< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

OEPJ

Question 1 of 33

Medal-premium 1

Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare, în cazul avocatului, este de competenţa

Select one or more of the following:

 • consiliului baroului din care face parte respectivul avocat

 • decanului baroului din care face parte respectivul avocat;

 • de consiliul Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România, în toate cazurile

Question 2 of 33

Medal-premium 1

Poate fi membru al unui barou, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii

Select one or more of the following:

 • are exclusiv cetăţenia română

 • are vârsta de cel puţin 25 de ani

 • este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei

Question 3 of 33

Medal-premium 1

Reprezinta conditii pentru primirea in avocatura

Select one or more of the following:

 • Buna reputatie

 • Cetatenia romana

 • Exercitiul deplin al drepturilor civile si politice.

Question 4 of 33

Medal-premium 1

Avocatul care a dobandit titlul profesional de "definitiv"

Select one or more of the following:

 • Nu mai poate avea calitatea de salarizat sau coloborator, fiind obligat sa deschida un cabinet individual sau sa constituie o societate sau alta forma de exercitare a profesiei acceptata de statut

 • Poate pune concluzii la toate instantele, indiferent de vechimea in profesie

 • Poate deveni titular in cadrul unei socieati civile profesionale

Question 5 of 33

Medal-premium 1

Dobândeşte calitatea de avocat definitiv

Select one or more of the following:

 • avocatul stagiar care a obţinut titlul de doctor în ştiinţe juridice;

 • avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a cursurilor Institutului Nationala pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor

 • avocatul stagiar care a dobândit calitatea de cadru didactic universitar în învăţământul superior juridic

Question 6 of 33

Medal-premium 1

Formele de exercitare a profesiei de avocat au la baza organizării si funcţionarii acestora următoarele principii

Select one or more of the following:

 • avocatul îşi poate exercita profesia, în acelaşi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia

 • formele de exercitare a profesiei nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, în nicio situaţie

 • avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea baroului din care face parte

Question 7 of 33

Medal-premium 1

În exercitarea activităţii specifice de avocatură

Select one or more of the following:

 • avocatul poate asigura asistarea şi reprezentarea clienţilor săi în fata instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice;

 • avocatul poate să îl reprezinte sau asiste pe clientul său numai în faţa instanţelor judecătoreşti

 • avocatul poate folosi toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise sau interzise de lege şi necesare ocrotirii şi apărării intereselor clientului.

Question 8 of 33

Medal-premium 1

În privinţa sancţiunilor disciplinare aplicabile magistraţilor

Select one or more of the following:

 • acestea se aplică de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

 • acestea se aplică de către Ministrul Justiţiei

 • acestea se aplică de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii

Question 9 of 33

Medal-premium 1

În exercitarea activităţii specifice, judecătorii

Select one or more of the following:

 • sunt datori să rezolve lucrările în termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen de cel mult 3 luni

 • sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în societate

 • sunt obligaţi să prezinte, în termen legal, declaraţia de avere, declaraţia de interese fiind opţională

Question 10 of 33

Medal-premium 1

Judecătorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiţi

Select one or more of the following:

 • de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii;

 • de Ministrul Justiţiei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii

 • de Preşedintele României, la propunerea Ministrului Justiţiei.

Question 11 of 33

Medal-premium 1

Recrutarea magistraţilor se face in principal prin

Select one or more of the following:

 • examen sau prin transfer , cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, din alte profesii juridice (avocatură, notariat, executori judecătoreşti

 • selecţie, din cadrul cadrelor didactice universitare din domeniul juridic

 • prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii

Question 12 of 33

Medal-premium 1

Având în vedere atribuţiile şi poziţia sa instituţională, Ministerul Public

Select one or more of the following:

 • reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor

 • se încadrează în categoria organismelor care exercită puterea judecătorească

 • are un rol exclusiv în privinţa administrării actului de justiţie

Question 13 of 33

Medal-premium 1

Consiliul Superior al Magistraturii este

Select one or more of the following:

 • un organism cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Justiţiei, al cărui rol este de a garanta independenţa justiţiei faţă de celelalte autorităţi publice

 • un organism care are rolul de a asigura funcţionarea eficientă a sistemului judiciar şi respectarea legii în desfăşurarea carierei profesionale a magistraţilor

