Ment, consciència i percepció

wilma guarany
Mind Map by wilma guarany, updated more than 1 year ago
wilma guarany
Created by wilma guarany about 5 years ago
22
0

Description

MAPA MENTAL CONSCIENCIA

Resource summary

Ment, consciència i percepció
 1. Hem de tenir
  1. Maduració biològica
   1. Font d'Arousal
    1. Regulació del movient
     1. Regulació dels diferents processos cognitius
     2. La integració de les sensacions són les que proporciones percepcions que son les que proporcionen CONEIXEMENT
      1. LA PERCEPCIÇÓ ES UN PROCES MENTAL, tot i no ser sempre conscient
       1. La sensaciçó va més lligada als estímuls
        1. No tot procés mental sempre es conscient
      2. Si existeix la ment
       1. la ment no ES UN TIPUS DE CONDUCTA, SI ES POT ESTUDIAR I NO SEMPRE ES CONSCIENT
        1. CONDUCTA = COMPORTAMENT
         1. Observable= Ment, processos cognitius
         2. MENT= CONJUNT DE PROCESSOS CEREBRALS
          1. Processos cognituus
          2. La consciencia en si no es cap procés, Es un ESTAT. La conciència es un coneixement subjectiu, i inmediat que tenim del mon i de noaltres mateixos
           1. La consciència es un estat unificat, integrat per multiples element
            1. No existeix consciència sense cervell, les neurones individuals no generen consciència
             1. En coma i estat vegetatiu no hi ha consciència
           2. Cointingut de la ment:: prové de l'ambient extern i intern
            1. Hemisferis
             1. Hemisferi esquerra
              1. sols ells processa el llenguatge i sembla tenir consciencia, major que el HD
              2. Hemisferi dret
               1. Inconscientment actúa
              3. Altres regions de la consciècia
               1. Tàlem i escorçes
                1. Si es lesiona el talem, (neurones intralaminarss) es perd consciència (sistema activador ascendent) i per tant es tanca la porta d'entrada de la informació a l'escorça
                 1. Sense tàlem no hi ha consciència
                 2. Terapia d'estimulació profunda
                  1. Implantacions d'electrodes que estimulen areas cerebrals per tenir un efecte similar a un cervell de forma nomal
                   1. S'aplica a
                    1. Alzheimer, Parkinson, pèrdues de cinsciència rellevan o depressions molt greus
                 3. Què és la interacció funcional?
                  1. Son el conjunt dels circuits que processen continguts d'una informació, estant acomplats i funcionant com a unitat/equip
                  2. L'arribada de la informació sensoral a l'escorça primària o de projecció genera sensacions conscvients
                   1. Quan la informació sensoral es analitzada, integrada i interpetada, en funció de l'experiència previa i la memòria, es genera la percepció conscient
                    1. LES percepcions SON RECONTSTRUCCIONS SUBJECTIVES DE LA REALITAT, ES A DIR, percebem el que crea el nostre cervell, no el que tenim davant
                     1. La integracció multisensoral és necessària per establir la percepció del propi cos
                    2. La SENSACIÓ I PERCEPCIÓ poden donar-se de forma separada AGNÒSIA
                    3. Sensoperceptiva
                     1. Nivell més elemental de consciència
                     2. Mateconsciència
                      1. Conscinets de ser conscients
                      2. ESTÍMUL
                       1. RECEPTOR
                        1. IMPULS NERVIÓS
                         1. CERVELL
                          1. SENSACIÓ
                           1. PERCEPCIÓ
                       2. RECEPTORS SENSORIALS
                        1. MECANORECEPTORS
                         1. FOTORECEPTORS
                          1. QUIMIORECEPTORS
                           1. TERMORECEPTORS
                            1. òrgan especialitzat a determinadess formes d'energía, a determinats estímuls
                             1. camp receptor
                              1. ës l'estimul, o estimuls o caracteristiques de l'estimul que provoquen l'activació d'una cel·lula sensorial
                               1. Totes les cel·lules tenen el seu propi camp receptor, i quest depén tant de la localització de l'estímul com de les seves caracteristiques
                              2. Caracteristiques dels receptors
                               1. Transducció
                                1. alliberar/produir NT
                                 1. Neuronal
                                  1. fan PA
                                   1. Generador
                                   2. Somàtic
                                    1. No fan PA
                                     1. Receptor
                                   3. Transducció sensorial
                                    1. procés que consisteix en la transformació/conversió de les energies externes naturala, en enegies electroquimiques
                                     1. Es dona als receptors sensorials
                                      1. Provoca un canvi en el receptor
                                       1. Arriben a les cel·lules especialitzades en discriminar-los
                                    2. Codificació
                                     1. Conjunt de normes que permet atribuir un significat als estímuls transduits, desxifrar la ifno que arriba
                                      1. Codificació temporal
                                       1. En funció del n de PA per unitat de T en una única neurona
                                       2. Codificació espaial
                                        1. En funció de la població de nueornes que processen un estímul o altre
                                        2. caracteristiques de l'estímul a codificar
                                         1. Intensitat
                                          1. Durada
                                           1. localització
                                            1. altres caract. qulitatives
                                            2. Codificació:
                                             1. Procés complex, es dona en diferents fases i involucra pact. tota la via sensorial
                                            3. Adaptació sensorial
                                             1. Fenòmen perifèric - pèruda progressiva de la sensibilitat del estímul
                                              1. Involuntàri
                                               1. Tònic: Lenta/baixa adaptació
                                               2. Fàsic: Alta/ràpoida adaptació
                                              2. Habituació
                                               1. Aprenentatge simple
                                                1. Voluntari
                                               Show full summary Hide full summary

                                               Similar

                                               Psicología Sistémica
                                               Ricardo Alonso Varela Omodeo
                                               PSICOLOGÍA DEL DISEÑO
                                               Brisia Montes Mendez
                                               Psicologia evolutiva de la adolescencia; Modelos Teoricos-Rice
                                               gonzalo aliendro
                                               Tema 4. Dificultad social por presentar deficiencia y discapacidad.
                                               rbk_rod
                                               Principios de Psicología
                                               anrago63
                                               Historia de la Psicología - Etapa científica
                                               Roberto Bazo
                                               Clasificación de variables
                                               Rober Sanchez
                                               Campos o áreas de la psicología
                                               Melina Contreras
                                               Freud: Esquema del Psicoánalisis
                                               Cesar_Adolfo
                                               PARES CRANEALES
                                               Jazmin Santana
                                               PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES: AFECTIVOS Y MOTIVACIÓN
                                               farturo.ma