La cèl-lula.

Elena 1º ESO
Mind Map by Elena 1º ESO, updated more than 1 year ago
Elena 1º ESO
Created by Elena 1º ESO over 3 years ago
36
0

Description

6º primaria Ciencias de la naturaleza Mind Map on La cèl-lula., created by Elena 1º ESO on 10/17/2016.

Resource summary

La cèl-lula.

Annotations:

  • Día 26 de Octubre control Tema 1.  La cèl-lula
1 Concepte
1.1 Parts
1.1.1 Membrana
1.1.2 Citoplama
1.1.3 Material Genetic
1.2 Part més menuda
1.3 Té vida propia
2 Funcions vitals
2.1 Nutrició
2.1.1 Heterótrofa
2.1.1.1 Els nutrients agafen d'altres éssers vius
2.1.2 Autótrofa
2.1.2.1 Els nutrients els fabriquen amb aigua, CO2, energia solar
2.2 Relació
2.2.1 Reaccionen a cànvis en el seu interior
2.2.1.1 Produint sustàncies expulsades a l'exterior
2.2.1.2 Creixent o canviant
2.2.1.3 Movent-se
2.3 Reproducció
2.3.1 Cèl-lules filles semblants
3 Tipus
3.1 Procariotes
3.1.1 Pocs organuls
3.1.2 ADN lliure, sense nucli
3.1.3 Paret rigida
3.2 Eucariotes
3.2.1 Paret rigida
3.2.2 Molts organuls
3.2.3 ADN tancat, en un nucli
4 Organització
4.1 Unicel-lulars
4.1.1 Una cèl-lula
4.1.1.1 REGNE MONERES
4.1.1.1.1 Bacteris xicotets
4.1.1.1.2 Bacteris beneficioses
4.1.1.1.2.1 Fabricar aliments, antibiotics, limpieza d'aigües
4.1.1.1.3 Bacteris perjudicials
4.1.1.1.3.1 Causen malalties
4.1.1.1.4 + Heterótrofs - Autótrofs
4.1.1.2 REGNE PROTOCTITS
4.1.1.2.1 Protozous
4.1.1.2.1.1 Es desplacen de forma diferent
4.1.1.2.1.1.1 Molts Cilis, únic flagel
4.1.1.2.1.2 Beneficioses
4.1.1.2.1.2.1 Aliments
4.1.1.2.1.3 Perjudicials
4.1.1.2.1.3.1 Malalties
4.1.1.2.2 Les algues
4.1.1.2.2.1 + són aquatics - roques, arbres
4.1.1.2.2.2 Beneficioses
4.1.1.2.2.2.1 Aliments, medicaments, oxigen l'ocea
4.1.1.2.2.3 Perjudicials
4.1.1.2.2.3.1 Produixen substancies perilloses
4.1.2 Ni organitzats ni còordinats
4.2 Pluricel-lulars
4.2.1 Diverses cel-lules
4.2.2 Organitzats i còordinats
4.2.2.1 Plu. amb òrgans
4.2.2.2 Plu. amb teixit sense organs
4.2.2.3 Pluricel-lulars sense teixits
4.2.3 REGNE FONGS
4.2.3.1 Descomponen i formen l'hummus
4.2.3.2 Unicel-lulars com els llevats
4.2.3.2.1 Fabricació d'aliments
4.2.3.3 Pluricel-lulars com les floridures i bolets
4.2.3.3.1 Beneficioses
4.2.3.3.1.1 Medicaments i antibiòtics
4.2.3.3.2 Perjudicials
4.2.3.3.2.1 Plagues
Show full summary Hide full summary

Similar

¿De qué están hechas las cosas?
Raúl Carreras
Los Reinos de los Seres Vivos
Mariano V
Test de repaso. Tema "Los seres vivos y objetos inertes".
Ana Lopez
Samaná multiTIC - ww.edupunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
naturales 1
mauro paz
Aula de Primaria
Eva Lis Amat
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
José Antonio Gil Tejada
Animales vertebrados
ana moreno
TEMA 6 Los hongos y otros reinos
Anabel Fernández Oya
Los climas
Luz Álvarez