Zadania z treścią prowadzące do równań liniowych w gimnazjum

Jolanta Wałachow
Note by Jolanta Wałachow, updated more than 1 year ago
Jolanta Wałachow
Created by Jolanta Wałachow over 6 years ago
21
0

Description

Lekcja pomocna w nauce rozwiązywania zadań

Resource summary

Page 1

1 Aby umieć rozwiązać zadanie testowe należy: kilkakrotnie przeczytać treść zadania opowiedzieć sobie treść bez patrzenia w tekst; nie ma dużego znaczenia, że nie pamiętasz liczb, które są w treści zadania zrozumieć, co jest problemem w tym zadaniu, o co pytają zastanowić się, jakie informacje potrzebne są do rozwiązania tego zadania sprawdzić, czy znajdują się one w treści zadania, może czasem są troszkę ukryte, lub trzeba wykonać jakąś dodatkową czynność, by je znaleźć przedstawić informacje w formie rysunku, tabelki lub innej analizy ułożyć równanie rozwiązać je sprawdzić, czy uzyskany wynik jest sensowny i czy jest odpowiedzią na pytanie z zadania zapisać odpowiedź Kilka prostych zadań znajdziesz w quizie: https://www.examtime.com/en-US/p/2330332

2 Popatrz na sposoby analizowania treści zadań przygotowane przez innych nauczycieli. Pierwszy film pokazuje, jak układać wyrażenia algebraiczne opisujące treść zadania:Ten drugi film pokazuje sposób rozwiązywania zadania maturalnego, ale cóż to za problem dla Ciebie - przecież jesteś świetny:https://www.youtube.com/watch?v=7KXDKLRMWwk

Teraz możesz spróbować rozwiązać kilka prostych zadań, wykorzystując rysunek.zadanie 1 . W trapezie równoramiennym ABCD wysokość CE dzieli dłuższą podstawę na odcinki o długości 4 i 12 cm. Wiedząc, ze wysokość tego trapezu wynosi 3cm, obwód 34 cm oblicz długości ramion tego trapezu.Rozwiązanie:1. Narysuj trapez równoramienny2. Oznacz wierzchołki wiedząc, że zaczynamy od lewego dolnego i poruszamy się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.3. Zaznacz wysokość wychodzącą z punktu C i punkt E na przeciwległej podstawie, w którym wysokość na nią spada.4. Opisz długości znanych boków, a nieznane oznacz jakąś niewiadomą (np. x, b lub inna literą) pamiętając, że boki tej samej długości oznaczamy taką samą literą. Może trzeba jeszcze coś dopisać, dorysować, dostrzec?5. Wykorzystaj informacje do ułożenia wyrażenia opisującego obwód.6. Ułóż równanie z niewiadomą wykorzystując to wyrażenie, rozwiąż je i sprawdź, czy ma sens, tzn, czy boki nie wyszły ujemne, albo krótsze od wysokości.7. Zapisz odpowiedź.Zadanie 2. (Dla Ciebie)Jeżeli dwa przeciwległe boki pewnego kwadratu przedłużymy o 8 cm, a dwa pozostałe skrócimy o 2 cm, to obwód czworokąta zwiększy się dwukrotnie. Oblicz długość boku kwadratu.

Temat lekcji: Jak rozwiązywać zadania tekstowe?

Show full summary Hide full summary

Similar

Równania dla i kl gimnazjum
Jolanta Wałachow
Biological Molecules Definitions
siobhan.quirk
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
GCSE History of Medicine: Key Individuals
James McConnell
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
2PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 5.
Nikola Truong
New GCSE Maths required formulae
Vicki Causer
LINEA DEL TIEMPO DE HISTORIA CONTEMPORANEA
Cristian Gutierrez
Conceptualizacion de la comunicacion
Elena montalvo acahua