Energies Alternatives 3

Guillem Martínez Sánchez
Mind Map by Guillem Martínez Sánchez, updated more than 1 year ago
Guillem Martínez Sánchez
Created by Guillem Martínez Sánchez over 4 years ago
8
0

Description

Mapa mental energies alternatives (només Biomassa, Tractament RSU i Estalvi Energètic)

Resource summary

Energies Alternatives 3
 1. La Biomassa
  1. Consisteix en l'aprofitament de l'energia generada per la descomposició de matèria viva
   1. Processos Físics
    1. Homogeneïtzació o Refinament
     1. Adaptar la Biomassa mitjançant trituració
     2. Densificació
      1. Millorar les propietats de la biomassa i facilitar-ne les possibilitats d'emmagatzematge i transport
     3. Processos Termoquímics
      1. Piròlisi o Destil·lació Seca
       1. Degradació tèrmica de les molècules de la biomassa sense oxigen
      2. Processos Bioquímics
       1. Digestió Anaeròbica
        1. És el procés de fermentació de la biomassa per a l'obtenció de biogàs
        2. Fermentació Aeròbica o Alcohòlica
         1. S'utilitza per a l'obtenció de bioalcohol mitjançant la fermentació amb oxigen i altres materials orgànics
        3. Producció d'Energia Elèctrica
         1. Combustió de la Biomassa
          1. Produeix vapor que acciona un grup Turbina-Alternador
          2. Transformació de la Biomassa en Combustible
           1. Per alimentar motors alternatius o turbines de gas
         2. Biocombustibles
          1. Combustibles obtinguts a partir de la transformació de la biomassa
           1. Biodièsel
            1. S'obté a partir d'olis vegetals com els de cuinar
            2. Bioalcohols
             1. Com a combustible per a motors dièsel modificats
              1. Com a additiu per a gasolines sense plom
             2. Aprofitament de Residus Sòlids Urbans
              1. Són els residus generats per l'activitat domèstica als nuclis de població
               1. Abocament
                1. Consisteix a emmagatzemar residus sobre el terreny i enterrar-los periòdicament amb terra
                 1. Als abocadors s'excaven pous per a obtenir biogàs procedent de la fermentació dels residus
                2. Compostatge
                 1. Consisteix en la utilització de la matèria orgànica per a obtenir-ne compost
                  1. Amb els ecoparcs es tracten les fraccions orgànica i resta per a obtenir compost i biogàs de la fermentació
                 2. Reciclatge
                  1. Consisteix en la separació dels residus per a tornar a incorporar-los al procés de producció
                  2. Incineració
                   1. Consisteix en l'eliminació de residus mitjançant un procés de combustió
                    1. Amb la calor resultant es pot escalfar vapor i alimentar un grup Turbina-Alternador
                  3. Estalvi Energètic
                   1. Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020
                    1. Reducció d'un 20% de consum d'energia primària
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
                   Álex Lluch
                   Energies Alternatives 1
                   Guillem Martínez Sánchez
                   Energies Alternatives 2
                   Guillem Martínez Sánchez
                   LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
                   Nanina
                   Famílies instrumentals
                   Eva Pardos Crespo
                   El Barroc a Europa
                   Adelaida Ibañez Ferrater
                   EL SUBJECTE I PREDICAT
                   Sílvia Hernandez
                   Famílies instrumentals
                   Alejandra Tencio
                   La o i la u àtones
                   yago.reab10
                   El Neoclassicisme Català
                   alex.sanchez
                   MORFOLOGIA / CATEGORIES GRAMATICALS
                   Marc Petit