< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

EDEBİYAT DENEME 3

Question 1 of 30

Medal-premium 1

Geleceğe ait herhangi bir olayın üstü kapalı biçimde bildirilmesiyle oluşan tür aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Minbername

 • Mansurname

 • Gazavatname

 • Mededname

 • İstibracname

Question 2 of 30

Medal-premium 1

Son dönem Türk edebiyatının önemli tiyatro yazarlarındandır. Konularını köy bayatından ve OsmanlI tarihinden alan oyunları, genellikle trajedi türündedir. Konusunu Osmanlı tarihinden alan ilk oyunu, TDK ödülünü kazandığı üç perdelik bir trajedi olan Deli İbrahim'dir. Oyunda henüz tahta çıkmaya hazır olmayan bir Osmanlı padişahının çılgınlığı üzerinde durulmuştur. Bu parçada sözü edilen tiyatro yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Orhan Asena

 • Ahmet Turan Oflazoğlu

 • Recep Bilginer

 • Necati Cumalı

 • Refik Erduran

Question 3 of 30

Medal-premium 1

XVIII. yüzyılın son çeyreği İle XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan, âşık tarzı şiir geleneğini çok iyi bilen, bunun yanında divan şiiri tarzında da başarılı şiirler kaleme alan, tasavvuf çevreleri İle yakın İlişki içinde bulunan şair, kendi adıyla anılan bir kolun da kurucusudur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Âşık Şenlik

 • Ercişli Emrah

 • Ruhsati

 • Sümmani

 • Erzurumlu Emrah

Question 4 of 30

Medal-premium 1

Kıśaśü’l-Enbiyā’da halk edebiyatının etkisini gösteren
nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • manzume

 • tuyuğ

 • kaside

 • mesnevi

 • gazel

Question 5 of 30

Medal-premium 1

Türk lehçeleri içerisinde KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMUNUN en sağlam olduğu lehçe aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Kırgız

 • Kazak

 • Tatar

 • Gagavuz

 • Özbek

Question 6 of 30

Medal-premium 1

Zamahşeri tarafından Arapçayı öğretmek için yazılan Harezm Türkçesi eseri aşağıdakilerden hangisidir ?

Select one of the following:

 • Mukaddimetü'l Edeb

 • Kısasü'l-Enbiya

 • Mu'inü'l Mürid

 • Divanü Lügat'it Türk

 • Muhakemetü'l Lugateyn

Question 7 of 30

Medal-premium 1

“üç turunçların hışmına uğrayasın” şeklindeki bedduayla başlayan halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Kerem ile Aslı

 • Ferhat ile Şirin

 • Leyla ile Mecnun

 • Arzu ile Kamber

 • Karacaoğlan ile İsmikan Sultan

Question 8 of 30

Medal-premium 1

Saha Türkleri sözlü geleneğinde kahramanlık destanlarına ne ad verilir?

Select one of the following:

 • Olonho

 • Alıptıh Nımah

 • Haycı

 • Tadar

 • Hızıl Aal

Question 9 of 30

Medal-premium 1

Altay edebiyatını dört döneme ayırarak tasnif eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A. Topanov

 • N.M. Kindikova

 • M. V. Mundus-Edokov

 • M. V. Çevalkov

 • P. Küçiyak

Question 10 of 30

Medal-premium 1

Çağdaş Altay edebiyatının ilk yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • P. Küçiyak

 • A. Topanov

 • H. Appa

 • R. Geda

 • M.V. Çevalkov

Question 11 of 30

Medal-premium 1

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Select one of the following:

 • Mukaddimetü’l Edeb-Zemahşeri

 • Dasıtan- Cumcuma- Hüsam Katip

 • Muhabbet-name - Harezmi

 • Nehcü’l Feradis-Kerderli Mahmud b.Ali

 • Müinü’lMürid- Kutb

Question 12 of 30

Medal-premium 1

Harezm Türkçesi çalışmalarıyla tanınan ve 1956 yılında Nehcü’l Feradis’in Yeni Cami nüshasının tıpkıbasımını yayımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • O.F.Sertkaya

 • N.Yüce

 • N.Hacıemmioğlu

 • J.Eckmann

 • S.Tezcan

Question 13 of 30

Medal-premium 1

-Konuların sıralanışı ,gök tasviri konusundaki ayrıntılar dışında Nehcü’l Feradis ile aynı olan,Uygur harfleri ile yazılmış tek nüshası günümüzde Paris Bibliotheque Nationale ‘de bulunan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Hibetü’l Hakayık

 • Hüsrev ü Şirin

 • Dasıtan-ı Cumcuma

 • Muhabbet-name

 • Mi’rac-name

Question 14 of 30

Medal-premium 1

Aşağ. hangisinde göçüşme olayı vardır?

Select one of the following:

 • körkke bay>körke bay

 • berk>bek

 • iki>ikki

 • oltur>otur

 • konşı >koşnı

Question 15 of 30

Medal-premium 1

Aşğ. hangisi Ahmedi Dai'nin bir Türk çalgısının mahiyetini yer yer dini,ahlaki ve tasavvufi motiflerle işleyerek oluşturduğu eseridir?

