Organigrama

Manuela Reboredo Donato
Mind Map by Manuela Reboredo Donato, updated more than 1 year ago
Manuela Reboredo Donato
Created by Manuela Reboredo Donato over 3 years ago
1
0

Description

organigrama uab

Resource summary

Organigrama
1 Equip Directiu
1.1 - Director
1.1.1 - Cap d'estudis
1.1.1.1 - Secretari/a
2 Organs del govern col·legiats
2.1 Consell Escolar
2.1.1 - Director
2.1.1.1 - Cap d'estudis
2.1.1.1.1 - Representant de l'ajuntament
2.1.1.1.1.1 - Sis mestres del claustre
2.1.1.1.1.1.1 - Cinc representants de pares d'alumnes
2.1.1.1.1.1.1.1 - Un representant de l'AMPA
2.1.1.1.1.1.1.1.1 - Un representant personal d'administració i serveis de l'escola
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Secretari (té veu però no vot)
2.2 Claustre de professors
2.2.1 - Director
2.2.1.1 - Tots els mestres de l'escola
2.3 Organs de coordinació
2.3.1 Col·legiats
2.3.1.1 - Equips d'Educació Infantil i Primària
2.3.2 Unipersonals
2.3.2.1 - Coordinació de cada cicle
2.3.2.1.1 - Coordinació de risc laboral
2.3.2.1.1.1 - coordinació d'Informàtica
2.3.2.1.1.1.1 - Coordinació LIC
Show full summary Hide full summary

Similar

ORGANIGRAMA
Sebastian Valencia
Evaluación inicial de grupo
carolina nuñez
ORGANIGRAMA
Liliana Rojas
ORGANIGRAMA
SAULI BAUTISTA
Organigrama de Soriana: Nivelado + Sueldos
Vanessa Villarreal Santos
Organigrama de Soriana: Nivelado + Sueldos
rom h
Organigrama de un evento deportivo
maria duque
Organigrama de un evento deportivo
juan ignacio aduen angel
Gerente de abastecimiento
isarestrepo28
ORGANIGRAMA QUALA S.A
fernando rivera duran
HOTEL 1 ESTRELLA
SEIDY YISETH MENDIETA