< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Примерен тест за входно ниво 10 клас

Question 1 of 36

Medal-premium 1

Най - западната и най - южната точка на Европа се намират на:

Select one of the following:

 • Пиренейски полуостров;

 • Апенински полуостров;

 • Балкански полуостров;

 • Британски архипелаг;

Question 2 of 36

Medal-premium 1

Кое твърдение за Европа е ГРЕШНО?

Select one of the following:

 • има силно разчленена брегова линия;

 • има широка връзка по суша с Азия;

 • има излаз на Атлантическия океан;

 • попада в умерения пояс на Южното полукълбо;

Question 3 of 36

Medal-premium 1

Фиордовият бряг е характерен за:

Select one of the following:

 • а/ Пиренейския и Колския полуостров;

 • б/ западното крайбрежие на Балканския полуостров;

 • Британския архипелаг и о. Исландия;

 • островите в Средиземно море;

Question 4 of 36

Medal-premium 1

Стари форми на релефа са:

Select one of the following:

 • Средноевропейските ниски планини и Урал;

 • Източноевропейската равнина и Среднодунавската низина;

 • Алпите и Пиренеите;

 • Кавказ и Стара планина;

Question 5 of 36

Medal-premium 1

Полдерите са:

Select one of the following:

 • земи, отвоювани от морето чрез изграждане на диги, насипи, валове;

 • релефни форми, образувани от дейността на ледниците;

 • равнинни земи в Източна Европа;

 • средновисоки планини;

Question 6 of 36

Medal-premium 1

В коя част на Европа се намират Урал и Прикаспийската низина?

Select one of the following:

 • в Северна Европа;

 • в Западна Европа;

 • в Средна Европа;

 • В Източна Европа;

Question 7 of 36

Medal-premium 1

В Рур, Шльонск и Донбас се добиват:

Select one of the following:

 • железни руди;

 • боксити;

 • въглища;

 • нефт;

Question 8 of 36

Medal-premium 1

Коя е най - дългата, най - пълноводната и с най - голям водосборен басейн река в Европа?

Select one of the following:

 • Дунав;

 • Рейн;

 • Волга;

 • По;

Question 9 of 36

Medal-premium 1

По произход езерата в Северна Европа са:

Select one of the following:

 • ледникови;

 • крайморски;

 • крайречни;

 • карстови;

Question 10 of 36

Medal-premium 1

Разпознайте природната зона по нейните белези: замръзнала в дълбочина земя, с обширни блата, субполярен климат, беден растителен и животински свят.

Select one of the following:

 • зона на арктичните пустини;

 • зона на тундрата и лесотундрата;

 • зона на тайгата;

 • зона на вечнозелените гори;

Question 11 of 36

Medal-premium 1

Коя двойка растение - животно е характерна за зоната на вечнозелените гори и храсти?

Select one of the following:

 • бук - зубър;

 • мъхове - бяла мечка;

 • смърч - елен;

 • корков дъб - муфлон;

Question 12 of 36

Medal-premium 1

Към коя езикова група принадлежат испанският, португалският и италианският?

Select one of the following:

 • романска;

 • германска;

 • славянска;

 • угро - финската;

Question 13 of 36

Medal-premium 1

Ниската раждаемост в Европа НЕ може да се обясни с:

Select one of the following:

 • високият дял на възрастните хора;

 • стремеж към по - добро осигуряване на децата;

 • по - голямата заетост на жените в обществения живот;

 • по - добрите условия на живот;

Question 14 of 36

Medal-premium 1

По форма на държавно устройство Испания, Великобритания и Швеция са:

Select one of the following:

 • кралства;

 • княжества;

 • херцогства;

 • републики;

Question 15 of 36

Medal-premium 1

Европейският съюз е:

Select one of the following:

 • икономическо обединение на страните членки, характеризиращо се с тясно сътрудничество при управлението на икономиката;

 • съюз между европейските страни с най - силно развита икономика;

 • организация, която гарантира сигурността и териториалната цялост на страните членки;

 • организация, която работи за запазване на мира, решава икономически, демографски, културни и хуманитарни проблеми;

Question 16 of 36

Medal-premium 1

Колко държави членуват в Европейския съюз?

Select one of the following:

 • а/ 28;

 • б/ 27;

 • в/ 29;

 • г/ 30;

Question 17 of 36

Medal-premium 1

В коя от двойките страна - столица е допусната грешка?

Select one of the following:

 • Македония - Сараево;

 • Турция - Анкара;

 • Хърватска - Загреб;

 • Словения - Любляна;

Question 18 of 36

Medal-premium 1

Коя от земеделските култури НЕ е характерна за Балканския полуостров?