Select one of the following:

 • Türkçe Divan

 • Farsça Divan

 • Miftahül-cenne

 • Çeng-Name

 • Tezkiretül Evliya

Question 16 of 30

Medal-premium 1

Şeyhoğlu'nun Yıldırım Beyazid dön. yazmış old. eseri?

Select one of the following:

 • Kimya Risalesi

 • Hürşid ü Ferahşah

 • Kenzül-Kübera

 • Divan

 • Merzuban-name tercümesi

Question 17 of 30

Medal-premium 1

XVIII. yüzydda hece ölçüsüyle en fazla şiir
yazan şair hangisidir?

Select one of the following:

 • Vahit Mahtumi

 • Nedim

 • Şeyh Galip

 • Sururi

 • sümbülzade Vehbi

Question 18 of 30

Medal-premium 1

Halide Edip Adıvar'ın ''Steinbeck'in Gazap Üzümleri'nden daha güçlü bir yapıt'' olarak nitelediği Reşat Enis Aygen romanı hangisidir?

Select one of the following:

 • Despot

 • Afrodit Buhurdanında Bir Kadın

 • Toprak Kokusu

 • Ağlama Duvarı

 • Yolgeçen Han

Question 19 of 30

Medal-premium 1

Hoca Danyal, Kamer Tay, Gülperi, Kandehar Padiflahı, Atsız Bey, Arabüzengi gibi adların yer aldığı hikâye aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • Yaralı Mahmut

 • Kirmanşah

 • Şah İsmail

 • Köroğlu’nun Zuhuru Kolu

 • Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu

Question 20 of 30

Medal-premium 1

Adatu's-sadat, sadatü'l-adat. İbaresinde kullanılan söz sanatı hangisidir?

Select one of the following:

 • iade

 • sihri helal

 • tekrir

 • cinas

 • akis

Question 21 of 30

Medal-premium 1

Rumeli yöresinin özelliklerini divan şiirine taşıyan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • zati

 • latifi

 • necati

 • naili

 • hayali

Question 22 of 30

Medal-premium 1

abuşka lügati kimindir?

Select one of the following:

 • niyazi

 • ali şir nevai

 • ebulgazi bahadır han

 • babur şah

 • şibani muhammet han

Question 23 of 30

Medal-premium 1

ayakkabıcılık mesleğinin dini ve ahlaki kurallarını anlatan, ahilikle ilgili yazılmış eser hangisidir?

Select one of the following:

 • şeybaniname

 • lugati türki

 • risalei muze duzluk

 • vekayi

 • mubeyyen der fıkh

Question 24 of 30

Medal-premium 1

hangisinde çağatay türkçesinin yönelme durum eki vardır?

Select one of the following:

 • halimga

 • deryaya

 • na-merde

 • bizlere

 • közlere

Question 25 of 30

Medal-premium 1

''kayda barasın tentek'' cümlesinin türkçe çevirisi hangisinde doğru verilmiştir?

Select one of the following:

 • nereye varasın sen tek

 • nereye gidersin sen tek

 • nereye varasın köpek

 • nereye gidersin köpek

 • nereye vardın sen tek

Question 26 of 30

Medal-premium 1

hangisinde ötümleşme yoktur?

Select one of the following:

 • dişi

 • durar

 • dileg

 • düşüp

 • tap

Question 27 of 30

Medal-premium 1

Osmanlı Türkçesini konu alan ilk dilbilgisi kitabı hangisidir?

Select one of the following:

 • Medhal-i Kavaid

 • Emsile-i Osmaniye

 • Müyessiretü'l-Ulum

 • Kavaid-i Osmaniye

 • Muhtasar lisan-ı Osmani

Question 28 of 30

Medal-premium 1

Eski Türkiye Türkçesinde gereklilik kipi hangisiyle karşılanırdı?

Select one of the following:

 • -sA

 • -mAK gerek

 • -sA gerek

 • -mAIU

 • -mAlI

Question 29 of 30

Medal-premium 1

‘ silerni’ kelimesinde aşğ.hangisi bulunur?

Select one of the following:

 • 2.Çoğul şahıs-bulunma durumu

 • 2.Çoğul şahıs-belirtme durumu

 • 2.Çoğul şahıs-yönelme durumu

 • 2.tekil şahıs-yönelme durumu

 • 2.tekil şahıs-ilgi durumu

Question 30 of 30

Medal-premium 1

‘olarka’ kelimesi için aş.hangisi doğrudur?

Select one of the following:

 • 3.Çoğul şahıs-bulunma durumu

 • 3.Çoğul şahıs-ayrılma durumu

 • 3.Çoğul şahıs-yönelme durumu

 • 1.Çogul şahıs-yönelme durumu

 • 1.Çogul şahıs-ilgi durumu

Icon_fullscreen
Nesin Terzi
Quiz by , created over 3 years ago

Quiz on EDEBİYAT DENEME 3, created by Nesin Terzi on 03/10/2014.

Eye 2857
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Nesin Terzi
Created by Nesin Terzi over 3 years ago
Close