 • un organism a cărui structură nu este prevăzută expres în Constituţie

Question 14 of 33

Medal-premium 1

În sistemul judiciar românesc, justiţia

Select one or more of the following:

 • se realizează şi de curţile de apel ca instanţe cu personalitate juridică proprie, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti

 • se realizează şi de judecătorii, ca instanţe cu personalitatea juridică proprie, organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti

 • se realizează şi de tribunalele ca instanţe cu personalitate juridică proprie, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti

Question 15 of 33

Medal-premium 1

În cazul în care un judecător a fost sesizat cu o cerere de chemare în judecată

Select one or more of the following:

 • Poate refuza soluţionarea acesteia dacă pentru cauza dedusă judecăţii legea nu este prea clară

 • Poate refuza soluţionarea acesteia dacă pentru respectiva problemă litigioasă nu există dispoziţii legale exprese;

 • Este obligat să rezolve cauza cu care a fost învestit, în lipsă de text legal expres fiind obligat să recurgă la analogia legii ori la analogia dreptului

Question 16 of 33

Medal-premium 1

Principiul organizării justiţiei pe dublu grad de jurisdicţie

Select one or more of the following:

 • Reprezintă atât o garanţie pentru justiţiabil în contra abuzurilor care ar putea să apară în activitatea unui judecător cât şi o recunoaştere a faptului că judecătorii pot greşi în opera lor de aplicare şi interpretare a legii

 • Presupune ca instanţele judecătoreşti să nu se situeze la acelaşi nivel ierarhic şi să fie grupate trei câte trei

 • Este consacrat expres la nivel constituţional

Question 17 of 33

Medal-premium 1

Potrivit principiului gratuităţii justiţiei

Select one or more of the following:

 • Părţile nu sunt obligate să achite nici un fel de taxe sau alte costuri financiare, atât în procesul penal, cât şi în cel civil

 • În procesele civile, dacă partea nu are o situaţie materială bună, în toate cazurile, va putea să introducă o cerere de chemare în judecată, cu scutire la plata taxei judiciare de timbru;

 • Părţile nu trebuie sa plătească judecătorii care soluţionează pricina şi nici ceilalţi angajaţi ai instanţei ce deservesc serviciul public pe care îl constituie justiţia

Question 18 of 33

Medal-premium 1

În dreptul nostru, principiul colegialității se aplică

Select one or more of the following:

 • În toate cazurile, indiferent de faza de judecată și instanța

 • În principiu, numai la judecata în căile de atac

 • În toate cazurile, cu excepția judecătoriilor

Question 19 of 33

Medal-premium 1

Posibilitatea părții de a-și exprima punctul de vedere în fața instanței în condiții care să nu o dezavantajeze față de cealaltă parte reprezintă o aplicare a pricipiului

Select one or more of the following:

 • Justiția este monopol de stat

 • Dublului grad de jurisdicție

 • Egalității armelor în cadrul procesului civil

Question 20 of 33

Medal-premium 1

În conformitate cu sistemul constituţional românesc actual

Select one or more of the following:

 • Justiţia se realizează numai prin intermediul Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti ordinare sau extraordinare

 • Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite prin lege

Question 21 of 33

Medal-premium 1

In ceea ce priveste principiul accesului liber la justitie

Select one or more of the following:

 • este contrar principiului enuntat situatiile in care legiuitorul ar stabili ca pentru a sesiza instanta de judecata ar fi necesara parcurgerea unei proceduri prealabile

 • exista obligatia statului de a reglementa mijloacele procedurale care sa permita justitiabilului sa acceada in fata unui tribunal independent si impartial care sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept

 • nu exista obligatia statului de a crea parghiile prin care sa elimine eventualele impedimente de fapt care ar putea sa ingradeasca accesul efectiv la judecata

Question 22 of 33

Medal-premium 1

In ceea ce priveste principiul egalitatii in fata justitiei

Select one or more of the following:

 • acesta presupune ca toate persoanele sa aiba vocatie egala de a fi judecate de aceleasi instante judecatoresc si dupa aceleasi reguli de procedura

 • partile nu trebuie sa aiba dreptul la aceleasi probe, aceleasi aparari si aceleasi cai de atac, ele avand calitati procesuale diferite, in cadrul litigiului

 • Instanta nu are obligatia, in niciun caz, sa lamureasca partile despre drepturile lor, sa dea indrumari partilor cu privire la drepturile si obligatiile procesuale

