ESTADÍSTICA: Sofia Pérez, Clàudia Egea, Jana Labata i Anna González

Jana Labata
Mind Map by Jana Labata, updated more than 1 year ago
Jana Labata
Created by Jana Labata almost 4 years ago
3
0

Description

treball
Tags

Resource summary

ESTADÍSTICA: Sofia Pérez, Clàudia Egea, Jana Labata i Anna González
1 CONCEPTES BÀSICS
1.1 població i mostra
1.1.1 població
1.1.1.1 conjunt individus
1.1.1.1.1 característica comuna
1.1.2 mostra
1.1.2.1 escolliment representatiu
1.2 variables estadístiques
1.2.1 característiques o cualitats
1.2.1.1 individus població
2 FREQÜÈNCIES I TAULES
2.1 freqüència absoluta
2.1.1 vegades que passa una variable estadística
2.2 freqüència relativa
2.2.1 freqüència absoluta / total població
3 GRÀFICS ESTADÍSTICS
3.1 diagra,ma de barres
3.2 diagrama de sectors
3.3 polígon de freqüència
3.4 pictograma
4 MESURES DE CENTRALITZACIÓ
4.1 mediana
4.2 moda
4.3 mitjana aritmètica
5 MESURES DE POSICIÓ
5.1 representen
5.1.1 conjunt valors població o mostra
6 MESURES DE DISPERSIÓ
6.1 quantifiquen si dades obtingudes són:
6.1.1 disperses o allunyades d'un valor
6.1.2 concentrades o properes a un valor
Show full summary Hide full summary

Similar

Matemáticas- Álgebra
dayana burguez
BIOESTADISTICA
Ad Card
Estadística Marta Mimbrera Paula Lerma Tania Simon 3rC
Emma Cosculluela
Estadística 3r B Guillem Pedrol , Robert Sabaté, Idobel Peña, Oriol Ricart
Guillem Pedrol
ESTADÍSTICA: Abel Porras, Maria Homs, Alex Radu, Sara Ezcurra, Eva Martínez 3r ESO C
Eva Martínez Barberà
Conceptos de estadística y probabilidad
Diego Santos
PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
jennydaza28
Tablas (1) del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Miguel Greciano
Conceptos de estadística y probabilidad
willian aguilar
Matemáticas: Operaciones Basicas
slipknothacker
Tablas (1) del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
José Manuel Vilas Silva