MÀQUINES SIMPLES

Pol Esteban Viñolas
Mind Map by Pol Esteban Viñolas, updated more than 1 year ago
1
0
0

Description

Esquema de medi
Tags

Resource summary

MÀQUINES SIMPLES
1 PALANCA
1.1 La palanca és la màquina simple més senzilla de totes. Consisteix en una barra rígida que es pot moure sobre un punt de suport
2 EL PLA INCLINAT
2.1 El pla inclinat és un pla que forma un angle amb un pla horitzontal. Permet elevar o baixar cossos fàcilment fent-los-hi rodolar o lliscar pel damunt
3 EL TASCÓ
3.1 El tascó és una peça que resulta de la unió de dos plans inclinats. Sovint té el seu angle més agut esmolat, cosa que permet tallar o esberlar un cos sólid.
4 EL CARGOL
4.1 El cargol és un cilindre en forma de espiral, anomenat rosca. En fer girar el cargol, la rosca s'introdueix en els cossos
5 LA RODA
5.1 La roda és una peça circular que pot girar sobre un eix que passa pel seu centre
6 EL TORN
6.1 El torn és un cilindre que roda al voltant del seu eix, amb una corda o un cable enrotllat al qual es lliguen els cossos que es volen moure
7 LA POLITJA
7.1 La politja és una roda que girar al voltant d'un eix, amb una canal al cantell, per on passa una corda o un cable
Show full summary Hide full summary

Suggestions

MÀQUINES SIMPLES
Naiara Calvo Rodriguez
MAQUINES SIMPLES
Lucía Merino Gerez
200 preguntas Dificultades de Aprendizaje
Puri Gonzalez
MÀQUINES SIMPLES
pedro ruiz gutierrez
MÀQUINES SIMPLES
Daniel Diaz Garcia
DAL, DAM y DAE
Francisco Verdeg
Municipios
Anto23
Del tema 1 al 6, muchas del 4 al 6
Puri Gonzalez
EL RELLEU DE LA TERRA
Fent de Mestra
Repoblación de Aragón
elzuoliven
Punto 1
Anto23