Untitled_9

shania catania
Note by , created over 6 years ago

form 3 maltese Note on Untitled_9, created by shania catania on 05/23/2013.

936
0
0
Tags
shania catania
Created by shania catania over 6 years ago
Staqsi Mistoqsija
shania catania
Multi Cultural Theme
joshua stock
Untitled_1
chantelle catania
GCSE Chemistry C1.1 - Fundamental Ideas in Chemistry
chancice.branscombe
Salesforce Admin Exam Chunk 2 (31-65)
Brianne Wright
Untitled_8
shania catania
Malti Termini Kwizz Grade 9
Luca Andrea Mifs
Untitled_7
shania catania
L-Imdina
Daniel Fenech

Page 1

English VerbsMaltese Verbs VerbsVerbi Pastil-Passat I spokejien/jiena tkellimt I wrotejien/jiena ktibt I drovejien/jiena soqt I lovedjien/jiena ħabbejt I gavejien/jiena tajt I smiledjien/jiena tbissimt I tookjien/jiena ħadt he spokehu/huwa tkellem he wrotehu/huwa kitebhe drovehu/huwa saq he lovedhu/huwa ħabb he gavehu/huwa ta he smiledhu/huwa tbissem he tookhu/huwa ħa we spokeaħna tkellimna we wroteaħna ktibna we droveaħna soqna we lovedaħna ħabbejna we gaveaħna tajna we smiledaħna tbissimnawe tookaħna ħadna Futureil-Futur I will speakjien/jiena se nitkellem I will writejien/jiena se nikteb I will drivejien/jiena se nsuq I will lovejien/jiena se nħobb I will givejien/jiena se nagħti I will smilejien/jiena se nitbissem I will takejien/jiena se nieħu he will speakhu/huwa se jitkellem he will writehu/huwa se jiktebhe will drivehu/huwa se jsuq he will lovehu/huwa se jħobb he will givehu/huwa se jagħti he will smilehu/huwa se jitbissem he will takehu/huwa se jieħu we will speakaħna se nitkellmu we will writeaħna se niktbu we will driveaħna se nsuqu we will loveaħna se nħobbu we will giveaħna se nagħtu we will smileaħna se nitbissmu we will takeaħna se nieħduPresentil-Preżent I speakjien/jiena nitkellem I writejien/jiena nikteb I drivejien/jiena nsuq I lovejien/jiena nħobb I givejien/jiena nagħti I smilejien/jiena nitbissem I takejien/jiena nieħu he speakshu/huwa jitkellem he writeshu/huwa jikteb he driveshu/huwa jsuq he loveshu/huwa jħobbhe giveshu/huwa jagħti he smileshu/huwa jitbissem he takeshu/huwa jieħu we speakaħna nitkellmu we writeaħna niktbu we driveaħna nsuqu we loveaħna nħobbu we giveaħna nagħtu we smileaħna nitbissmu we takeaħna nieħduAs you can see from the example above, the structure of the Verbs in Maltese has a logical pattern. Locate the Verbs above and see how it works with the rest of the sentence in Malti.List of Verbs in MalteseBelow is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English VerbsMaltese Verbs I can accept thatjien/jiena nista' naċċettah (masc.) / naċċettaha (fem.) she added ithi/hija żiditu (masc.) / żiditha (fem.) we admit itaħna nammettuh (masc.) / nammettuha (fem.) they advised himhuma tawh parir I can agree with thatjien/jiena nista' naqbel ma' dak (masc.) / dik (fem.) she allows ithi/hija tippermettih (masc.) / tippermettiha (fem.) we announce itaħna nħabbruh (masc.) / nħabbruha (fem.) I can apologizejien/jiena nista' niskuża ruħishe appears todayhi/hija tidher illum they arranged thathuma rranġaw li I can arrive tomorrowjien/jiena nista' nasal għada she can ask himhi/hija tista' titolbu she attaches thathija tehmeż dak (masc.) / dik (fem.) we attack themaħna nattakkawhom they avoid herhuma jevitawha I can bake itjiena nista' nsajjru (masc.) / nsajjarha (fem.) she is like himhi/hija bħalu we beat itaħna nirbħuha they became happyhuma jsiru kuntenti I can begin thatjiena nista' nibdih (masc.) / nibdiha (fem.)we borrowed moneyaħna ssellifna l-flus they breathe airhuma jieħdu n-nifs I can bring itjien/jiena nista' nġibu (masc.) / nġibha (fem.) I can build thatjien/jiena nista' nibnih (masc.) / nibniha (fem.) she buys foodhi/hija tixtri l-ikel we calculate itaħna nikkalkulawh (masc.) / nikkalkulawha (fem.) they carry ithuma jwettquh (masc.) / jwettquha (fem.) they don't cheathuma ma jqarrqux she chooses himhi/hija tagħżel lilu we close itaħna nagħlquh he comes herehu/huwa jiġi hawn I can compare thatjien/jiena nista' nqabbel dak (masc.) / dik (fem.) she competes with mehu/huwa jikkompeti miegħithey continued readinghuma komplew jaqraw he cried about thathuwa beka minħabba dak (masc.) / dik (fem.) I can decide nowjien/jiena nista' niddeċiedi issa she described it to mehi/hija ddeskrivietu (masc.) / ddeskrivietha (fem.) lili we disagree about itma naqblux dwar dan (masc.) / din (fem.) they disappeared quicklyhuma sparixxew malajr I discovered thatjien/jiena skoprejt li she dislikes thathi/hija dak (masc.) / dik (fem.) ma tħobbux (masc.) / ma tħobbhiex (fem.) we do itaħna nagħmluh (masc.) / nagħmluha (fem.) they dream about ithuma ħolmu dwaru (masc.) / dwarha (fem.) I earnedjien/jiena qlajthe eats a lothu/huwa jiekol ħafna we enjoyed thataħna ħadna pjaċir bih (masc.) / biha (fem.) they entered herehuma daħlu hawn he escaped thathuwa ħarab minnu (masc.) / minnha (fem.) I can explain thatjien/jiena nista' nispjega dak (masc.) / dik (fem.) she feels that toohi/hija tħoss l-istess we fled from thereaħna ħrabna minn hemm they will fly tomorrowhuma se jtiru għada I can follow youjien/jiena nista' nsegwik she forgot mehi/hija nesietni we forgive himaħna naħfrulu I can give her thatjien/jiena nista' nagħtiha dak (masc.) / dik (fem.)she goes therehi/hija tmur hemm we greeted themaħna lqajniehom I hate thatjien/jiena nobgħodu (masc.) / nobgħodha (fem.) I can hear itjien/jiena nista' nisimgħu (masc.) / nismagħha (fem.) she imagine thathi/hija timmaġinah (masc.) / timmaġinaha (fem.) we invited themaħna stedinnihom I know himjien/jiena nafu she learned ithi/hija tgħallmitu (masc.) / tgħallmitha (fem.) we leave nowaħna nitilqu issa they lied about himhuma gidbu dwaru I can listen to thatjien/jiena nista' nisimgħu (masc.) / nismagħha (fem.) she lost thathi/hija tilfitu (masc.) / tilfitha (fem.)

