Reis Catòlics: Monarquia autoritària

Àlex Lluch
Mind Map by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 3 years ago
155
1

Description

Esquema sobre la monarquia autoritària. Socials 2n ESO

Resource summary

Reis Catòlics: Monarquia autoritària
1 Definició
1.1 model d'organització del poder polític en el qual els reis van concentrar tot el poder en la seua persona
1.2 monarquia anterior
1.2.1 monarquia feudal
1.2.1.1 el rei compartia el poder amb els nobles
1.3 els reis van establir un control absolut mitjançant les mesures següents:
1.3.1 Creació d'exèrcits permanents
1.3.2 Creació d'una diplomàcia d'Estat per tal d’establir relacions entre països aliats
1.3.3 Instauració d'una burocràcia i una hisenda que ser- virà per a controlar els ingressos i les despeses del regne
1.3.4 La monarquia autoritària no es va imposar de la mateixa manera als dos regnes
1.3.4.1 Castella
1.3.4.1.1 Es va dur a terme una profunda reforma institucional que va reforçar el poder reial
1.3.4.1.1.1 Es va posar fi a la concessió de terres als nobles
1.3.4.1.1.2 Es va crear un exèrcit professional, ja no depenia dels nobles
1.3.4.1.1.3 Real Audiència
1.3.4.1.1.3.1 Institució creada pel poder real que controlava la justícia
1.3.4.1.1.4 Comptaduria Real
1.3.4.1.1.4.1 Institució que millorava la recaptació d'impostos
1.3.4.1.1.5 Corregidors
1.3.4.1.1.5.1 Funcionaris reials que controlaven els municipis
1.3.4.1.2 obediència reial
1.3.4.2 Aragó
1.3.4.2.1 No es va imposar la seua autoritat de manera tant contundent
1.3.4.2.2 les institucions medievals van continuar vigents
1.3.4.2.2.1 el monarca es comprometia a negociar les lleis i els impostos amb els privilegiats que estaven representats en les corts de cada regne
1.3.4.2.3 pactisme
1.3.4.2.4 Institucions aragoneses
1.3.4.2.4.1 Consell d'Aragó
1.3.4.2.4.1.1 assessorava els reis
1.3.4.2.4.2 virrei
1.3.4.2.4.2.1 representa al rei en cada regne
1.3.4.2.4.3 Audiències reial
1.3.4.2.4.3.1 impartien justícia
1.3.4.3 Uniformitat religiosa
1.3.4.3.1 política de conversions forçoses
1.3.4.3.1.1 1502
1.3.4.3.1.1.1 batejant obligatòriament la població mudèjar
1.3.4.3.2 Tribunal de la inquisició
1.3.4.3.2.1 1478
1.3.4.3.2.1.1 va sotmetre a una vigilància estricta els sospitosos d’heretgia
Show full summary Hide full summary

Similar

Decadència de l'Imperi hispànic: Els Àustries menors
Àlex Lluch
Preguntes sobre el vídeo de La Reconquesta
Àlex Lluch
Lógica: tablas de verdad. Actividades (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Tema 1 Edebe Origen de la filosofía
Àlex Lluch
Del mito al logos
Àlex Lluch
2n ESO. UD1. L'Islam a la Península Ibèrica: Al-Andalus
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
División de la filosofía
Àlex Lluch
GRÈCIA CLÀSSICA: LA RELIGIÓ I DEUS GRECS
Maria Mayol
Antropología: el Multiculturalismo
Àlex Lluch
2n ESO UD1. Socials: Cultura i art islàmics
Àlex Lluch