CONSEQÜÈNCIES DE LES CONQUESTES

Laura Quiñonero
Mind Map by Laura Quiñonero, updated more than 1 year ago
23
0
0

Description

Totes les conseqüències de les conquestes a l'Antiga Roma en un sol esquema.

Resource summary

CONSEQÜÈNCIES DE LES CONQUESTES
1 ECONÒMIQUES
1.1 Les conquestes van proporcionar grans riqueses:
1.1.1 terres
1.1.2 productes de les zones conquerides
1.1.3 botí de guerra
1.1.4 esclaus
1.1.5 impostos
1.2 Els patricis obtenien més terres i botí que els plebeus.
2 POLÍTIQUES
2.1 El govern de la república era per governar una ciutat, i no un imperi.
2.1.1 El senat tenía poc control sobre els governadors de les províncies que eren molt lluny.
2.1.2 Per això, a les províncies es va estendre la corrupcció.
3 SOCIALS
3.1 Les riqueses que proporcionaven els territoris conquerits acabaven en mans d'uns pocs.
3.1.1 Per això va augmentar la desigualtat social.
3.1.1.1 Això va provocar un fort descontentament social i revoltes constants.
Show full summary Hide full summary

Suggestions

L'ÈPOCA DE L'IMPERI
Laura Quiñonero
ORIGENS DE L'ANTIGA ROMA
Laura Quiñonero
LES CONQUESTES DE ROMA
Laura Quiñonero
LES GUERRES PÚNIQUES
Laura Quiñonero
Etapes d'expansió de l'islam
Laura Quiñonero
Parts d'una mezquita
Laura Quiñonero
2n UD3. La ciutat medieval: la recuperació de lavida urbana
Àlex Lluch
LA REPÚBLICA A ROMA
Laura Quiñonero
L'Edat Mitjana
Laura Quiñonero
TEST DE L'ANTIGA GRÈCIA
Laura Quiñonero