English NegationMaltese Negation NegationĊħid he is not herehu/huwa mhuwiex hawn that is not my bookdak mhuwiex il-ktieb tiegħi do not entertidħolx As you can see from the example above, the structure of the Negation in Maltese has a logical pattern. Locate the Negation above and see how it works with the rest of the sentence in Malti.List of Negation in MalteseBelow is a list of the Negation and negative expressions in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English NegationMaltese Negation I don't speakjien/jiena ma nitkellimx I don't writejien/jiena ma niktibx I don't drivejien/jiena ma nsuqx I don't lovejien/jiena ma nħobbxI don't givejien/jiena ma nagħtix I don't smilejien/jiena ma nitbissimx I don't takejien/jiena ma niħux he doesn't speakhu/huwa ma jitkellimx he doesn't writehu/huwa ma jiktibx he doesn't drivehu/huwa ma jsuqx he doesn't lovehu/huwa ma jħobbx he doesn't givehu/huwa ma jagħtix he doesn't smilehu/huwa ma jitbissimx he doesn't takehu/huwa ma jiħux we don't speakaħna ma nitkellmuxwe don't writeaħna ma niktbux we don't driveaħna ma nsuqux we don't loveaħna ma nħobbux we don't giveaħna ma nagħtux we don't smileaħna ma nitbissmux we don't takeaħna ma niħdux

