< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Programmeringsteknik Datorprov 14/10-2014

Question 1 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Hur många Mupp-objekt skapas i ovanstående program?

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • Inget av alternativen

Question 2 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vilka formella parametrar har konstruktorn?

Select one or more of the following:

 • q

 • w

 • z

 • x

 • self

 • inget av alternativen

Question 3 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vilka lokala variabler har konstruktorn?

Select one or more of the following:

 • q

 • w

 • z

 • x

 • self

 • inget av alternativen

Question 4 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vad heter konstruktorn?

Select one or more of the following:

 • Mupp

 • __init__

 • knasa

 • smurfa

 • inget av alternativen

Question 5 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Hur många funktioner har klassen Mupp?

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • inget av alternativen

Question 6 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vilken returtyp har metoden knasa?

Select one or more of the following:

 • str

 • int

 • bool

 • float

 • inget av alternativen

Question 7 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vilken returtyp har metoden smurfa?

Select one or more of the following:

 • str

 • int

 • bool

 • float

 • inget av alternativen

Question 8 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vilka instansvariabler finns i klassen Mupp?

Select one or more of the following:

 • self.q

 • self.w

 • self.z

 • self.x

 • inget av alternativen

Question 9 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Strängen "två" ovan representerar en:

Select one or more of the following:

 • anropsparameter

 • formell parameter

 • lokal variabel

 • sträng

 • inget av alternativen

Question 10 of 64

Medal-premium 1

class Mupp:
def __init__(self, q, w):
self.z = q
self.x = w
def knasa(self):
return self.z + self.x
def smurfa(self, q):
self.x = q
# Huvudprogram
m1 = Mupp("hej", "hopp")
m2 = Mupp("ding", "dong")
m1.smurfa("ett")
m2.smurfa("två")
print m1.knasa()
print m2.knasa()

Vilket/vilka av följande är ett korrekt metodanrop?

Select one or more of the following:

 • print m1.smurfa()

 • print m1.smurfa(self)

 • print m1.smurfa("tre")

 • print m2.smurfa(self, "fyra")

 • inget av alternativen

Question 11 of 64

Medal-premium 1

class Tabell:
def __init__(self, mupp, smurf):
self.mupp = mupp
self.smurf = smurf
# Huvudprogram
import math
li = list()
for n in range(9,0,-1):
li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5)))
for n in range(len(li)):
print li[n].mupp,' ',li[n].smurf

Hur många Tabell-objekt skapas i ovanstående program?

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 9

 • 10

 • inget av alternativen

Question 12 of 64

Medal-premium 1

class Tabell:
def __init__(self, mupp, smurf):
self.mupp = mupp
self.smurf = smurf
# Huvudprogram
import math
li = list()
for n in range(9,0,-1):
li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5)))
for n in range(len(li)):
print li[n].mupp,' ',li[n].smurf

Hur många instansvariabler har klassen Tabell?

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • inget av alternativen

Question 13 of 64

Medal-premium 1

class Tabell:
def __init__(self, mupp, smurf):
self.mupp = mupp
self.smurf = smurf
# Huvudprogram
import math
li = list()
for n in range(9,0,-1):
li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5)))
for n in range(len(li)):
print li[n].mupp,' ',li[n].smurf

Vad representerar "Tabell(n,math.pow(n,0.5)" i ovanstående program?

Select one or more of the following:

 • Ett funktionsanrop

 • Ett konstruktoranrop

 • En utskrift

 • Högerledet i en deklaration

 • inget av alternativen

Question 14 of 64

Medal-premium 1

class Tabell:
def __init__(self, mupp, smurf):
self.mupp = mupp
self.smurf = smurf
# Huvudprogram
import math
li = list()
for n in range(9,0,-1):
li.append(Tabell(n,math.pow(n,0.5)))
for n in range(len(li)):
print li[n].mupp,' ',li[n].smurf

Variableln n är en?

