ACCENTUACIÓ I DIÈRESI

Fernando Brotons
Mind Map by Fernando Brotons, updated more than 1 year ago
Fernando Brotons
Created by Fernando Brotons over 3 years ago
10
1

Description

Mind Map on ACCENTUACIÓ I DIÈRESI, created by Fernando Brotons on 11/02/2016.

Resource summary

ACCENTUACIÓ I DIÈRESI
1 ACCENTUACIÓ
1.1 Segons la posició de la síl.laba tònica:
1.1.1 AGUDES: La última síl.laba mes intensa
1.1.1.1 PLANES: Penúltima síl.laba me intensa
1.1.1.1.1 ESDRUÍXOLES: Antepenúltima síl.laba
1.1.1.1.1.1 Sempre s'accentuen
1.1.1.1.2 S'accentuen quan no acaben en ninguna de les terminacions de le agudes
1.1.1.2 S'accentuen quan acaben en: vocal, vocal + s, -en, -in.
1.1.2 Per a indicar quina es aquesta síl.laba usem l'accent gràfic
1.1.2.1 AGUT o TANCAT: ú
1.1.2.2 GREU o OBERT : à
1.2 MOTS AMB DIFTONGS
1.2.1 CREIXENT
1.2.1.1 Mots plans s'escriuen sense accent gràfic
1.2.2 DECREIXENT
1.2.2.1 Mots aguts sense accent gràfic
1.2.2.2 Mots plans amb accent gràfic
2 DIÈRESI
2.1 S'usa per a :
2.1.1 Indicar que la -u es pronuncia en les síl.labes: -güe, -güi, -qüe, -qüi
2.1.1.1 Trencar el diftong: pa-ï-sos
2.1.1.1.1 Indicar que la -i no és consonant: A-GRA-Ï-A
2.1.1.1.1.1 Sufixos: -ïble, -ïdal, -ïment, -ïtat, -ïtzar
2.2 No cal posar dièresi quan:
2.2.1 Segons les normes d'accentuació la paraula te accent gràfic
2.2.1.1 Quan -i, -u van darrere dels prefixos co-, contra-, anti-, semi-, re- (coincidència)
2.2.1.1.1 Paraules acabades en els sufixos -isme, -ista, o les terminacions -us, -um
Show full summary Hide full summary

Similar

HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
HRCI Glossary of Terms A-N
Sandra Reed
Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 5 (126-155)
Brianne Wright
The GoConqr Guide to End of Term Exams
Sarah Egan
Computing Hardware - CPU and Memory
Shantal K Green
mi mapa conceptual
Michelle Torres
Primera a Segunda Guerra Mundial
william gomez
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón
Tipos de luz
Yiseth M. A
unidad 3 -DIBUJO DEL CONJUNTO- JUAN SUAREZ
Juan Carlos Suarez Gomez