INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Oriol Fábregas
Mind Map by Oriol Fábregas, updated more than 1 year ago
Oriol Fábregas
Created by Oriol Fábregas over 4 years ago
10
1

Description

Mind Map on INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, created by Oriol Fábregas on 11/27/2016.

Resource summary

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 1. INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ
  1. ESCOMESA O CONNEXIÓ GENERAL
   1. compresa entre
    1. xarxa de distribució
     1. caixa general de protecció
    2. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
     1. FUSIBLES
      1. protegir la línia general d’alimentació
     2. LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ
      1. CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
       1. UNEIX
        1. caixa general de protecció
         1. centralització de comptadors
        2. BORN DE CONNEXIÓ A TERRA
         1. conjunt de comptadors i els elements de protecció i connexió de les derivacions individuals
         2. COMPTADOR ELÈCTRIC
          1. mesura l’energia elèctrica, en quilowatts hora (kWh), consumida per cada abonat
         3. INSTAL·LACIÓ INTERIOR
          1. QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
           1. INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA)
            1. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA MÀXIMA (ICPM)
             1. INTERRUPTOR DIFERENCIAL (ID)
              1. PETITS INTERRUPTORS AUTOMÀTICS (PIA)
               1. BORN DE TERRA O DE PROTECCIÓ
                1. DISPOSITIU DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS (DPS)
                2. CIRCUITS D'ALIMENTACIÓ
                 1. CONDUCTORS
                  1. Què són?
                   1. cables que enllacen els diferents elements del circuit
                   2. FUNCIÓ
                    1. portar el corrent fins als receptors
                    2. MATERIALS
                     1. Coure
                      1. Aïllament de plàstic
                     2. APARELLS DE COMANDAMENT
                      1. Interruptors
                       1. polsadors
                        1. commutadors
                         1. encreuaments
                          1. FUNCIÓ
                           1. permetre maniobrar o governar el funcionament de la instal•lació elèctrica
                          2. APARELLS DE CONNEXIÓ
                           1. FUNCIÓ
                            1. empalmar i derivar els conductors
                             1. connectar els receptors al circuit
                             2. portalàmpades
                              1. bases d'enldolls
                               1. clavilles
                                1. regletes
                                2. CANALITZACIONS
                                 1. FUNCIÓ
                                  1. protegir els conductors i els aparells de la instal•lació dels agents externs
                                  2. tubs de protecció
                                   1. caixes d’empalmament i derivació per als conductors
                                    1. caixes per a la fixació dels aparells de comandament i connexió
                                   2. CIRCUITS DE CONNEXIÓ A TERRA
                                    1. FUNCIÓ
                                     1. protegir les persones dels contactes indirectes amb l’electricitat
                                    2. RECEPTORS (electrodomèstics)
                                     1. aparells que funcionen amb energia elèctrica
                                      1. 7 classes energètiques segons consum (A-G)
                                     2. FUNCIÓ
                                      1. subministrar energia elèctrica a l’habitatge
                                       1. garantir
                                        1. seguretat de les persones
                                         1. bon funcionament dels aparells i la instal·ació
                                        2. TENSIÓ
                                         1. BAIXA TENSIÓ (230 V)
                                          1. MITJA TENSIÓ (45, 66 kV)
                                           1. ALTA TENSIÓ (110, 230, 400 kV)
                                           Show full summary Hide full summary

                                           Similar

                                           Pigeon English - apostrophe practice
                                           Bob Read
                                           PSBD TEST # 3_1
                                           Suleman Shah
                                           FV modules 1-4 infinitives- ENTER SPANISH
                                           Pamela Dentler
                                           Debido Proceso
                                           Jorge Vergara
                                           Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
                                           Yudy Rocio NARANJOS RAMOS
                                           Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
                                           Fran Arredondo
                                           GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
                                           STEPHANIE PROCOPIOU
                                           unidad 3 -DIBUJO DEL CONJUNTO- JUAN SUAREZ
                                           Juan Carlos Suarez Gomez
                                           FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
                                           George Edward Vilchez Quichua
                                           Población y Condiciones Sociales
                                           Fernando Ruiz
                                           RELIGIONES DEL MUNDO
                                           PAULA BAQUERO