LA FILOSOFIA MODERNA.

Sergi Alemany
Mind Map by Sergi Alemany, updated more than 1 year ago
Sergi Alemany
Created by Sergi Alemany over 3 years ago
7
0

Description

La filosofia moderna
Tags

Resource summary

LA FILOSOFIA MODERNA.
1 Van sorgir dos sistemes:
1.1 El racionalista: descubert pels pensadors de l'Europa Occidental
1.2 El empirista: Reflexió dels pensadors britànics
2 Dos sistemes tanquen el pensament modern
2.1 La gran obra de Kant, intent d'eixir del racionalisme i l'empirisme
2.2 L'obra de Hegel
3 EL RACIONALISME I DESCARTES
3.1 RACIONALISTES: Dona nom a un grup de filòsofs que van estar presents entre els s. XVII i XVIII
3.2 Els racionalistes basen el seu coneixement en la raó. Filòsofs importants; Descartes, Wolf i Leibniz
3.2.1 Les seues tesis son:
3.2.1.1 La filosofia entorn al problema del coneixement. El coneixement humà no posseix límits. La raó. El mètode del coneixement es deductiu. El principi del coneixement son les idees innates. Es possible mostrar amb objectivitat les propietats del tres objectes de la Metafísica (ànima, Déu i món)
4 L'EMPIRISME Y HUME
4.1 EMPIRISME: Dona nom a aquella corrent filosòfica dels s.XVII i XVIII també es coneix com empirisme anglés. Filosòfs importants: Hume,Berkeley i Locke
4.2 DAVID HUME: Màxim respresentant. Tesis de Hume: Coneixement humà. La experiència com a font de coneixement. El coneixement poseeix un límit. El mètode del coneixement no es el deductiu, sinó el inductiu. Els primers principis del coneixement son les idees adquirides per mig de l'experiència
5 FILOSOFIA CRÍTICA DE KANT
5.1 Kant manté tot el nostre coneixement "comença" amb l'experiència, pero no tot en ell procedeix exclusivament d'ella, existeix "algo" en el nostre coneixement que es aportat pel subjecte que coneix
6 L'IDEALISME HEGELIÀ
6.1 Kant va posar la seua pròpia doctrina com "Idealisme trascendental"
6.1.1
6.2 La seua aportació més revolucinaria es la proposta del mètode de la "dialèctica": tot es dessarrola en triades, en tres fases o moments: tesis, antítesi i síntesi
Show full summary Hide full summary

Similar

Justificación Platón 2º Bachillerato
smael Montesinos
Comparación Platón-Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
Actualidad de Descartes. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
Apuntes Kant
paula.valenzuela
Contexto histórico-cultural de Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Contexto filosófico de Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
La Ética según Aristóteles
Diego Santos
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Origen de la Filosofía: El paso del Mito al Logos
maya velasquez
Filosofía: Platón vs Aristóteles
Diego Santos
Contexto histórico-cultural de Platón. 2º de Bachillerato.
smael Montesinos