Socials

vepasara
Note by vepasara, updated more than 1 year ago
vepasara
Created by vepasara over 6 years ago
501
0

Description

Recuperació

Resource summary

Page 1

Segons els ciutadans polítics, es poden classificar en autoritaris i participatius. Els autoritaris, el poder, el té en mans una persona, un grup de persones o una classe social, que imposen les normes a la resta. Els participatius, són un conjunt de ciutadans que participen a l'elaboració de les normes. 

DEMOCRÀCIA I DICTADURAAvui en dia el sistema democràtic, s'ha estès per tot el món. A Amèrica el sistema democràtic s'ha generalitzat a l'Àsia, i la resta de estats, cal destacar l'índia i el Japó. A Àfrica, també cal destacar la República Sud-africà que va esdevenir democràcia l'any 1994. Avui en dia també són països democràtics l'Est d'Europa i més com; Republica Txeca, Polònia, Eslovàquia i Hungría, que són ara components de la Unió Europea.Amb tot, hi han zones del planeta, com l'Àfrica negra, que tenen dificultats econòmiques, l'extrema pobresa i la manca de tradició democràtica, això dificulta molt més el triomf de la democràcia. DICTADURAHi han països que predominen la dictadura.  La dictadura es tracta de règims autoritaris, en què una persona o una institució (com l'exèrcit), deté tot de manera autoritària. Es a dir, no compten amb la voluntat popular. A les dictadures no es respecte els drets ni les llibertats de les persones. Als estats comunistes la dictadura l'exerceix el partit comunista, com ara són, Xina, Corea del Nord i Cuba. 

MONARQUIA I REPÚBLICA                             |                             V

 ORGANITZACIONS INTERNACIONALSActualment hi han 193 estats independents, amb una gran diferència. A l'escala mundial, els Estats Units d'Amèrica són la potència hegemònica, d'altres països com Russia i Xina, són regionals, es a dir, que exerceixen un lideratge sobre els seus entrons. 

ORIGENS I FINALITATSLa Organització de les Naciones Unides (ONU) es va fundar després de la Segona Guerra Mundial amb l'objectiu de evitar els conflictes. Els seus objectius principals es mántenir la pau i la seguritat internacional. 

L'organització de les Nacions UnidesLe sprincipals institucions de les Nacions Unides són l'Assamble General, el Consell de Seguretat, la Secretaria General, el Tribunal Internacional de Justícia i el Consell econòmic i Social. Assamble General: Esta integrada 

Consell de Seguritat El Consell de Seguretat està format per cinc països, els més gran, es a dir, els que van guayar la Segona Guerra Mundial.  Aquests cinc països són: Estats Units, Russia (L'URSS), Regne Unit, França i Xina. Aquests també són els únics a dret de vet . En el seu voltant tenen 10 països escollits per l'Assamblea General.  

Secretaria GeneralEstà formada per funcionaris que desemvolupen la tasca quotidiana de l'organització. El cal es el secretari general que és escollit per l'Assamble General, recomenat per el Consell de Seguretat. 

Tribunal Internacional de Justícia. Està a La Haia (Països Baixos). És l'organ principal de les Nacions Unides. El seu objectiu és jutgar els litigis de la ONU.

EUROPA I LA UNIÓ EUROPEA

Pel que fa l'economia, Europa es pot dividir en cinc gran regions. 1. Les illes i les peninsules del nord i nord-oest. D'Irlanda a Finlàndia com a centre el Regne Unit. Són països amb un gran comerç i són rics en la remadería, la fusta, el carbó, l'aigua, la pesca i el petroli. 2. L'Europa occidental:Va de França a Austria amb l'eix de Alemanya. Són zones molt poblades amb una vida molt més alta. Té una potència comercial i industrial.

3. Europa mediterranea:Va de Portugal a Grècia com a centre Itàlia. Es recunegut pel les seves poblacions/ciutats... Ja que tenen molt turisme. 4. Centre de continent:Va del Bàltic a Dubai. Es reconegut per la seva agricultura i la seva ramaderia. Ta,bé per el carbo i altre minerals. 5. L'est d'Europa:Amb Rússia com a centre, que viu amb la transició d'una economía planificada i una economía capitalista. 

