Unitats Relleu Península Ibèrica

juan c morales
Mind Map by juan c morales, updated more than 1 year ago
juan c morales
Created by juan c morales about 5 years ago
4
0

Description

Grado Superior Geografía Mind Map on Unitats Relleu Península Ibèrica, created by juan c morales on 10/02/2016.

Resource summary

Unitats Relleu Península Ibèrica
 1. - La Meseta i les serralades que la limiten.
  1. Altitud mitjana d'entre 600 i 700 metres. Envoltada per les serralades Cantàbrica, Sistema Ibèric i al sud Sierra Morena.
  2. -Sistema Central
   1. Cadena de muntanyes que s'eleva a la part central de la Meseta i la divideix en dues parts: Submeset Nord i Sud.
   2. -Zona perifèrica
    1. -Pirineus: Separa la Península Ibèrica de la resta d'Europa, supera facilment els 3000 metres d'altura. -Serrelades Betiques: Dues alineacions de muntanyes mes o menys paral·leles i separedes per petites depresions. -Serrelades Catalanes: doble alineació muntanyosa paral·lela a la costa.
    2. -Les Depressions de L'Ebre i del Guadalquivir.
     1. Zones enfonsades entre els límits muntanyosos de la Meseta i les serralades exteriors
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     GEOGRAFIA
     ROSA MARIA ARRIAGA
     BANDERAS de EUROPA...
     JL Cadenas
     Comunidades Autónomas de España y sus Capitales
     maya velasquez
     Provincias de España
     Diego Santos
     Países de Latinoamérica y sus Capitales
     maya velasquez
     Los ríos y aguas de España
     Remei Gomez Gracia
     Paisajes de España
     Joaquín Ruiz Abellán
     El Relieve de España
     Remei Gomez Gracia
     Capas de la Tierra
     Diego Santos
     Geografía
     cas_acuario_fore
     Tema 1: El relieve
     Joaquín Ruiz Abellán