Паисиевата история 6г

Вера Ценкова
Note by , created over 5 years ago

Уики

64
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 5 years ago
Grade six parts of speech (gramer/ Word types)
joshuaknox2
Човекът и фантазията
Вера Ценкова
Research: Citing Sources and Academic Honesty
lpartridge
The Rock Cycle
eimearkelly3
AS Economics Key Terms
Fred Clayton
Chemistry 6 Extracting Vegetable Oil Core GCSE AQA
Chloe Roberts
Тест - "Една българка"
Вера Ценкова
Понятия - литература
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
Литературни термини - 7 клас
Вера Ценкова

Page 1

Защо Паисий нарича произведението си "книжица"?

Защо за Паисий е толкова важно българите да четат и да пишат на своя език?Трябва да се говори на роден език, а не да се подражава, за да се запази българщината. /Божидар/

1.Какви чувства вълнуват автора и как са изразени?2. В каква последователност ще подредите думите род, рожба, родина, роднина, родител, народ?  родина, народ, роднина, родител, рожба,  /Божидар/

Голямото значение на "малката книжица"- припомняне на историята - велики владетели, книжовници, победи - поводи за гордост- повдигане на духа, националната гордост- подтиква българите да запазят самосъзнанието и културата си /Божидар, Кирил/

Кое е най-страшното явление за народа според Паисий? ....... Велина

Първа творба със светско и гражданско съдържание Проблемът за човека - творец на времето и на историята - нова възрожденска теза на Паисий Търси диалог с образованите българи, представители на формиращата се интелигенция Основен акцент - върху проблемния смисъл на понятията - род и език Пробужда човешкото съзнание чрез знанието за миналото - осъзнаване на родовата идентичност и езикова принадлежност Родният език - път към духовната родина и българското самосъзнание, към предците и земята Напомня за славното минало - пробужда гордост и желание за национална самоидентификация /самоопределяне/ Новаторска и оригинална по жанр творба Силна обществена ангажираност Основни функции: познавателна  Апологична - възхвала на българското царство, бълг.храброст Полемична - оспорва състоятелността на нападките с/у българския народ Изобличителна - посочва и заклеймява родоотстъпниците и отцеругателите Развлекателна  - занимателно четиво Героите - с много висок ценностен ранг - не позволява снижаване на стила Позиция на слушателите - двойствена, близка до разказвача /една народност/ и неизбежната дистанция на поучавани от проповедника Историйцата му не е изолирано явленение, а част от дълга и мъчителна полемика

3

2

1

5

4