< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

KVIZ

Question 1 of 12

Medal-premium 1

Ekonomska teorija predpostavlja, da je temeljni vzvod (nagib) človekovega racionalnega obnašanja...

Select one of the following:

 • delovanje zaradi obveznosti do drugih

 • altruizem

 • egoizem

 • humanost

Question 2 of 12

Medal-premium 1

S pomočjo transformacijske krivulje analiziramo naslednja vprašanja..

Select one of the following:

 • kaj in koliko proizvesti?

 • nepopolno zaposlenost produkcijskih faktorjev?

 • probleme ekonomskega razvoja

 • izbiro med privatnimi in javnimi dobrinami

 • vse od navedenega

Question 3 of 12

Medal-premium 1

Transformacijska krivulja je konkavna, ker..

Select one of the following:

 • so vsi produkcijski faktorji redki

 • velja zakon padajočih odnosov

 • vseh produkcijskih faktorjev ne moremo uporabiti enako učinkovito v vseh proizvodnjah

 • smo se tako dogovorili

Question 4 of 12

Medal-premium 1

Če država proizvaja v točki pod transformacijsko krivuljo...

Select one of the following:

 • so produkcijski faktorji polno zaposleni.

 • ima nezaposlene in/ali neučinkovito zaposlene produkcijske faktorje.

 • izkorišča vse svoje zogljivosti.

 • mora zmanjšati proizvodnjo ene vrste blaga, da bi povečala proizvodnjo druge vrste blaga.

Question 5 of 12

Medal-premium 1

Gospodarska rast je proces, pri katerem se transformacijska krivulja premakne...

Select one of the following:

 • navznoter.

 • navzven.

 • navznoter ali navzven.

 • najprej navznoter, nato navzven.

Question 6 of 12

Medal-premium 1

Poglavitna razlika med potrošnim kapitalnimi dobrinami je, da...

Select one of the following:

 • potrošne dobrine proizvaja zasebni, kapitalne pa javni sektor.

 • ima gospodarstvo, ki nameni velik del sredstev kapitalnim dobrinam, nizko gospodarsko rast.

 • potrošne dobrine neposredno zadovoljujejo želje potrošnikov, kapitalne dobrine pa posedno.

 • nič od navedenega.

Question 7 of 12

Medal-premium 1

___________ kaže posameznikove možnosti potrošnje različnih kombinacij dveh dobrin v določenem časovnem obdobju.

Select one of the following:

 • Transformacijska krivulja

 • Indiferenčna krivulja

 • Premica cene

 • Asimptota

Question 8 of 12

Medal-premium 1

Zmožnost potrošnje posameznega ekonomskega subjekta je odvisna od ...

Select one of the following:

 • dohodka.

 • stopnje inflacije.

 • dohodka ter cen dobrin in storitev.

 • okusov.

Question 9 of 12

Medal-premium 1

Premica cene se mpremakne na ______, če se dohodek ______.

Select one of the following:

 • levo/poveča.

 • desno/zmanjša.

 • levo/zmanjša.

 • desno/poveča ali zmanjša.

Question 10 of 12

Medal-premium 1

Če se potrošnikov dohodek odstotkovno poveča enako, kot se povečata ceni obeh dobrin, ..

Select one of the following:

 • se premica cene premakne vzporedno navzgor.

 • premica cene ostane nespremenjena.

 • se premica cene premakne nevzporedno navzgor.

 • se premica cene premakne vzporedno navzdol.

Question 11 of 12

Medal-premium 1

Oportunitetni stroški obstajajo zaradi...

Select one of the following:

 • denarne menjave.

 • inflacije.

 • nezaposlenosti.

 • redkosti.

 • obstoja monopola.

Question 12 of 12

Medal-premium 1

Polet iz Ljubljane na Dunaj traja eno uro in stane 200€. Z vlakom traja vožnja pet ur, cena vozovnice pa je 100€. Pod kakšnimi pogoji bi bilo ceneje (ob upoštevanju oportunitetnih stroškov) na Dunaj potovati z letalom?

Select one of the following:

 • Pod nobenim pogojem.

 • Če uro svojega časa vrednotimo z 40€.

 • Če uro svojega časa vrednostimo z 20€.

 • Če uro svojega časa vrednotimo z 10€.

Icon_fullscreen
Matic Šorn
Quiz by , created almost 3 years ago

Bachelor Osnove ekonomije (02. EKONOMSKI PROBLEM DRUŽBE IN POSAMEZNIKA) Quiz on KVIZ, created by Matic Šorn on 05/08/2014.

Eye 112
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Matic Šorn
Created by Matic Šorn almost 3 years ago
Close