< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Menneskemodeller og kollektivisme/individualisme

Question 1 of 15

Medal-premium 1

Hva er kausal menneskemodell?

Select one of the following:

 • Årsaksbestemt modell

 • Verdirasjonell modell

 • Handling basert på grunner

Question 2 of 15

Medal-premium 1

Hvilke fire kritikker kan man rette mot menneskemodeller?

Select one of the following:

 • At de ikke kan stoles på, at de kan være flytende, at de er enten positive eller negative, at de er bygget på teser, og det er for usikkert

 • Kausal kritikk, verdikritikk, Intensjonalkritikk, formålskritikk

 • Empirisk kritikk, definisjonskritikk, heuristisk kritikk, normativ kritikk

Question 3 of 15

Medal-premium 1

Hva mener Emile Durkheim med sin selvmordshypotese?

Select one of the following:

 • At flere mennesker tar livet sitt når det regner

 • At styrken på individers integrasjon i samfunnet påvirker mengden selvmord

 • At individets tanker og frustrasjon legger grunnlag for kollektivt selvmord

Question 4 of 15

Medal-premium 1

Bruker Durkheim kausal eller Intensjonal menneskemodell i Selvmordet

Select one of the following:

 • Kausal - formål

 • Intensjonal - grunn

Question 5 of 15

Medal-premium 1

Hva handler rasjonelle aktører ut av? (Jeffrey Alexander)

Select one of the following:

 • Lyst og følelser

 • Normer og verdier

 • Mål

Question 6 of 15

Medal-premium 1

Er the monkeyman en menneskemodell?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 15

Medal-premium 1

Er Homo Sociologicus en menneskemodell

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 15

Medal-premium 1

Hvilke forskjellige måter kan vi bruke menneskemodellene i samfunnsvitenskapene på?

Select one or more of the following:

 • Forske på det biologiske aspektet ved mennesket

 • Forske på empiriske hypoteser om mennesket

 • Falsifisere myter om mennesket

 • Filosofisk antropologi - tanken om et menneske

 • Brukes som heuristisk hjelpemiddel

 • Forstå det psykososiale ved mennesket

 • Brukes som normative idealer

Question 9 of 15

Medal-premium 1

Hvem sa "Mennesket har et naturlig metafysisk behov for å forstå verden som et meningsfylt kosmos."?

Select one or more of the following:

 • Grimen

 • Hardin

 • Weber

Question 10 of 15

Medal-premium 1

Hva kjennetegner metodologisk kollektivisme?

Select one or more of the following:

 • At flere svarer på kvantitative forskningsopplegg

 • kollektivisten mener at vitenskapelige forklaringer skal baseres på sosiale fenomener og til enkeltindivider, ikke omvendt.

 • kollektivisten mener at vitenskapelige forklaringer skal baseres på individnivå og til sosiale fenomener, ikke omvendt.

Question 11 of 15

Medal-premium 1

Durkheim var moderat kollektivist

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 15

Medal-premium 1

Både metodologisk Kollektivisme og individualisme har de to nivåene ekstrem og moderat

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 15

Medal-premium 1

"Hvis vi tar utgangspunkt i individet, vil vi være ute av stand til å forstå noe som helst av det so foregår i en gruppe. … Følgelig er det slik at hver gang et sosialt fenomen blir direkte forklart ved å vise til et psykologisk fenomen, kan vi være sikre på at forklaringen er gal."

Select one of the following:

 • Coleman

 • Homes

 • Durkheim

Question 14 of 15

Medal-premium 1

Han sier at individnivået er det naturlige endepunktet for samfunnsvitenskapene. I tillegg forklarer han at en blir mer tilfredsstilt ved å få en forklaring basert på individuelle handlinger enn forklaringer basert på egenskaper ved sosiale systemer. (Metodologisk individualist)

Select one of the following:

 • Weber

 • Coleman

 • Smith

Question 15 of 15

Medal-premium 1

Det finnes noe som heter metodologisk relasjonisme

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Menneskemodeller og kollektivisme/individualisme

Lindahelen
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Menneskemodeller og kollektivisme/individualisme, created by Lindahelen on 24/11/2014.

Eye 248
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Lindahelen
Created by Lindahelen over 2 years ago
Close