzar un treball
2 Treball
2.1 És qualsevol activitat amb la qual s'obté un desplaçament
2.2 El treball W desenvolupat per una força que actua sobre un cos és el producte del component de la força F al llarg del desplaçament pel desplaçament s que pateix el cos
2.3 W = F * s * cos α
3 Potència
3.1 La potència és el treball realitzat durant una unitat de temps
3.2 P = W / t
3.3 Magnituds
3.3.1 Sistema Internacional
3.3.1.1 Força/Pes (Newton)
3.3.1.2 Terball (Joule o Quilowatt hora)
3.3.1.3 Potència (Watt)
3.3.2 Sistema Tècnic
3.3.2.1 Força/Pes (Quilopond)
3.3.2.2 Treball (Quilogràmetre)
3.3.2.3 Potència (Quilogràmetre per segon o Cavall de vapor
4 Energia Cinètica
4.1 És l'energia que tenen els cossos a causa del seu moviment
4.2 Ec = 1/2 m * v2
5 Energia Potencial
5.1 L'energia que té un cos a causa de la seva posició respecte del centre de la Terra, depèn de la massa del cos i de l'altura a que es trobi
5.2 Ep = m * g * h
5.3 Gravetat 9,81 m/s
6 Energia Mecànica
6.1 Em = Ep + Ec
6.2 Em inicial = Ep inicial + Ec inicial = Ep final + Ec final = Em final
7 Transformació dl'energia potencial en energia cinètica
Show full summary Hide full summary

Similar

Test de Física - Selectividad
Virginia Vera
Fotosíntesis
Vero Lara
Segunda Ley de la Termodinámica
Virginia León
Fotosíntesis
Pancho Licea Granados
Energía Mecánica
paito_chikay
Energía Mecánica
Jhair Reluz
Metabolismo
Thatiana Cruz
Metabolismo
juan urbano
Metabolismo
veronica romero
Metabolismo
Andrea Cabrera
TEST MATERIA Y ENERGIA
JORGE LEOBARDO PACHECO GAYOSSO