Karl Markuse mõistekaart "ELU"

Karl Markus
Mind Map by , created over 2 years ago

Karl Markuse mõistekaart teemal "ELU"

19
0
0
Tags
Karl Markus
Created by Karl Markus over 2 years ago
Parasitoloogia
Stella Villemson
aia elutingimused
Richard Nurmela
Iluaed
Herdis Lauri
Hitler's Chancellorship
c7jeremy
Physics Review!
Nicholas Weiss
Raku ehitus ja talitlus
britpilar
Organismide koostis
britpilar
Linnud
pilleriinu
Elu omadused
britpilar
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Rellu
Karl Markuse mõistekaart "ELU"
1 Riigid
1.1 seeneriik
1.2 Loomariik
1.3 Taimeriik
1.4 Bakterid
1.5 Protistid
2 Tunnused
2.1 Moondega
2.2 otsene
2.3 Areng
2.4 Rakuline ehitus
2.4.1 Üherakuline
2.4.2 Hulkraksed
2.5 Paljunemine
2.5.1 Suguline
2.5.1.1 Sugurakud
2.5.2 Mittesuguline
2.5.2.1 vegatiivne
2.5.2.2 Eosline
2.6 Arenemine ja kasvamine
2.6.1 Kasvamine
2.6.1.1 Füüsiliste muutuste järgnevus
2.6.2 Suremine
2.6.2.1 organismi elu lõpp
2.6.3 Arenemine
2.6.3.1 Muutus süsteemis, madalamalt kõrgemale
3 Organiseerituse tasemed
3.1 Organell
3.1.1 Raku osa, millel on kindel ehitus ja ülesanne
3.2 Molekul
3.2.1 Aine väiksem osake, millel on kõik selle aine omadused
3.3 Biosfäär
3.3.1 Maakera elukeskkond
3.4 Populatsioon
3.4.1 Samat liiki isendid, kes elavad samas kohas
3.5 Organism
3.5.1 Elusolend, kes kasvab, areneb, kelle on toimiv ainevahetus, keha-
3.6 ökosüsteem
3.6.1 Samas paigas elavad ja omavahel toitumissuhtes olevad elusolendid
3.7 Elundkond
3.7.1 Samu funktsioone täitev elundite kogum
3.8 Rakk
3.8.1 Organismi väiksem osa, millel on elu tunnused
3.9 Kude
3.9.1 Rakkude vaheline kogum
4 Bioloogia- uurim kõiki planeetmaal elavaid organisme
4.1 Terioloogia
4.1.1 uurib imetajaid
4.2 mükoloogia
4.2.1 Seeneteadus
4.3 ornitoloogia
4.3.1 Uurib linde
4.4 algoloogia
4.4.1 uurib vetikaid
4.5 herpetoloogia
4.5.1 uurib imetajaid ja kahepaikseid
4.6 dendroloogia
4.6.1 uurib puid, põõsaid, liaane ja puittaimi
4.7 brüoloogia
4.7.1 Teadus sammaldest
4.8 lihhenoloogia
4.8.1 uurib samblikke
4.9 ihtüoloogia
4.9.1 uurib kalandust
4.10 viroloogia
4.10.1 uurib viiruseid

Media attachments