Les energies

Noelia Ruiz Espinosa
Mind Map by Noelia Ruiz Espinosa, updated more than 1 year ago
Noelia Ruiz Espinosa
Created by Noelia Ruiz Espinosa over 3 years ago
33
0

Description

Mind Map on Les energies, created by Noelia Ruiz Espinosa on 01/13/2017.

Resource summary

Les energies
1 Energies convencionals
1.1 Avantatges
1.1.1 Plenament instaurades
1.1.2 Gran poder energètic
1.2 Inconvenients
1.2.1 Exhauribles
1.2.2 Concentrades
1.2.3 Impacte ambiental
1.2.4 Tensió geopolítica
1.3 Tipus
1.3.1 Combustibles fòssils
1.3.1.1 provenen éssers vius sotmesos a procesos geològics.
1.3.1.2 Base de la civilització occidental
1.3.1.3 Gran pacte ambiental
1.3.1.3.1 extracció, transport i utilització
1.3.1.4 Hi trobem
1.3.1.4.1 CARBÓ
1.3.1.4.1.1 utilitzat en indústria
1.3.1.4.1.1.1 Xina, EUA, Índia i Austràlia
1.3.1.4.1.2 Fort impacte ambiental
1.3.1.4.1.3 Crisi energètica
1.3.1.4.1.3.1 augment del consum
1.3.1.4.1.4 Espanya
1.3.1.4.1.4.1 qualitat carbóo baixa
1.3.1.4.1.4.2 Estat augment producció
1.3.1.4.2 PETROLI
1.3.1.4.2.1 S'obté cru
1.3.1.4.2.1.1 després destil·la i refina
1.3.1.4.2.1.1.1 obtenir sòlids, gasos i líquis
1.3.1.4.2.2 motor energètic i econòmic mundial
1.3.1.4.2.3 Problemes subministraments
1.3.1.4.2.3.1 crisis mundials
1.3.1.4.2.3.2 balança pagament negativa
1.3.1.4.2.4 Transporta
1.3.1.4.2.4.1 petroliers
1.3.1.4.2.4.2 Oleoductes
1.3.1.4.2.5 1960
1.3.1.4.2.5.1 Creació OPEP
1.3.1.4.2.5.1.1 negociació preu petroli
1.3.1.4.2.5.1.2 països
1.3.1.4.2.5.1.2.1 EUA, Argèlia, Líbia, Equador...
1.3.1.4.2.5.1.3 Futur incert
1.3.1.4.3 GAS NATURAL
1.3.1.4.3.1 Menor impacte ambiental
1.3.1.4.3.2 Butà, età, propà i metà
1.3.1.4.3.3 Utilitzat
1.3.1.4.3.3.1 Liqüefacció
1.3.1.4.3.3.2 indústria, consum domèstic...
1.3.1.4.3.4 Transportat per
1.3.1.4.3.4.1 gasoductes
1.3.1.4.3.5 Darrerament
1.3.1.4.3.5.1 + consum + producció
1.3.1.4.3.5.1.1 Alt poder energètic
1.3.1.4.3.5.2 + net
1.3.1.4.3.5.3 Importància creixent a Espanya
1.3.1.4.3.5.3.1 demanda domèstica i industrial
1.3.1.4.3.5.3.2 reserves a
1.3.1.4.3.5.3.2.1 Osca, mar del Golf de Cadis i Biscaia
1.3.2 ENERGIA HIDRÀULICA
1.3.2.1 Aprofitar força de l'aigua per produir electricitat
1.3.2.2 Genera
1.3.2.2.1 central hidroelèctrica
1.3.2.2.1.1 Energia mecànica
1.4 FISIÓ NUCLEAR
1.4.1 Minerals radiactius
1.4.1.1 urani
1.4.2 a través d'aquesta s'obté
1.4.2.1 energia nuclear
1.4.3 Energia primària
1.4.3.1 obtenció electricitat
1.4.3.1.1 centrals nuclears
1.4.4 crear 1973
1.4.4.1 superar dependècia petroli
1.4.5 centrals nuclears
1.4.5.1 EUA, Japó Europa, Rússia i Japó
1.4.6 Principals països producció urani
1.4.6.1 Canadà, Austràlia, Nigèria i Namíbia
1.4.7 Avamtatges
1.4.7.1 gran volum enegia
1.4.7.1.1 preu baix
1.4.7.1.1.1 No emet CO2
1.4.8 Incovenients
1.4.8.1 Inversió molt forta
1.4.8.2 Impacte ambiental
1.4.9 UE proposa
1.4.9.1 incentivar energia nuclear
1.4.9.1.1 centrals `+ eficients i segures
2 Energies alternatives
2.1 Font energètica renovable
2.1.1 Font energètica neta
2.2 Avantatges
2.2.1 inesgotables
2.2.2 arreu del món
2.2.3 no impacte ambiental
2.2.3.1 - grau dependència
2.3 Inconvenients
2.3.1 Producció irregular
2.3.1.1 Desenvolupament tècnic
2.3.2 Escàs poder energètic
2.4 Tipus
