Pola i obwody figur płaskich

juniewicze
Note by juniewicze, updated more than 1 year ago
juniewicze
Created by juniewicze over 6 years ago
16
0

Description

dla klas I i II gimnazjum

Resource summary

Page 1

Zadanie 1.Przypomnij sobie wzory na pola i obwody figur płaskich. Pomogą Ci w tym zamieszczone obok karty-fiszki. Obejrzyj je dokładnie z obu stron.

Zadanie 2 Obejrzyj dwa filmy ilustrujące jak oblicza się obwód koła mając dane jego pole oraz jak obliczamy pole koła mając podany jego obwód.

A teraz czas na samodzielne rozwiązywanie zadań

Ćwiczenie 1.Ile arów wynosi różnica powierzchni dwóch działek budowlanych, z których pierwsza ma kształt trapezu prostokątnego o podstawach długości 110 m i 90 m oraz wysokości 80 m, a druga ma kształt prostokąta, którego wymiary to 110m x 100m?

Ćwiczenie 2.Część prostokątnej działki została przeznaczona na drogę dojazdową, tak jak zaznaczono na rysunku .Jaki procent powierzchni działki przeznaczono na tę działkę? Wynik podaj z dokładnością do 1%.(rys obok)

Ćwiczenie 3 Obrus w kształcie koła ma powierzchnię równą 6,75 m2. Jaką średnicę ma stół, na którym położono ten obrus, jeżeli część obrusa opadającego wokół stołu ma szerokość 25 cm ? Przyjmij, że \(pi\) = 3.

Show full summary Hide full summary

Similar

Wzory na pola i obwody figur płaskich
juniewicze
AQA GCSE Biology genetic variation
Olivia Phillips
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar
Mapa Conceptual Comportamientos
kariina jaime
Maapa menal .SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Patricia Contreras
Aula Virtual
carla ribulgo
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Luis Ángel Domínguez Ruíz
Mapa Conceptual de las Teorías del Desarrollo Humano
sirlei jimenez
Anatomía cabeza
Noemi Vazquez