Classificació de les propietats

JAMBY JAMBY
Mind Map by JAMBY JAMBY, updated more than 1 year ago
JAMBY JAMBY
Created by JAMBY JAMBY almost 5 years ago
6
0

Description

ESUQEMA MENTAL PROPIEDADES

Resource summary

Classificació de les propietats

Annotations:

 • una característica mesurable capaç de qualificar un comportament o una resposta del mateix a agents externs, independentment de la mida i de la geometria de l'element considerat.
 1. Propietats químiques.

  Annotations:

  • aquelles que es refereixen al comportament d’un material el qual és sotmès a l’acció d’agents químics o atmosfèrics
  1. 3.1.1. Corrosió.

   Annotations:

   • desgast lent dels cossos metàl·lics per acció d'agents externs
   1. Degradació.

    Annotations:

    • separació d'un compost químic en elements químics o compostos més simples
    1. Resistència intrínseca.

     Annotations:

     • propietat química que no varia segons la quantitat de massa que tinguem de cert material
    2. Propietats tèrmiques.

     Annotations:

     • comportament del material quan és sotmès a l’acció de la calor.
     1. Fluència.

      Annotations:

      • Deformació que es produeix en un període quan un material està sotmès a un esforç constant i a temperatura constant.
      1. Temperatura màxima en servei.

       Annotations:

       • indicant la temperatura màxima a la qual un material aïllant pot operar sense pèrdua d'eficiència en termes de prestació tèrmica.
       1. Dilatació tèrmica.

        Annotations:

        • És la variació de dimensions d'un material en funció del increment de la temperatura.
        1. Conductivitat tèrmica

         Annotations:

         • Capacitat d'un material de transmetre calor.
        2. Propietats elèctriques.

         Annotations:

         • indiquen el comportament d'un material davant d’un camp elèctric.
         1. Conductivitat elèctrica

          Annotations:

          • la mesura de la capacitat d'un material o substància per deixar passar lliurement el corrent elèctric.
          1. Conductors

           Annotations:

           • Són aquells amb gran nombre d'electrons a la banda de conducció, és a dir, amb gran facilitat per conduir l'electricitat
           1. Semiconductors:

            Annotations:

            • Són materials poc conductors, però els seus electrons poden saltar fàcilment de la banda de valència a la de conducció, si se'ls comunica energia exterior.
            1. Aïllants:

             Annotations:

             • aquells els electrons estan fortament lligats al nucli i per tant, són incapaços de desplaçar-se per l'interior i, conseqüentment, conduir l’electricitat.
            2. Propietats magnètiques.

             Annotations:

             • fenomen físic pel qual els materials exerceixen forces d'atracció i repulsió sobre altres materials magnèticament
             1. Ferromagnetisme

              Annotations:

              • fenomen pel qual un material pot exhibir un magnetisme espontani, i és una de les formes més fortes de magnetisme
              1. Diamagnètic

               Annotations:

               • és una forma molt dèbil de magnetisme que només es dóna en presència d'un camp magnètic extern. És el resultat de canvis en el moviment orbital dels electrons causats pel camp magnètic extern.
             2. Propietats òptiques.
              1. Refracció.

               Annotations:

               • Modificació de la trajectòria d'un raig degut a la disminució de la seva velocitat.
               1. Reflexió.

                Annotations:

                • La llum en incidir sobre la superfície dels cossos canvia de direcció, invertint-se el sentit de la seva propagació.
                1. Absorció

                 Annotations:

                 • Penetració d’una substància, especialment gas o vapor, al si d’una altra, a escala molecular, en què es difon homogèniament.
                 1. Adsorció

                  Annotations:

                  • Adhesió dels àtoms o de les molècules d’un material damunt la superfície d’un altre que produeix un augment de la concentració d’aquell a la interfície, i que és deguda a les forces residuals físiques i químiques existents a les superfícies de sòlids i líquids.
                  1. Transmissió

                   Annotations:

                   • Habilitat per poder deixar passar la llum a través d'un cos, podent ser especular o difusa. la fracció de feix de llum que no ha estat reflectida ni absorbida es transmet a través del material.
                  2. Propietats mecàniques.

                   Annotations:

                   • Estan relacionades amb la forma en què reaccionen els materials quan actuen forces sobre ells.
                   1. Elasticitat

                    Annotations:

                    • Certs materials poden sofrir de deformacions reversibles quan es troben subjectes a l'acció de forces exteriors i de recuperar la forma original
                    1. Plasticitat

                     Annotations:

                     • l’habilitat d'un material per conservar la seva nova forma una vegada deformat.
                     1. Ductilitat

                      Annotations:

                      • defineix com la capacitat d’un material de deixar-se treballar en fred, és a dir, de deformar-se de forma permanent sota l’efecte d’un esforç.
                      1. Duresa

                       Annotations:

                       • una propietat d'un material sòlid que indica la resistència que oposa la seva superfície a ser deformada per força causada per un altre cos; una definició similar és que la duresa mesura la resistència que oposa una substància a ser ratllada.
                       1. Fragilitat

                        Annotations:

                        • la propietat d'un material de trencar-se amb facilitat.
                        1. Tenacitat.

                         Annotations:

                         • propietat que fa que un objecte pugui suportar impactes sense trencar-se
                         1. Colabilitat.

                          Annotations:

                          • La colabilitat és la capacitat que té un material fos per omplir motlles
                         Show full summary Hide full summary

                         Similar

                         NANOMATERIALES
                         JAMBY JAMBY
                         Materiales de construccion
                         Diana Woolfolk
                         Test materiales
                         Sergio Rodríguez8955
                         Apuntes para Aprender Inglés
                         maya velasquez
                         Apuntes para el Exani II: Características y Consejos
                         Gastón Amato
                         Apuntes de Literatura española S. XX - Narrativa del 98.
                         María Salinas
                         Apuntes de Selectividad: Características y Consejos
                         maya velasquez
                         Movilización de pacientes, Medios mecánicos, Otros materiales, equipos o aparatos
                         Te Henua
                         Psicología del color
                         malumabl
                         Acontecimientos Históricos
                         Rafaella Benavides
                         Cómo Redactar Apuntes de Selectividad
                         maya velasquez