Select one or more of the following:

 • Lokal variabel

 • Global variabel

 • Instansvariabel

 • Styrvariabel

 • inget av alternativen

Question 15 of 64

Medal-premium 1

Vilken/vilka av följande är tillåtna identifierare?

Select one or more of the following:

 • 67m

 • m67

 • m6.7

 • m6_7

 • inget av alternativen

Question 16 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • En lokal variabel kan vara av str-datatyp.

 • En lokal variabel kan vara av Dice-datatyp.

 • En lokal variabel kan deklareras utanför en funktion/metod.

 • En lokal variabel existerar under hela programkörningen.

 • En lokal variabel existerar bara inom metoden den deklarerades.

 • inget av alternativen

Question 17 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka påstående är korrekta?

Select one or more of the following:

 • En while-slinga kan skrivas om till en for-slinga som utför samma saker.

 • En while-slinga är lämplig då man vill utföra koden 0, 1 eller flera ggr.

 • En for-slinga är lämplig då man vill utföra koden ett fast antal ggr.

 • En slinga kräver ett avbrottsvillkor för att man inte ska hamna i en evighetsloop.

Question 18 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • En metod kan ha godtyckligt antal formella parametrar

 • De formella parametrarna är också lokala variabler

 • De formella parametrarna är också instansvariabler

 • De formella parametrarna är också globala variabler

 • inget av alternativen

Question 19 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • I metodhuvudet anger man formella parametrar

 • I metodhuvudet anger man returtypen

 • I metodhuvudet måste en return-sats ingå

 • I metodhuvudet måste det stå def framför metodnamnet

 • inget av alternativen

Question 20 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • En instansvariabel kan samtidigt vara en lokal variabel.

 • En instansvariabel kan ingå i en return-sats.

 • En instansvariabel existerar så länge dess instans/objekt existerar.

 • En instansvariabel är åtkomlig från dess instans/objekts samtliga instansmetoder.

Question 21 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • Vid instansiering anropas en konstruktor.

 • Vid instansiering skapas en ny uppsättning av instansvariablerna.

 • Vid instansiering skapas en ny uppsättning av de globala variablerna.

 • Vid instansiering raderas de globala variablerna.

 • inget av alternativen

Question 22 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påstående är korrekta?

Select one or more of the following:

 • Via konstruktorn kan man tilldela instansvariablerna värden.

 • Via konstruktorn kan man tilldela globala variabler värden.

 • Konstruktorn kan man anropa flera gånger för samma objekt.

 • Via konstruktorn kan man tilldela lokala variabler värden.

 • inget av alternativen

Question 23 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • En instans är samma sak som ett objekt.

 • En instans når man via dess referens.

 • I en instans kan det finnas lokala variabler.

 • I en instans kan det finnas instansvariabler.

 • I en instans kan det finnas instansmetoder.

 • inget av alternativen

Question 24 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta?

Select one or more of the following:

 • self kan användas i en instansmetod.

 • self kan användas i en funktion.

 • self kan användas i huvudprogrammet.

 • self är en variabel som bara finns i instansmetoder.

 • self kan användas i en konstruktor.

 • inget av alternativen

Question 25 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande reserverade ord får inte förekomma i metodkroppen?

Select one or more of the following:

 • def

 • return

 • str

 • while

 • inget av alternativen

Question 26 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är fördefinierade datatyper i Python?

Select one or more of the following:

 • str

 • bool

 • int

 • list

 • inget av alternativen

Question 27 of 64

Medal-premium 1

Hur många referenser till list()objektet
skapas?

orden1 = list()
orden2 = orden1

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • inget av alternativen

Question 28 of 64

Medal-premium 1

Hur många list()objekt skapas av koden nedan?

orden1 = list()
orden2 = orden1

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • inget av alternativen

Question 29 of 64

Medal-premium 1

Hur många konstruktoranrop sker i koden nedan?

orden1 = list()
orden2 = orden1

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • inget av alternativen

Question 30 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka uttryck nedan är exempel på metodanrop?

