Hedd Wyn - Cariadon

nicolaswarbrick
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Hedd Wyn - Cariadon, created by nicolaswarbrick on 03/19/2014.

517
2
0
Tags No tags specified
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick over 5 years ago
GCSE Biology - Homeostasis and Classification Flashcards
Beth Coiley
Biological Molecules
Alisa Poppen
Spelling, punctuation and grammar in English
Sarah Holmes
el centro comercial
Pamela Dentler
1PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
Chemistry Facts
beth2384
A Christmas Carol - Characters
chloeprincess10
Maths Quiz
Andrea Leyden
GCSE Biology heart notes
Kamila Woloszyn
CITAÇÕES DE GRANDES FILÓSOFOS
miminoma
Hedd Wyn - Cariadon
1 Jini
1.1 Jini ydy cariad real Ellis
1.2 Roedden nhw wedi dyweddio
1.3 Maen nhw'n cwrdd ar y tren
1.4 Maen nhw'n debyg iawn o ran oedran a o ran diddordebau
1.5 Dydy Jini ddim yn rhedeg ar ol Ellis
1.6 Mae hi'n fwy o sialens am Ellis
1.7 Mae hi'n dangos sut mae rol y ferch yn dechrau newid
1.8 Mae hi'n poeni am benderfyniad Ellis
1.9 Maen nhw'n dadlau achos mae hi eisiau Bob i fynd
1.10 Mse Jini yn derbyn telegram ar ddiwedd y ffilm
1.11 Mae hi'n hyderous
1.12 Yr olygfa yn y cae
1.13 Yr y olygfa yn y sinema
1.14 Yr olygfa ffarwel
2 Lizzie
2.1 Cariad cyntaf Elis
2.2 Morwyn ydy hi
2.3 Dydy mam Ellis ddim yn hoff ohoni
2.4 Mae hi eisiau priodi
2.5 Dydy Ellis ddim eisiau cyfrifoldeb
2.6 Dydy Lizzie ddim yn deall barddoniaeth Hedd Wyn
2.7 Dydy hi ddim wedi cael llawer o addysg
2.8 Mae Lizzie yn blino ar Ellis
2.9 'ddyn mewn iwnifform'
2.10 Mae Ellis a Lizzy yn dod ffrindiau eto
2.11 Mae hi'n mynd yn sal ac yn marw
2.12 Dydy hi ddim yn credu mewn gallu Ellis i ennill yr Eisteddfod
2.13 Yr olygfa yn y capel
2.14 Yr olygfa pan mae Ellis yn nofio yn borcyn
2.15 Pan maen nhw'n dadlau am priodi
2.16 Yr olygfa yn y ffair pan mae Lizzie yn flirtio gyda milwr
2.17 Yr olgyfa yn y dafarn
2.18 Yr olygfa ar ol marwolaeth Griff
3 Mary - Catherine
3.1 Athrawes Enid (Chwaer Ellis)
3.2 Mae hi'n ifanc
3.3 Mae hi'n hoffi Hedd Wyn y bardd ac nid Ellis, y dyn
3.4 Mae hi'n gallu deall cerddi Hedd Wyn
3.5 Yr olygfa pan rydyn ni'n gweld Mary Catherine darllen ar y bont
3.6 Yr olygfa ar ol mawrwolaeth Griff mae hi'n persuadio Ellis i ysfrifennu am ei brofiad y rhyfel
3.7 Yr olygfa yn y breudy
3.8 Yr olygfa ar y wal

Media attachments