Maltese VocabularyLearning the Maltese Vocabulary is very important because its structure is used in every day conversation. The more you practice the subject, the closer you get to mastering the Maltese language. But first we need to know what the role of Vocabulary is in the structure of the grammar in Maltese.Maltese vocabulary is the set of words you should be familiar with. A vocabulary usually grows and evolves with age, and serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. Here are some examples:English VocabularyMaltese VocabularyVocabularyVokabolarjuCountriesPajjiżiAustraliaAwstraljaCambodiaKambodjaCanadaKanadaChinaĊinaEgyptEġittuEnglandIngilterraFranceFranzaGermanyĠermanjaGreeceGreċjaIndiaIndjaIndonesiaIndoneżjaItalyItaljaJapanĠappunMexicoMessikuMoroccoMarokkPeruPeruSpainSpanjaThailandTajlandjaUSAUSALanguagesLingwiArabicGħarbiChineseĊiniżEnglishIngliżFrenchFranċiżGermanĠermaniżGreekGriegHebrewEbrajkHindiĦindiItalianTaljanJapaneseĠappuniżKoreanKoreanLatinLatinRussianRussuSpanishSpanjolUrduUrduDaysJiemMondayIt-TnejnTuesdayIt-TlietaWednesdayl-ErbgħaThursdayil-ĦamisFridayil-ĠimgħaSaturdayis-SibtSundayil-ĦaddtimeħinhoursiegħaminuteminutasecondsekondaList of Vocabulary in MalteseBelow is a list of the vocabulary and expressions in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary. English VocabularyMaltese VocabularyVocabularycolorskuluriblackiswed (masc.) / sewda (fem.) / suwed (Pl.)blueblu (m, f, pl.)brownkannella (m, f, pl.)graygriż (masc.) / griża (fem.) / griżi (Pl.)greenaħdar (masc.) / ħadra (fem.) / ħodor (Pl.)orangeoranġjo (m, f, pl.)purplevjola (m, f, pl.)redaħmar (masc.) / ħamra (fem.) / ħomor (Pl.)whiteabjad (masc.) / bajda (fem.) / bojod (Pl.)yellowisfar (masc.) / safra (fem.) / sofor (Pl.)sizesdaqsijietbigkbir (masc.)/kbira (fem.)/kbar (Pl.)deepfond (masc.) / fonda (fem.) / fondi (Pl.)longtwil (masc.) / twila (fem.) / twal (Pl.)narrowdejjaq (masc.) / dejqa (fem.) / dojoq (Pl.)shortqasir (masc.) / qasira (fem.) / qosra (Pl.)smallżgħir (masc.)/żgħira (fem.)/żgħar (Pl.)talltwil (masc.) / twila (fem.) / twal (Pl.)thickoħxon (masc.) / ħoxna (fem.) / ħoxnin (Pl.)thinrqiq (masc.) / rqiqa (fem.) / rqaq (Pl.)widewiesgħa (m, f) / wiesgħin (Pl.)tastestogħmietbittermorr (masc.) / morra (fem.) / morri (Pl.)freshfrisk (masc.) / friska (fem.) / friski (Pl.)saltymielaħ (masc.) / mielħa (fem.) / mielħa (Pl.)sourqares (masc.) / qarsa (fem.) / qarsa (Pl.)spicypikkanti (m, f, pl.)sweetħelu (masc.) / ħelwa (fem.) / ħelwin (Pl.)qualitieskwalitajietbadħażin (masc.) / ħażina (fem.) / ħżiena (Pl.)cleannadif (masc.) / nadifa (fem.) / nodfa (Pl.)darkmudlam (masc.) / mudlama (fem.) / mudlama (Pl.)difficultdiffiċli (m, f, pl.)dirtymaħmuġ (masc.), maħmuġa (fem.) / maħmuġin (Pl.)dryxott (masc.) / xotta (fem.) / xotti (Pl.)easyfaċli (m, f, pl.)emptyvojt (masc.) / vojta (fem.) / vojta (Pl.)expensivegħoli (masc.) / għolja (fem.) / għoljin (Pl.)fastmgħaġġel (masc.) / mgħaġġla (fem.) / mgħaġġlin (Pl.)foreignbarrani (masc.) / barranija (fem.) / barranin (Pl.)fullsħiħ (masc.) / sħiħa (fem.) / sħaħ (Pl.)goodtajjeb (masc.) / tajba (fem.) / tajbin (Pl.)hardiebes (masc.) / iebsa (fem.) / ebsin (Pl.)heavytqil (masc.) / tqila (fem.) / tqal (Pl.)inexpensiverħis (masc.) / rħisa (fem.) / rħas (Pl.)lightħafif (masc.) / ħafifa (fem.) / ħfief (Pl.)locallokali (m, f, pl.)newġdid (masc.) / ġdida (fem.) / ġodda (Pl.)noisystorbjuż (masc.) / storbjuża (fem.) / storbjużi (Pl.)oldqadim (masc.) / qadima (fem.) / qodma (Pl.)powerfulqawwi (masc.) / qawwija (fem.) / qawwija (Pl.)quietkwiet (masc.) / kwieta (fem.) / kwieti (Pl.)correctkorrett (masc.) / korretta (fem.) / korretti (Pl.)slowbilmod (m, f, pl.)softartab (masc.) / ratba (fem.) / rotob (Pl.)veryħafna (m, f, pl.)weakdgħajjef (masc.) / dgħajfa (fem.) / dgħajfa (Pl.)wetimxarrab (masc.) / imxarrba (fem.) / imxarrbin (Pl.)wrongżbaljat (masc.) / żbaljata (fem.) / żbaljati (Pl.)youngżgħir (masc.) / żgħira (fem.) / żgħar (Pl.)foodIkelalmondslewżbreadħobżbreakfastkolazzjonbutterbutircandykandjucheeseġobonchickentiġieġcuminkemmundessertdeżertadinnerpranzu / ikla ta' filgħaxijafishħutfruitfrottice creamġelatlambħaruflemonlumilunchikla ta' nofsinhar / pranzumealiklameatlaħamovenfornpepperbżarplantspjantiporkmajjalsaladinsalatasaltmelħsandwichsandwiċsausagezalzettsoupsoppasugarzokkorsupperikla ta' filgħaxijaturkeydundjanappletuffieħbananatal-bananaorangeslarinġpeachesħawħpeanutkarawettpearslanġaspineappleananasgrapesgħenebstrawberriesfrawlivegetablesħaxixcarrotkarrotta / zunnarijacornqamħcucumberħjaragarlictewmlettuceħassolivesżebbuġonionsbasalpeppersbżarpotatoespatatapumpkinqargħa ħamrabeansfażolatomatoestadamalligatoralligaturalligatorsalligaturibearorsbearsorsijietbirdgħasfurbirdsgħasafarbullbarribullsbarrincatqattuscatsqtatescowbaqracowsbaqardeerċerv (S) / ċriev (Pl.)many deerħafna ċrievdogkelbdogskliebdonkeyħmardonkeysħmireagleajklaeaglesajklielephantIljunfantelephantsiljunfantigiraffeġiraffagiraffesġiraffigoatmogħożgoatsmogħożhorseżiemelhorsesżwiemellionljunlionsljunimonkeyxadinamonkeysxadinimouseġurdienmiceġriedenrabbitfenekrabbitsfnieksnakeserpsnakessrieptigertigratigerstigriwolflupuwolveslpupobjectsoġġettibathroomkamra tal-banjubedsoddabedroomkamra tas-soddaceilingsaqafchairsiġġuclothesħwejjeġcoatkowtcupkikkradeskdeskdresslibsafloorartforkfurkettafurnituregħamaraglassħġieġhatkappellhousedarinklinkajacketġakkettakitchenkċinaknifesikkinalamplampaletterittramapmappanewspapergazzettanotebookktejjeb tan-notipantsqalzietpaperkartapenpinnapencillapespharmacyspiżerijapicturestampaplateplattrefrigeratorfriġġrestaurantristorantroofsaqafroomkamrarugtapitscissorsmqassshampooxampùshirtqmisshoesżarbun (S) / żraben (Pl.)soapsapuna (S) / sapun (Pl.)sockskalzettispoonmgħarfatablemejdatoilettojlittoothbrushtoothbrush (xkupilja tas-snien)toothpastetoothpastetowelxugamanumbrellaumbrellaunderwearħwejjeġ ta' taħtwallħajtwalletkartierawindowtieqatelephonetelefownthisdanthatdakthesedawnthosedawkQuestionshow?kif?what?xiex?who?min?why?għaliex?where?fejn?different objectsoġġetti differentiartartibankbankbeachbajjabookktiebby bicyclebir-rotaby busbil-karozza tal-linjaby carbil-karozzaby trainbil-ferrovijacafekafetterijacountrypajjiżdesertdeżertdictionarydizzjunarjuearthdinjaflowersfjurifootballfutbolforestforestagamelogħbagardenġniengeographyġografijahistorystorjahousedarislandgżiralakelaglibrarylibrerijamathmatematikamoonqamarmountainmuntanjimoviesfilmsmusicmużikaoceanoċeanofficeuffiċċjuon footbil-mixiplayerplejerriverxmarasciencexjenzaseabaħarskysemasoccersokerstarsstillasupermarketsupermarkitswimming poolpixxinatheaterteatrutreesiġraweathertempbad weathertemp ħażincloudyimsaħħabcoldkiesaħcoolfrisk / bieredfoggyimċajparhotjaħraq / sħunnice weatherbnazzi / temp sabiħpouringxita qawwijarainxitarainingix-xitasnowborrasnowingjinżel is-silġicesilġsunnyxemxi (masc.) / xemxija (fem.)windyriħspringrebbiegħasummersajfautumnħarifawinterxitwapeopleniesauntzijababytarbijabrotherħucousinkuġin (masc.) / kuġina (fem.)daughterbintdentistdentistdoctortabibfathermissiergrandfathernannugrandmothernannahusbandraġelmotherommnephewneputinieceneputijanurseinfermierapolicemanpulizijapostmanpustierprofessorprofessursonibenteachergħalliemunclezijuwifemara

