L'aigua en la hidrosfera.

natalia forés vivó
Mind Map by natalia forés vivó, updated more than 1 year ago
natalia forés vivó
Created by natalia forés vivó almost 4 years ago
26
0

Description

Treball a la pàgina setanta-huit.

Resource summary

L'aigua en la hidrosfera.
1 La quantitat d'aigua a la terra es sempre la mateixa, es a dir no pot augmentar.
2 Per aixó està el CICLE DE L'AIGUA
2.1 EVAPORACIÓ
2.1.1 Causada pels rajos solars
2.1.1.1 L'aigua es queda en l'aire i quand refreda l'aigua es...
2.1.1.1.1 CONDENSA
2.1.1.1.1.1 I forma núvols
2.1.1.1.1.2 PRECIPITA
2.1.1.1.1.2.1 L'aigua cau a la terra altra vegada en forma de PLUJA, NEU O PEDRA.
2.1.1.1.1.2.1.1 I TORNALI PERET
Show full summary Hide full summary

Similar

Comunidades Autónomas de España y sus Capitales
maya velasquez
Provincias de España
Diego Santos
GEOGRAFIA
ROSA MARIA ARRIAGA
BANDERAS de EUROPA...
JL Cadenas
Países de Latinoamérica y sus Capitales
maya velasquez
Paisajes de España
Joaquín Ruiz Abellán
Los ríos y aguas de España
Remei Gomez Gracia
El Relieve de España
Remei Gomez Gracia
Capas de la Tierra
Diego Santos
Geografía
cas_acuario_fore
8. Los espacios del sector primario
Punto Aparte