CLASSIFICACIÓ FONTS D'ENERGIA

DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ
Mind Map by , created almost 3 years ago

cLASSIFICACIÓ FONTS D'ENERGIA

8
0
0
Tags
DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ
Created by DARWIN ALDAIR OLIVA GÓMEZ almost 3 years ago
Abiturthemen Englisch 2016 Deutschlandweit
Laura Overhoff
Irish Oral 2016 Picture Sequence 2: Tá sé in am tosú ag obair!
Sarah Egan
Vietnamese New Year
marynguyen
1PR101 2.test - Část 13.
Nikola Truong
Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
T Andrews
“The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
Lucia Rocha Mejia
The British Open 2016
crazy cat8
Mock Test 1:SSC CGL-2016
Harsh Jain
Irish Oral 2016 Picture Sequence 1: Bua sa Chomórtas Raidió
Sarah Egan
Circulation Quiz 1.3
Ahmed Almohammed
CLASSIFICACIÓ FONTS D'ENERGIA
1 Segons cicle producció/consum
1.1 RENOVABLES
1.1.1 És el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables
1.1.1.1 Energia hidràulica
1.1.1.2 Energia eòlica
1.1.1.3 Energia solar
1.1.1.4 Energia geotèrmica
1.1.1.5 Energies maremotrius
1.2 NO RENOVABLES
1.2.1 L'energia no renovable és aquella font d'energia que una vegada exhaurida no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida.
1.2.1.1 Combustibles fòssils
1.2.1.1.1
1.2.1.2 Combustibles nuclears
1.2.1.3 Agrocombustibles
2 Segons la netedat
2.1 Segons la seua contaminació al medi ambient
2.1.1 Netes
2.1.1.1 Solar
2.1.1.1.1 Eòlica
2.1.1.1.1.1 Hidràlica
2.1.1.1.1.1.1 Sola térmica
2.1.2 Contaminants
2.1.2.1 Combustibles fòssils
2.1.2.1.1 Gas natural
2.1.2.1.1.1 Combustibles nuclears
3 Segons necessitat/forma d'ús
3.1 Energia Alternativa
3.1.1 Energies que s'obtenen de formes alternatives a les utilitzades majoritàriament, com són: petroli, carbó, gas natural, energia nuclear, i d'altres.
3.1.1.1 Solar
3.1.1.2 Geotèrmica
3.1.1.3 Eòlica
3.1.1.4 Maremotriu
3.1.1.5 Biomassa
3.2 Energia Convencional
3.2.1 Productos resultantes de las transformaciones o elaboración de recursos energéticos naturales (primarios) o en determinados casos a partir de otra fuente energética ya elaborada (por ej. Alquitrán)
3.2.1.1 Petroli
3.2.1.1.1
3.2.1.2 Carbó
3.2.1.3 Gas
3.2.1.4 Combustibles fossils