2.4.1 ENERGIA EÒLICA
2.4.1.1 Aprofita força vent
2.4.1.1.1 instal·lat on hi vents o al mar
2.4.1.2 aerogenerador transforma
2.4.1.2.1 energia eòlica en
2.4.1.2.1.1 energia elèctrica
2.4.1.3 Característiques
2.4.1.3.1 renovable
2.4.1.3.2 no gasos contaminants
2.4.1.3.3 compatible ús
2.4.1.3.3.1 agrícola o ramader
2.4.1.3.4 instal·lacó zones
2.4.1.3.4.1 àrides o aigües marines
2.4.1.3.5 Gran potencial eòlic
2.4.1.3.6 normativa legal
2.4.1.3.6.1 favorable
2.4.1.4 Parcs eòlics
2.4.1.4.1 Incovenients
2.4.1.4.1.1 impactes visuals i paisagístics
2.4.1.4.2 intervenció rutes ocells
2.4.2 ENERGIA SOLAR
2.4.2.1 Aprofiitament radiació del Sol
2.4.2.2 potencial espanyol + alt Europa
2.4.2.3 Energia solar fotovolaica
2.4.2.3.1 obté electricitat amb un dispositiu semiconductor
2.4.2.4 Energia solar tèrmica
2.4.2.4.1 Aconsegueix calor
2.4.2.4.1.1 la transfereix a
2.4.2.4.1.1.1 fluid de treball
2.4.3 ENERGIA MINIHIDRÀULICA I HIDRÀULICA REVERSIBLE
2.4.3.1 força aigua aconseguir electricitat
2.4.3.2 Hidàulica reversible
2.4.3.2.1 Aprofita aigua al màxim
2.4.3.2.2 Aprofita tarifes elèctriques nocturnes
2.4.3.3 Minihudràulica
2.4.3.3.1 minimjtza impacte
2.4.3.3.1.1 petits embassaments
2.4.4 ENERGIA GEOTÈRMICA
2.4.4.1 Aprofita escalfor interna de la Terra
2.4.4.1.1 obtenir aigua calenta i electricitat
2.4.4.2 jaciments geotèrmics baixa temperatura
2.4.4.2.1 calefacció i subminidtrament aigua calenta
2.4.4.2.2 Ús domèstic
2.4.4.2.3 Calefacció hivernacles
2.4.5 ENERGIA BIOMASSA
2.4.5.1 Matèria orgànica (vegetal o animal)
2.4.5.1.1 resultat fotonsíntesi
2.4.5.2 aconsegueix
2.4.5.2.1 cremant o descomposant
2.4.5.3 Nous combustibles
2.4.5.3.1 reuigs agrícoles i algues
2.4.5.4 Problemes
2.4.5.4.1 Deforestació per
2.4.5.4.1.1 implantar conreus "energètics"
2.4.5.4.2 Augment preu aliments
2.4.6 FUSSIÓ NUCLEAR
2.4.6.1 Nuclis atòmics de càrrega similar units
2.4.6.1.1 formant
2.4.6.1.1.1 nucli + pesat
2.4.6.2 Allibera
2.4.6.2.1 quantitat energia
2.4.6.2.1.1 enorme
2.4.6.3 No riscos ni impacte ambiental
2.4.6.4 Fase estudi i desenvolupament
2.4.6.4.1 Projecte ITER
2.4.6.4.1.1 Csdarache
2.4.6.4.1.1.1 França
2.4.6.4.1.2 UE, Japó, EUA, Corea S, Índia, Rússia i Xina
2.4.7 HIDROGEN
2.4.7.1 pila hidrogen
2.4.7.1.1 Part important
2.4.7.1.1.1 futur enèrgetic mundial
2.4.7.2 Combustible
2.4.7.2.1 proporcions
2.4.7.2.1.1 electricitat, cslor i aigua destil·lada
2.4.7.3 `Problema és
2.4.7.3.1 Aconseguir combustible
2.4.7.3.1.1 Hidrogen
Show full summary Hide full summary

Similar

ExamTime's Getting Started Guide
PatrickNoonan
Spanish Questions
Niat Habtemariam
“In gaining knowledge, each area of knowledge uses a network of ways of knowing.” Discuss this statement with reference to two areas of knowledge
Julianapabab
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Sara Pinzón Villada
4ta "P" de la mezcla de mercadeo: PROMOCIÓN
Gabriela Sánchez Idrovo
Cells And Cell Techniques - Flashcards (AQA AS-Level Biology)
Chelsie Cottingham
CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS
jennifer Garcia buitrago
HABEAS CORPUS- CASO OLLANTA HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA ALARCÓN
Silvia Maria Tito Ascue
Flashcards de japonés - Unidad 6
Ignacio Regazzoli