Zjawisko Fizyczne a Reakcja Chemiczna

Jas C-W
Note by Jas C-W, updated more than 1 year ago
Jas C-W
Created by Jas C-W almost 6 years ago
421
0

Description

Chemia - lekcja 2

Resource summary

Page 1

Zjawisko fizyczne -przemiana, w której wyniku nie powstaje żadna nowa substancja. Przykłady: Parowanie wody, Rozpuszczanie cukru w wodzie, Topnienie lodu na jeziorze, Osadzanie się rosy, Powstawanie mgły.

Reakcja chemiczna -przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancja o innych właściwościach. PRZYKŁADY: Palenie się papieru, Spalanie paliwa, Rdzewienie żelaza, Pieczenie ciasta, Palenie drewna na ognisku, Kwaśnieni mleka.

Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Forces and motion
Catarina Borges
GCSE AQA Physics - Unit 3
James Jolliffe
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
Waves
kate.siena
Forces and their effects
kate.siena
Electrolysis
lisawinkler10
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Chemistry General Quiz - 2
lauren_johncock
AS Chemistry - Enthalpy Changes
Sarah H-V