O adxectivo

Ariana Varela Villar
Mind Map by Ariana Varela Villar, updated more than 1 year ago
Ariana Varela Villar
Created by Ariana Varela Villar over 3 years ago
2
0

Description

Mind Map on O adxectivo, created by Ariana Varela Villar on 02/08/2017.

Resource summary

O adxectivo
1 Clase de palabra que expresa calidades ou caracteristicas do sustantivo.
2 Concoredan en xénero e número co sustantivo
3 Tipos de adxectivos
3.1 Especificativos
3.1.1 Van sempre detrás do sustantivo
3.2 Explicativos ou epítetos
3.2.1 Van diante ou detras do sustantivo
4 Xénero
4.1 Variables
4.1.1 Teñen dous formas para expresarse
4.1.1.1 Femenino
4.1.1.1.1 Nena
4.1.1.2 Masculino
4.1.1.2.1 Neno
4.2 Invariables
4.2.1 Teñen a misma forma para o masculino e o femenino
4.2.1.1 xirafa
4.2.1.2 xirafa
4.3 Non-pexorativos
4.3.1 Rematan en -án fan o femenino en -a
4.4 Xentilicios
4.4.1 masculino
4.4.1.1 -ano
4.4.2 femenino
4.4.2.1 -ana
4.5 Pexorativos
4.5.1 Femeninos acaban en -ana
5 Número
5.1 Singular
5.1.1 Neno
5.2 Plural
5.2.1 Nenos
6 Graos
6.1 Positivo
6.2 comparativo
6.2.1 Inferioridade
6.2.2 Igualdade
6.2.3 Superioridade
6.3 Superlativo
6.3.1 Absoluto
6.3.2 Relativo
7 Graos do adxectivo
7.1 Positivo
7.1.1 Expresa a cantidade do sustantivosen máis, non o compara con outro elemento.
7.2 Comparativo
7.2.1 Espresa a calidade comparándoa con outro elemento
7.2.2 Superioridade
7.2.2.1 Saltou o valado resultou máis facil do que pensaba
7.2.3 Igualdade
7.2.3.1 É igual de intelixente ca súa irma
7.2.4 Inferioride
7.2.4.1 A ópera gústame menos do que cres
7.3 Superlativo
7.3.1 Expresa a súa calidade no seu grado máis alto
7.3.2 Absoluto
7.3.2.1 Crease cos sufixos: -ísimo e -érrimo
7.3.2.1.1 Este exercicio é facilísimo
7.3.3 Relativo
7.3.3.1 Crease co artigo máis/menos
7.3.3.1.1 Ana resultou a máis espelida da clase
Show full summary Hide full summary

Similar

O Adxectivo
Cibran Maillo Mera
AQA GCSE Physics Unit 2.2
Matthew T
Guia rápido: Bem-vindo a GoConqr
miminoma
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
Los orígenes del conductismo
leslie navarro palomino
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
Comprender la mente:la estructuta de las historias de la cognicion
shylian elizalde
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA
Sexualidad humana y homosexualidad
ISIS M.