Select one of the following:

 • сусам;

 • какао;

 • маслини;

 • слънчоглед;

Question 19 of 36

Medal-premium 1

В коя част на Балканския полуостров се издигат Динарските планини?

Select one of the following:

 • северните;

 • западните;

 • източните;

 • южните;

Question 20 of 36

Medal-premium 1

Най - високият връх на България - Мусала, се намира в:

Select one of the following:

 • Стара планина;

 • Пирин;

 • Родопите;

 • Рила;

Question 21 of 36

Medal-premium 1

Кое твърдение за полезните изкопаеми на България е ГРЕШНО?

Select one of the following:

 • разнообразни по вид;

 • ограничени по количество;

 • с невисоко качество;

 • равномерно разпределени;

Question 22 of 36

Medal-premium 1

Кое твърдение за полезните изкопаеми на България е ГРЕШНО?

Select one of the following:

 • а/ разнообразни по вид;

 • б/ ограничени по количество;

 • в/ с невисоко качество;

 • г/ равномерно разпределени;

Question 23 of 36

Medal-premium 1

Коя българска река извира от Рила, приема водите на реките Тунджа и Ара и си влива в Егейско море?

Select one of the following:

 • Искър;

 • Марица;

 • Струма;

 • Места;

Question 24 of 36

Medal-premium 1

По - голямата част от българите живеят в:

Select one of the following:

 • столицата;

 • селата;

 • другите големи градове;

 • морското крайбрежие;

Question 25 of 36

Medal-premium 1

Коя е втората по численост група от населението на България след българите?

Select one of the following:

 • роми;

 • турци;

 • арменци;

 • руснаци;

Question 26 of 36

Medal-premium 1

Висш орган на законодателната власт в България е:

Select one of the following:

 • Министерския съвет;

 • Висшия съдебен съвет;

 • Народното събрание;

 • президентът;

Question 27 of 36

Medal-premium 1

Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на страната ни е:

Select one of the following:

 • министър - председателят;

 • шефът на Генералния щаб на армията;

 • президентът;

Question 28 of 36

Medal-premium 1

Между кои градове е построена първата железопътна линия в България?

Select one of the following:

 • София - Пловдив;

 • София - Варна;

 • Русе - Варна;

 • София - Бургас;

Question 29 of 36

Medal-premium 1

Кой от промишлените отрасли поражда най - големи екологични проблеми?

Select one of the following:

 • машиностроене;

 • металургия;

 • енергетика;

 • текстилна;

Question 30 of 36

Medal-premium 1

В коя от двойките планина - най - висок връх е допусната грешка?

Select one of the following:

 • Алпи - Елбрус;

 • Стара планина - Ботев;

 • Родопи - Голям Перелик;

 • Пирин - Вихрен;

Question 31 of 36

Medal-premium 1

Изпълнителната власт:

Select one of the following:

 • създава и приема законите;

 • провежда вътрешната и външната политика;

 • защитава правата и интересите на гражданите;

 • разпуска парламента;

Question 32 of 36

Medal-premium 1

Парангалица, Ибър и Скакавица са:

Select one of the following:

 • реки в България;

 • резервати в България;

 • имена на населени места;

 • имена на планински върхове;

Question 33 of 36

Medal-premium 1

Кой е ГРЕШНИЯТ отговор? Урбанизацията е процес, който се характеризира с:

Select one of the following:

 • увеличаване на броя на градовете;

 • нарастване на дела на градското население;

 • разпространение на градския начин на живот върху цялата територия;

 • емиграция на населението;

Question 34 of 36

Medal-premium 1

Кое явление НЕ е белег на пазарната икономика в България?

Select one of the following:

 • конкуренцията;

 • реституцията;

 • държавното планиране;

 • приватизацията;

Question 35 of 36

Medal-premium 1

Кое от изброените производства е повсеместно?

Select one of the following:

 • на хранителни продукти;

 • на електроенергия;

 • на машини;

 • на текстилни изделия;

Question 36 of 36

Medal-premium 1

В кой от българските рекорди е допусната грешка?

Select one of the following:

 • Райското пръскало - най - високият водопад в България;

 • Сапарева баня - най - топлият минерален извор в България;

 • Вихрен - най - високият връх в България;

 • Силкосия - най - старият резерват в България;

Icon_fullscreen

Примерен тест за входно ниво 10 клас

Адреяна Янкова
Quiz by , created almost 4 years ago

ACT Year 12 Certificate География 10 клас Quiz on Примерен тест за входно ниво 10 клас, created by Адреяна Янкова on 19/08/2013.

Eye 19141
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова almost 4 years ago
Close