Question 23 of 33

Medal-premium 1

Activitatea instantelor judecatoresti

Select one or more of the following:

 • este permanenta, cu exceptia perioadei de vacanta judecatoreasca, cand serviciul justitiei este intrerupt

 • se desfasoara in mod continuu, fara intreruperi, afara de cele pricinuite de zilele nelucratoare si de sarbatorile legale

 • este suspendata pe perioada vacantelor judecatoresti, aceasta suspendare fiind necesara pentru efectuarea concediului de odihna la care au dreptul judecatorii si ceilalti angajati ai instantelor

Question 24 of 33

Medal-premium 1

In procesul de administrare a justitiei

Select one or more of the following:

 • are atributii numai Consiliul Superior al Magistraturii

 • are atributii numai Miniterul Justitiei

 • au atributii Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, inspectorii judecatoresti, presedintii instantelor si alti functionari angajati ai serviciilor auxiliare

Question 25 of 33

Medal-premium 1

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, printre altele

Select one or more of the following:

 • poate functiona ca instanta de judecata, avand competenta sa solutioneze orice contestatie formulata de magistrati, impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii

 • poate functiona ca instanta de judecata, avand competenta sa solutioneze contestatiile formulate de magistrati, impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor in materie disciplinara

 • nu poate functiona, in niciun caz, ca instanta de judecata

Question 26 of 33

Medal-premium 1

Procurorii, constituiti in parchete pe langa instantele judecatoresti

Select one or more of the following:

 • isi desfasoara activitatea potrivit principiilor legalitatii, impartialittii si inamovibilitatii

 • sunt subordonati conducatorului parchetului din care fac parte

 • in privinta solutiilor dispuse in dosarele pe care le instrumenteaza, sunt subordonati

Question 27 of 33

Medal-premium 1

Judecatorii stagiari sunt competenti sa judece, in materie civila

Select one or more of the following:

 • cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, incuviintarea executarii silite, investirea cu formula executorie si luarea unor masuri asiguratorii

 • litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in caz in care valoarea obiectului litigiului nu depaseste 200 de milioane de lei (20k RON)

 • plangerile impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor contraventionale daca sanctiunea aplicata este amenda mai mare de 10 milioane de lei (10k RON)

Question 28 of 33

Medal-premium 1

Judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiti

Select one or more of the following:

 • de presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii

 • de Ministrul Justitiei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii

 • de Presedintele Romaniei, la propunerea Ministrului Justitiei

Question 29 of 33

Medal-premium 1

In privinta delegarii, detasarii si transferului judecatorilor

Select one or more of the following:

 • delegarea judecatorilor se dispune, cu acordul scris al acestora

 • detasarea judecatorilor se poate face si in lipsa acordului scris al acestora

 • transferul judecatorilor de la o instanta la alta instanta sau la o institutie publica se aproba la cererea celor in cauza de catre Ministerul Justitiei

Question 30 of 33

Medal-premium 1

Functia de magistrat este incompatibila cu

Select one or more of the following:

 • orice alta functie publica sau privata, fara nicio limitare

 • orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior juridic

 • calitatea de membru al unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale, chiar daca exista acordul conducatorului instantei

Question 31 of 33

Medal-premium 1

Exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale

Select one or more of the following:

 • principiul legalitatii si principiul controlului libertatii profesionale

 • principiul subordonarii si principiul descentralizarii

 • principiul pastrarii secretului profesional

Question 32 of 33

Medal-premium 1

In ceea ce priveste societatea civila profesionala in avocatura

Select one or more of the following:

 • aceasta se poate constitui din unul sau din mai multi avocati definitivi

 • actele constitutive ale societatii se incheie obligatoriu, in forma autentica

 • denumirea acesteia trebuie sa contina numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate civila de avocati

Question 33 of 33

Medal-premium 1

Este nedemn de a fi avocat

Select one or more of the following:

 • cel condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa de inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei

 • cel care a savasit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, acestea fiind de notorietate

 • cel care are functia de presedinte al consiliului de administratie intr-o societate pe actiuni

Icon_fullscreen
haek1015
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on OEPJ , created by haek1015 on 21/12/2014.

Eye 86
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
haek1015
Created by haek1015 over 2 years ago
Close