Les institucions principalsLa comissió Europea: La seu està a Brusel·les. Fan la funció de go--vern de la Unió. Una de les seves funcions es exacutar les polítiques de la Unió. Està formada per 27 membres, el president es escollit per els caps d'estat o de govern i la comissió a de ser aprovada per el Parlament. El Parlament Europeu: La seva seu està es Estarsburg. Les seves competències són: legisletives, debatre i aprovar lleis; pressupostàries, aprovar el pressuport.  

El Consell Europeu: El Consell de la Unió Europea es l'organ que extableix els objectius politics de la Unió. Legisla i coordina es polítiques dels estats. El ministre d'Afers Estrangers són els representants ordinaris, però també assisteixen els ministres dels altres àmbits governamentals (l'agricultura, la economía etc).Quan es reuneixen els caps d'estat o de govern, amb els d'Afers Estrangers s'anomena Consell Eurpeu, hi asisteix també el president i un altre de la Comossió Europea.

Tribunal de Justísica: La funció del Tribunal es garantir el dret de la interpretació i l'aplicació de tractats de les activitats de la Unió.

En el món es parla sis mil llengües diferents. Malgrat les diferents paraules i sons, es poden traduir entre elles. Les llegües es poden classifican en families ligüistiques  com ara els grups de llegües emperantades. Es poden dividir en branques o patits grups. 

LA CULTURALa cultura és una caracteristica pròpia dels essers humans. La podem definir com una forma de vida, coneixements i organitazacions. Es a dir que fa referència els esquemes i models de comportament dels individus. La diversitat cultural és un patrimoni de tota la humanitat.

Àares culturals del món · Cultura Occidental ·Cultura Oriental·Cultura Islàmica·Cultura primitiva

Les religionsEl conjunt de normes, valors i concepcions del món es diu creences. Es poden classificar en: -Ateus: Són les persones que no creuen en Deu. -Teistes: Creuen amb un esser suprem o amb Deu i segueixen la seva religió. Les persones monoteistes només cruen amb un sol Deu, en canvi els politeístes són els que creuen amb més d'un Deu.-Agnòstics: Són les persones que no poden creure amb una divinitat ense una raó. No ho neguen ni ho afirmen. 

En el món es parla sis mil llengües diferents, malgrat les diferents paraules i els sons, es poden traduir entre elles. Les llegües es poden classificar en famílies llingüistiques que són grups de llegües emparentades. Tenen branques o grups petits que tenen la mateixa característica. 

CULTURALa cultura és una caracteristica pròpia dels èssers humans. La seva funció son les formes de vida, el coneixemnt i la organització. Fa referències a esquemes i models per el comportament dels individus. 

La diversitat cultural es el petrimoni de tota la humanitat.

Podem distingir grans àares. -Cultura Occidental-Cultura Oriental-Cultura Islàmica-Cultura primitiva

CreencesEl conjunt de normes, valors i concepcions sobre el món s'anomenen creences. -Ateus: Creuen amb un sol Deu. -Teistes: Persones que creuen amb un esser suprem o amb Deu. Aquests segueixen la seva religió. Poden ser monoteistes, que només creuen amb un sol Deu, o politeistes que són els que creuen amb més d'un Deu. -Agnòstics: Persones que nopoden creure amb una divinitat sense cap raó. No ho neguen ni ho afirmen. 

nueva página

les organitzaion polítiques de les societats

EUROPA I LA UNIÓ EUROPEA

diversitat de llengües

LLENGUES I CUltura

Show full summary Hide full summary

Similar

SIMULACRO DE SOCIALES.
Nayibe Perilla
Examen de Sociales - GED
Diego Santos
Test de Geografía
maya velasquez
Los tres sectores de la sociedad
Adrián Ricco
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
jimenalopezbarca
LA PREHISTORIA.
Manuel Jesús García
El regne de Mallorca a l'edat mitjana
emmilyestrada
La Plena Edad Media y el feudalismo
Galo Pérez San Millán
Los Valores
David Gomez