Select one or more of the following:

 • math.pi

 • math.sin(0)

 • d1.kasta()

 • print('hej')

 • inget av alternativen

Question 31 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka uttryck nedan är exempel på konstruktoranrop?

Select one or more of the following:

 • d1 = Dice()

 • s1 = str()

 • f1 = 123

 • b1 = bool(True)

 • inget av alternativen

Question 32 of 64

Medal-premium 1

Vilken returtyp har den inbyggda funktionen "input()"?

Select one or more of the following:

 • float

 • int

 • str

 • bool

 • inget av alternativen

Question 33 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?

Select one or more of the following:

 • Funktioner måste ha minst en anropsparameter.

 • Funktioner måste ha ett returvärde.

 • En funktionsdefinition inleds med "def".

 • Anropsparametrarna är också lokala variabler.

 • inget av alternativen

Question 34 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?

Select one or more of the following:

 • Metoder måste ha minst en anropsparameter.

 • Metoder måste ha ett returvärde.

 • En metoddefinition inleds med "def".

 • Anropsparametrarna är också lokala variabler.

 • inget av alternativen

Question 35 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?

Select one or more of the following:

 • Ett block är alltid indenterat.

 • Ett block markerar kod som hör samman.

 • Ett block startar med ":".

 • Ett block får inte användas i en metod.

 • inget av alternativen

Question 36 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande uttryck är sanna (True)?

Select one or more of the following:

 • False and True

 • (1==0) or (0==0)

 • not (1==1)

 • "beda" > "ada"

 • inget av alternativen

Question 37 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är reserverade ord i python?

Select one or more of the following:

 • class

 • while

 • math

 • random

 • inget av alternativen

Question 38 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande påståenden är sanna?

Select one or more of the following:

 • En klass är en mall för objekt.

 • En klass kan innehålla instansvariabler.

 • En klass kan innehålla metoder.

 • En klass kan innehålla funktioner.

 • inget av alternativen

Question 39 of 64

Medal-premium 1

Hur många varv går följande slinga?

for i in range(2,2,10):
... kod du inte behöver se ...

Select one or more of the following:

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • inget av alternativen

Question 40 of 64

Medal-premium 1

Hur många varv går följande slinga?

i = 0
while (i < 5):
i = i + 1

Select one or more of the following:

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • inget av alternativen

Question 41 of 64

Medal-premium 1

Vad är returtypen för metoden split() i klassen str?

Select one or more of the following:

 • str

 • float

 • list

 • int

 • inget av alternativen

Question 42 of 64

Medal-premium 1

Vilken/Vilka av följande datatyper kan innehålla fler än ett värde?

Select one or more of the following:

 • bool

 • dict

 • float

 • list

 • inget av alternativen

Question 43 of 64

Medal-premium 1

Vilket/Vilka av följande är exempel på deklaration och tilldelning?

Select one or more of the following:

 • i = 2

 • d = Dice()

 • s = 'hej'

 • b = bool(False)

 • inget av alternativen

Question 44 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är moduler?

Select one or more of the following:

 • str

 • float

 • math

 • random

 • inget av alternativen

Question 45 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är tillåtna klassnamn?

Select one or more of the following:

 • Dice

 • Dice_yatzy

 • 5Dice

 • Dice5

 • inget av alternativen

Question 46 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är fördefinierade datatyper i python?

Select one or more of the following:

 • bool

 • class

 • dict

 • if

 • Inget av alternativen

Question 47 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är tillåtna metodnamn?

Select one or more of the following:

 • dice1_kasta

 • pawn_move

 • pawn_push

 • exit

 • Inget av alternativen

Question 48 of 64

Medal-premium 1

Ett pythonprogram måste

Select one or more of the following:

 • Innehålla en print-sats

 • Innehålla en klass

 • Skriva till en fil

 • Vara minst 100 tecken långt

 • Inget av alternativen

Question 49 of 64

Medal-premium 1

Python?

