Beneficis del teatre en el llenguatge a infants d'etapa infantil

Laura Novillo Cervantes
Mind Map by Laura Novillo Cervantes, updated more than 1 year ago
Laura Novillo Cervantes
Created by Laura Novillo Cervantes over 3 years ago
8
0

Description

Esquelet del tfg en procès
Tags

Resource summary

Beneficis del teatre en el llenguatge a infants d'etapa infantil
1 Introducció

Annotations:

  • Molt poques escoles fan servir el teatre com a eïna d'aprenentatge. Hi ha professionals que pensen que és un tret que no es troba adaptat a infants d'aquesta etapa
2 Marc teòric
2.1 El desenvolupament del llenguatge
2.1.1 Piaget
2.1.2 Vygotski
2.2 Els infants i el teatre

Annotations:

  • Els éssers humans són teatrals per naturalesa. Un infant interpreta el seu món mitjançant el joc.
2.3 Vocalització i llenguatge

Annotations:

  • És molt important aprendre a vocalitzar. Gràcies a activitats i sèries l'infant va adquirint uns coneixements de manera vivencial. Saber projectar la veu és un tema complex ja qué l'infant ha de parlar lent i amb un tó alt sense arribar a cridar.
3 Objectiu

Annotations:

  • Poder estudiar quins beneficis aporta el teatre a la capacitat comunicativa dels infants.
4 Procediment
4.1 Avaluació d'infants de l'escola de Teatre de la LLagosta

Annotations:

  • Es duen a terme tres entrevistes continuades (amb registre de veu) per tal de poder observar l'evolució de l'infant.
Show full summary Hide full summary

Similar

El teatre: El Misteri d'Elx
Àlex Lluch
TFG: language acquisition
Heikki Makela
Marco teorico
Flor Maria Sanchez
COMPUESTOS NITROGENADOS NO PROTEICOS
Santiago Quiroz Ruiz
Teoría y estética de la novela
Sandra Navarro Bejerano
ESCENA ESCENARI
Jesús Bonjoch Aldomà
INTRODUCCIÓN
LAURA GONZALEZ
CUERPO TFG
Jesus Millan
Prácticum I
María Carrasco