Thu hoạch (công tác HN)

Description

Mind Map on Thu hoạch (công tác HN), created by Tony Tèo on 05/28/2014.
Tony Tèo
Mind Map by Tony Tèo, updated more than 1 year ago
Tony Tèo
Created by Tony Tèo over 9 years ago
39
0

Resource summary

Thu hoạch (công tác HN)
 1. Công việc đã hoàn thành
  1. Toàn Võ
   1. Giới thiệu tính năng website VinDeal
    1. Hỗ trợ tích hợp smartlink
     1. Bàn giao webservice OpenID
      1. Bàn giao layout website VinDeal
       1. Bàn giao database member
       2. Duy Nguyễn
        1. Hoàng Nguyễn
         1. Together
          1. Giới thiệu database
           1. Viết tài liệu cho database
          2. Ý tưởng áp dụng
           1. Cải tiến quy trình phát triển phần mềm
            1. Sử dụng mock-up để liệt kê tính năng
             1. Họp bộ phận để thống nhất, duyệt tính năng và tạo database
              1. Tạo prototype
               1. Tổng hợp ý tưởng từ nhiều mock-up cho 1 tính năng
               2. Tạo chuẩn code
                1. Tạo chuẩn cho cấu trúc project
                 1. Hợp nhất project và webservice
                  1. Chuẩn viết code
                   1. Chuẩn hóa cách đặt tên trong database
                  Show full summary Hide full summary

                  Similar

                  Physics - Energy, Power & Work
                  dominique22
                  SAT Math Sample Questions
                  SAT Prep Group
                  A Level: English language and literature techniques = Structure
                  Jessica 'JessieB
                  Break-even Analysis - FLASH CARDS
                  Harshad Karia
                  AQA GCSE Biology B1 unit 1
                  Olivia Phillips
                  CPA Exam Topics and breakdown
                  joemontin
                  GCSE AQA Biology 2 Enzymes, Digestion & Enzyme Uses
                  Lilac Potato
                  GCSE Biology B2 (OCR)
                  Usman Rauf
                  Forms of Business Ownership Quiz
                  Noah Swanson
                  GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
                  Lilac Potato
                  Účto Fífa 2/6
                  Bára Drahošová