Select one or more of the following:

 • Är ett objektorienterat språk?

 • Finns för flertalet operativsystem

 • Utvecklades i nya versioner

 • Har ett bibliotek som finns dokumenterat på nätet

 • Inget av alternativen

Question 50 of 64

Medal-premium 1

Vad är returtypen för den fördefinierade metoden math.pow()?

Select one or more of the following:

 • bool

 • class

 • float

 • str

 • Inget av alternativen

Question 51 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna?

Select one or more of the following:

 • Variabler består av en modul

 • Variabler består av en referens

 • Variabelns referens pekar på ett värde

 • Variabelns referens är ett slumptal

 • Inget av alternativen

Question 52 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? Till funktioner...

Select one or more of the following:

 • Måste man ha indata

 • Måste man ha utdata

 • Kan man ha indata

 • Kan man ha utdata

 • Inget av alternativen

Question 53 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? En formell parameter...

Select one or more of the following:

 • Kan vara av datatypen bool

 • Kan vara av datatypen str

 • Kan vara av datatypen file

 • Kan vara av datatypen dice (förutsatt att en sådan finns definierad)

 • Inget av alternativen

Question 54 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? En anropsparameter kan vara av datatypen...

Select one or more of the following:

 • bool

 • str

 • file

 • dice

 • Inget av alternativen

Question 55 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? Uttrycket str(2).....

Select one or more of the following:

 • Omvandlas till en int.

 • Omvandlas till en str.

 • Omvandlas till en float

 • Är felaktigt

 • Inget av alternativen

Question 56 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? Uttrycker "hej" + 2 .....

Select one or more of the following:

 • Omvandlas till en int

 • Omvandlas till en str

 • Omvandlas till en float

 • Är felaktigt

 • Inget av alternativen

Question 57 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? Uttrycket "mat.pow(2,3)"...

Select one or more of the following:

 • Returnerar en bool

 • Returnerar en float

 • Returnerar värdet 8.0

 • Är felaktigt

 • Inget av alternativen

Question 58 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är sanna? Slingor...

Select one or more of the following:

 • Måste användas i funktioner

 • Måste användas i metoder

 • Måste användas i konstruktorer

 • Är bra när man vill upprepa saker

 • Inget av alternativen

Question 59 of 64

Medal-premium 1

Vilket/ vilka är sanna? Kodupprepning....

Select one or more of the following:

 • Kan ofta undvikas med en slinga

 • Leder till att det är svårare att ändra i ett program

 • Gör programmet onödigt långt

 • Finns det en modul för att undvika

 • Inget av alternativen

Question 60 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är reserverade ord i python?

Select one or more of the following:

 • pow

 • if

 • def

 • import

 • Inget av alternativen

Question 61 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är exempel på litteraler?

Select one or more of the following:

 • En konstruktor

 • Ett klassnamn

 • Ett funktionsnamn

 • Ett variabelnamn

 • Inget av alternativen

Question 62 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka är funktionsanrop?

Select one or more of the following:

 • ritaCirkel(2)

 • bostader.sok("Götgatan")

 • tarning.kasta()

 • len("hej")

 • Inget av alternativen

Question 63 of 64

Medal-premium 1

Vilket/vilka av följande är fördefinierade metoder i python?

Select one or more of the following:

 • sin

 • def

 • random

 • exp

 • Inget av alternativen

Question 64 of 64

Medal-premium 1

Vilken/vilka returtyper har den fördefinierade metoden randint()

Select one or more of the following:

 • int

 • bool

 • str

 • float

 • Inget av alternativen

Icon_fullscreen

Programmeringsteknik Datorprov 14/10-2014

Sofia Öhman
Quiz by , created almost 3 years ago

Exempelfrågor från datorprov

Eye 252
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Sofia Öhman
Created by Sofia Öhman almost 3 years ago
Close