< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Menedzsment alapismeretek

Question 1 of 30

Medal-premium 1

A McKinsey modell hány dimenzió mentén tekinti át a szervezet működését?

Select one of the following:

 • 4

 • 7

 • 8

 • 9

Question 2 of 30

Medal-premium 1

Logikailag melyik tevékenység következik közvetlenül a tervezés után?

Select one of the following:

 • Szervezés

 • Ellenőrzés

 • Vezetés

 • Kontroll

Question 3 of 30

Medal-premium 1

Hogyan nevezzük azt a tervezési technikát, amikor egy bizonyos kérdéskörben nagyszámú szakember véleményét kérik ki?

Select one of the following:

 • SWOT-analízis

 • Delphi-módszer

 • Lineáris programozás

 • Szcenárió tervezés

Question 4 of 30

Medal-premium 1

Mit jelent elvileg az eredménytelenség?

Select one of the following:

 • A profit csökkenését

 • az erőforrások nem optimális felhasználását

 • picai részarányvesztést

 • a kitűzött céloktól való elmaradást

Question 5 of 30

Medal-premium 1

Mit jelent elvileg a hatékonytalanság?

Select one of the following:

 • A profit csökkenését

 • az erőforrások nem optimális felhasználását

 • piaci részarányvesztést

 • a kitűzött céloktól való elmaradást

Question 6 of 30

Medal-premium 1

Milyen módon lehet osztályozni a terveket?

Select one of the following:

 • Időhorizont szerint

 • tervezés szintjei (mélysége) szerint

 • mindkettő

 • egyik sem

Question 7 of 30

Medal-premium 1

Milyen módon függ össze az igény és a termék?

Select one of the following:

 • Az igényekre épülnek a termékek

 • a termékek szükségleteket elégítenek ki

 • mindkettő

 • egyik sem

Question 8 of 30

Medal-premium 1

A vezetői hatalom gyakorlásának két alapvetőt útját ismeri a menedzsment szakirodalom:

Select one of the following:

 • a döntésközpontú/emberközpontú megközelítés

 • szituatív megközelítés

 • mindkettő

 • egyik sem

Question 9 of 30

Medal-premium 1

A vezetői hatalom 5 -féle formái/forrásai között a legfontosabb:

Select one of the following:

 • szakmai hatalom

 • büntető hatalom

 • mindkettő

 • egyik sem

Question 10 of 30

Medal-premium 1

A mátrix szerkezetben sérül az utasítás egysége, mert

Select one of the following:

 • egy embernek lehet akár 2 „főnöke” is

 • egyszerre többféle projektben kell részt venni

 • mindkettő

 • nincs egyértelmű alá-fölé rendeltség

Question 11 of 30

Medal-premium 1

A stratégiai tervezés során a vízió, misszió meghatározása megelőzi a SWOT-analízist, mert az erősségek mindazon jelenlegi (létező) vállalati tulajdonságok, melyekből a vállalati siker összetevődik.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 12 of 30

Medal-premium 1

A stratégiai tervezés során a konkrét célmeghatározást megelőzően még el kell végezni egy helyzetelemzést, mert az erősségek mindazon jelenlegi (létező) vállalati tulajdonságok, melyekből a vállalati siker összetevődik.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 13 of 30

Medal-premium 1

A környezet komplexitása a tervezést megnehezíti, mert a túl sok elem egyszerre történő figyelembevétele gyakran megoldhatatlan feladat a vezetők számára.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 14 of 30

Medal-premium 1

Funkcionális szervezetet érdemes kialakítani alig változó stabil piaci környezetben, mert ilyen esetben kikophat a stratégiai szemlélet a szervezetből.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 15 of 30

Medal-premium 1

A vezetőknek mindig tudatosítani kell a beosztottakkal, hogy a sikeres vállalatoknak a saját vevőiktől kell tanulniuk, mert az igazán innovatív vállalatok gyakran a vevőiknek köszönhetik a legjobb ötleteiket.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 16 of 30

Medal-premium 1

A vállalati kultúra hatással van a szervezeti teljesítményre, mert a bürokratikus kontroll a mérhető teljesítményekre helyezi a hangsúlyt.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 17 of 30

Medal-premium 1

Az ellenőrzés rendkívül fontos a szervezetek életében, mert a kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenységek kontroll hiányában eltérhetnek az előírtaktól.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 18 of 30

Medal-premium 1

Az üzleti ötletek értékelése, szűrése során meg kell vizsgálnunk miből és hogyan lesz bevétel, mert az egyik legfontosabb kérdés a versenyképesség elemzése.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 19 of 30

Medal-premium 1

A piaci lehetőség egy bővebb kategória, mint az üzleti lehetőség, mert ahhoz, hogy valami üzleti lehetőség legyen szükséges a nyereségtermelő képesség és a társadalmi elfogadottság is.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 20 of 30

Medal-premium 1

Az ötletek jelentős része magától jön, mert gyakran teljesen más témákban lefolytatott beszélgetések, megfigyelések segítik elő a lehetőség felfedezését.

Select one of the following:

 • Igaz, igaz, van összefüggés

 • Igaz, igaz, nincs összefüggés

 • igaz, hamis

 • hamis, igaz

 • hamis, hamis

Question 21 of 30

Medal-premium 1

A menedzsment tudományok a tervezésre, szervezésre és a vezetésre koncentrálnak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 30

Medal-premium 1

A stakeholderek a vállalat azon érintettjei, akik a kitűzött szervezeti célokat befolyásolják vagy befolyásolhatják.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 30

Medal-premium 1

A vállalatok lefőbb célja a profit termelése mellett a fogyasztók igényeinek kielégítése.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 30

Medal-premium 1

A masiowi piramis modellben a szociális szükségletek után következnek a biztonsági szükségletek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 30

Medal-premium 1

A szükséglet és az igény a köznyelvben ugyan szinonimák, de a menedzsmentben külön-külön jelentésük van.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 30

Medal-premium 1

A nyílt forráskódú megközelítés az információs erőforrások elméletébe ágyazva arra vonatkozik, hogy a közösségek is lehetnek erőforrásai a vállalatoknak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 30

Medal-premium 1

Az információ mint erőforrás nem szükségszerűen követi a szűkösség elvét: azaz annak megosztása során a vevő és az eladó is egyaránt birtokolhatja teljes terjedelmében.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 30

Medal-premium 1

A menedzseri készségek között a legfontosabb a felsővezetők esetén a technikai készség.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 30

Medal-premium 1

A termékek és a szolgáltatások az igényre épülnek, melyek a szükségletekből származtathatók.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 30

Medal-premium 1

A menedzsment azon tevékenységek összessége, amely az erőforrásokat a vállalati céloknak megfelelően alakítja eredményesen, de nem feltétlenül hatékonyan.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Menedzsment alapismeretek

Dot.K
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Menedzsment alapismeretek, created by Dot.K on 09/12/2014.

Eye 220
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Dot.K
Created by Dot.K over 2 years ago
Close