Maltese ReadingRead the following text very carefully and see what you can understand without looking at the English translation, and see what you understood from it, you can use our Maltese dictionary if you want.Maltese Reading L-Artiklu 26. 1) Kulħadd għandu l-jedd għall-edukazzjoni. L-edukazzjoni għanda tkun b'xejn, għallinqas fil-gradi elementari u fondamentali tagħha. L-edukazzjoni elementari għanda tkun obbligatorja. L-edukazzjoni teknika u professionali għandu jkun jista' jagħmel użu minnha kulħadd; l-edukazzjoni universitarja għandha tkun miftuħa b'mod ugwali għal dawk kollha li jistħoqqilhom. 2) L'edukazzjoni għanda jkollha bħala għan l-iżvilupp sħiħ tal-personalitŕ umana u li ssaħħaħ ir-rispett għall-jeddijiet u għal-libertajiet fondamentali tal-bniedem. Hi għandha tħeġġeġ il-ftehim, it-tolleranza u l-ħbiberija fost in-nazzjonijiet, ir-razez jew il-gruppi reliġjużi kolha u għandha tmexxi 'l quddiem il-ħidmiet tal-Ġnus Magħquda għaż-żamma tal-paċi. 3) Il-ġenituri għandhom l-ewwel jedd li jagħżlu l-għamla ta' edukazzjoni li tingħata 'l uliedhom. L-Artiklu 27. 1) Kulħadd għandu l-jedd li jieħu sehem bil-libertà fil-ħajja kulturali tal-komunità, li jgawdi l-arti u li jaqsam fil-progress xjentifiku u fil-ġid li jġib miegħu. 2) Kulħadd għandu l-jedd li jkollu l-protezzjoni għall-interessi morali u materjali tiegħu meta hu l-awtur ta' produzzjoni xjentifika, letterarja jew artistika. Below is the translation of the above text, check what you understood without the help of the dictionary, after reading the translation one time, go back up and read the Maltese text and see if you can recognize the more words this time. English Translation Article 26 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Article 27 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

New Page

New Page

New Page

New Page