طرق مساعده أطفال الحرب

dana ghanam
Mind Map by dana ghanam, updated more than 1 year ago
dana ghanam
Created by dana ghanam over 4 years ago
6
0

Description

خريطه ذهنيه

Resource summary

طرق مساعده أطفال الحرب
 1. توفير الملاجئ
  1. توفير الرعايه الصحيه
   1. مساعدتهم في التعليم
    1. جمع التبرعات
     Show full summary Hide full summary

     Similar

     قصص لم تُحك
     mariam.essa96.2
     Rounding to decimal places
     Ellen Billingham
     Prática para o TOEFL
     miminoma
     GCSE AQA Physics - Unit 1
     James Jolliffe
     Mapa Conceptual de Liderazgo
     Andres Soto
     LA INICIACION LITERARIA
     Monica Violeta Toro López
     REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
     edwin patrico
     mi mapa conceptual
     alejandro rodriguez
     Como disminuir la rotación de personal
     Cale Yapura
     La estadistica, mapa conceptual
     Tirso Solano