År 1400-1750

Sveinung Prestholt
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on År 1400-1750, created by Sveinung Prestholt on 05/12/2014.

169
1
0
Tags No tags specified
Sveinung Prestholt
Created by Sveinung Prestholt over 5 years ago
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
AS Economics Key Terms
Fred Clayton
Key Biology Definitions/Terms
jane zulu
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
livvy_hurrell
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
Women in Nazi Germany - Flashcards
Louisa Wania
Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
Laura Perry
All Edexcel GCSE PE key terms
Millie Berrett
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Mai Sin Más
År 1400-1750
1 Det nye Europa tar form
1.1 Handel og byvekst
1.1.1 Koloniseringen begynner
1.1.2 Den europeiske handelsrevolusjonen
1.1.3 Storselskaper og banker
1.1.4 Livet i byene
1.1.5 Fattig og rik
1.2 Kunst og kultur under renessansen
1.2.1 Greske og romerske forbilder
1.2.2 Bøker og kunnskap
1.3 Reformasjonen
1.3.1 Økende misnøye
1.3.2 Starten på reformasjonen
1.3.3 Brudd med pavekirken
1.3.4 Protestantiske statskirker
1.4 En splittet verdensdel
1.4.1 Religionskriger
1.4.2 Det bysantinske keiserdømmets sammenbrudd
1.4.3 Russland blir stormakt
1.4.4 Det osmanske verdensrike
2 Oppdagelser, kolonier og slavehandel
2.1 Portugal som sjømakt
2.1.1 Vasco da Gamas ekspedisjoner
2.1.2 Makt med begrensninger
2.2 Koloniseringen av Latin-Amerika
2.2.1 Kristoffer Columbus
2.2.2 Erobring av azteker- og inkariket
2.2.3 Hvordan gikk det til?
2.2.4 Storgods og sølvgruver
2.2.5 Det nye samfunnet
2.2.6 Brasil
2.2.7 Sukker og slaver i Karibia
2.3 Nybyggerkolonier i Nord-Amerika
2.3.1 Europeiske bønder og afrikanske slaver
2.4 Afrika i slavehandelens tid
2.4.1 En svekket verdensdel
2.5 Verden veves tettere sammen
2.5.1 Jorden rundt
2.5.2 Trekanthandelen over Atlanterhavet
2.5.3 Vinnere og tapere
2.5.4 Et økologisk verdenssystem
3 Enevelde og opplysningstid i Europa
3.1 Den moderne staten blir bygd ut
3.1.1 Sentralisering av makt
3.1.2 Økt handel - nye allianser
3.1.3 Merkantilisme
3.1.4 Eneveldige stater
3.1.5 Krigføring
3.1.6 Bakgrunn for krigene
3.2 Endrede maktforhold
3.2.1 Nederlag for Det tysk-romerske keiserriket
3.2.2 Storbritannia - en ny verdensmakt
3.3 Opplysningstida
3.3.1 Et nytt verdensbilde
3.3.2 Parlamentets sterke stilling i England
3.3.3 Parlamentet seirer over kongemakten
3.3.4 Det parlamentariske styret
3.3.5 John Lockes bidrag til demokratiet
3.3.6 Det opplyste eneveldet
4 Den dansk-norske unionen
4.1 Ustabile unionskonger
4.1.1 Øresundstollen
4.1.2 Oldenborgere på tronen
4.1.3 Visekonge til Norge
4.1.4 En slakter på tronen
4.2 På vei mot reformasjonen
4.2.1 Kongestrid i Danmark
4.2.2 Erkebiskopens siste spill
4.2.3 Politikk mer enn tro
4.2.4 Dansk kulturell innflytelse
4.3 Styringssystemet
4.3.1 Mektige lensherrer
4.3.2 Nytt maktsentrum i Norge
4.4 Nordiske brødre i krig
4.4.1 Ulike stridsårsaker
4.4.2 Svensk ekspansjon
4.5 Eneveldet
4.5.1 All makt til kongen
4.5.2 Sentralmakt og statlig styring
4.5.3 Krig avler krig
4.6 Økonomisk vekst
4.6.1 Dansk-norske kolonier
4.6.2 Norge får økt betydning i unionen
5 Norge fra nedgang til vekst
5.1 Folketall og innvandring
5.1.1 Manntall og folketellinger
5.1.2 Den samiske befolkningen
5.1.3 Innvandring og utvandring
5.2 Jordbrukssamfunnet
5.2.1 Selveiere og husmenn
5.2.2 Fiske
5.2.3 Husstanden
5.2.4 Ekteskap og seksualmoral
5.3 Nye næringer
5.3.1 Bergverk
5.3.2 Sagbruk
5.3.3 Trelasthandel og skipsfart
5.3.4 Profesjonell handel og byvekst

Media attachments