< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Untitled

Question 1 of 60

Medal-premium 1

1. Melyik kísérleti módszer nem alkalmas a vegetatív arousal növelésére?

Select one of the following:

 • intenzív testmözgás

 • adrenalin injekció

 • szexuális tartalmú képek mutatása

 • szenzoros depriváció

Question 2 of 60

Medal-premium 1

Melyik nem tünetei a PTSD-nek?

Select one of the following:

 • alvászavar

 • emlékbetörések

 • az akarat elvesztésének szubjektív élménye

 • a trauma rendszeres visszatérése álmokban

Question 3 of 60

Medal-premium 1

A tömbösítés során elsősorban melyik memóriára támaszkodunk?

Select one of the following:

 • munkamemória

 • epizódikus memória

 • szenzoros memória

 • hosszútávú memória

Question 4 of 60

Medal-premium 1

Erikson a személyiség mely részének a szerepét hangsúlyozza a fejlődésben?

Select one of the following:

 • id

 • ego

 • szuperego

 • tudattalan

Question 5 of 60

Medal-premium 1

Mekkora a rövid távú memória terjedelme?

Select one of the following:

 • 7+/- 2 betű

 • végtelen

 • nem mérhető

 • 7+/- 2 tömb

Question 6 of 60

Medal-premium 1

Melyik párosítás nem helyes?

Select one of the following:

 • flegmatikus – introvertált, stabil

 • melankolikus – introvertált, labilis

 • kolerikus – extrovertált, stabil

 • szangvinikus – extrovertált stabil

Question 7 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • énvédelmi

 • instrumentális

 • értékkifejező

 • autoritariánus

Question 8 of 60

Medal-premium 1

Melyik állítás igaz?

Select one of the following:

 • a klasszikus kondicionálás során az állat egy új viselkedést tanul

 • az operáns kondicionálás során az állat egy új ingert tanul

 • a klasszikus kondicionálás során a megerősítés elmaradása hatására csökken a feltételes válasz megjelenése

 • Pavlov kísérletében a csengőhang a feltétlen inger

Question 9 of 60

Medal-premium 1

Melyik nem pszi jelenség?

Select one of the following:

 • extraszenzoros percepció

 • hallucináció

 • telepátia

 • prekognitív álom

Question 10 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • id

 • megerősítés

 • ödipusz-komplexus

 • felettes-én

 • libidó

Question 11 of 60

Medal-premium 1

Mi nem befolyásolja az intelligencia-pontszámot?

Select one of the following:

 • fejméret

 • iskolai végzettség

 • korai táplálkozás

 • intellektuálisan serkentő környezet

Question 12 of 60

Medal-premium 1

Melyik állítás igaz?

Select one of the following:

 • az emlékezet restruktív, nem pedig konstruktív, mert az emléknyomokat újraalkotjuk a visszaemlékezés során

 • az emlékezet konstruktív, nem pedig rekonstruktív, mert az emléknyomokat újraalkotjuk a visszaemlékezés során

 • az elménkben lévő sémák befolyásolják az emlékek újraalkotását

 • a és c

 • b és c

Question 13 of 60

Medal-premium 1

Melyik párosítás helyes?

Select one of the following:

 • amnézia – hippokampusz sérülése

 • explicit memória – előfeszítés

 • rövidtávú memória – tömbösítése

 • Sternberg – keresési modell

Question 14 of 60

Medal-premium 1

Melyik érv nem szerepel a James-Lange elmélet Cannon-féle kritikájában?

Select one of the following:

 • a belső változások túl lassúak ahhoz, hogy az érzelmek átélésében fontos szerepet kapjanak

 • a kognitív folyamatok is fontos szerepet játszanak az érzelmek átélésében

 • az érzelemmel együtt járó testi váltzások nem váltanak ki igazi emocionális élményt

 • az érzelmi állapotokhoz kapcsolódó vegetatív arousal nem különbözik eléggé ahhoz, hogy ez alapján különböztessük meg az érzelmeket

Question 15 of 60

Medal-premium 1

Melyik nem jellemző a belátásos tanulásra?

Select one of the following:

 • mentális próba-szerencse

 • a megoldás hirtelen áll elő

 • a megoldás csak az adott helyzetre alkalmazható

 • mentális reprezentációk meglétét igényli

Question 16 of 60

Medal-premium 1

Mi a kötődés kialakulásának biológiai jelentősége?

Select one of the following:

 • az anyai érzések kiváltásában jelentős tényező

 • az utód gondozó mellett tartása és a gondozó utód mellett tartása, h9ogy az biztonságban legyen

 • az utód szociális azonosulását segíti elő azzal a fajjal, amelyhez tartozik

 • egyik sem, mivel a kötődés kifejezetten emberi jellemző

Question 17 of 60

Medal-premium 1

Az alábbiak közül melyik példa az evokatív interakcióra?

Select one of the following:

 • a nagymértékű szenzoros élménykereséssel jellemezhető serdülő elmegy vadvízi evezésre

 • a könnyű temperamentumú gyerek több dédelgetés vált ki a szüleiből

 • a félénk gyerek veszélyesnek látja a zajos házibulikat

 • a dependens gyerek túlságosan sok édességet fogyaszt

Question 18 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • lassan felmelegedő

 • zavarodott

 • könnyű

 • nehéz

Question 19 of 60

Medal-premium 1

Egy kutatásban azt az eredményt kapják, hogy az agresszivitási szint és a vér tesztoszteron koncentrációja közti korreláció mértéke 2,12. Hogyan értelmezhetjük ezt az eredményt?

Select one of the following:

 • a magas tesztoszteronszint magas agresszivitásszintet eredményez

 • ha csökkentjük a személy agressziószintjét, akkor ez után csökkenni fog a tesztoszteronszint is

 • hibásan számolták ki a korreláció szintjét

 • valamilyen harmadik látens változó befolyásolja az agresszivitás és a tesztoszteron szintjének együttjárását

Question 20 of 60

Medal-premium 1

„Ha jól esik, csináld!” A személyiség melyik összetevője működik ilyen elvvel?

Select one of the following:

 • id

 • énideál

 • szuperego

 • ego

Question 21 of 60

Medal-premium 1

Mi a fallikus szakasz legfontosabb eredménye (normális fejlődés esetén)?

Select one of the following:

 • az énkoncepció kialakulása

 • a kontroll kialakulása a záróizmok felett

 • a nemi szerv örömforrássá válik

 • az azonos nemű szülő attitűdjeinek és értékeinek belsővé tétele

Question 22 of 60

Medal-premium 1

Mit jelent a tárgyállandóság megléte?

Select one of the following:

 • a gyermek megszokja a környezetében lévő dolgokat és ezekre nem ad félelmi választ

 • az anya-gyerek kapcsolat rögzülésére

 • a gyermeknél kialakul a nagyságkonstancia

 • a gyerek már rendelkezik a nem látott tárgy mentális reprezentációjával.

Question 23 of 60

Medal-premium 1

Melyik nem projektív teszt?

Select one of the following:

 • mmpi

 • tat

 • rorschach teszt

 • emberrajz teszt

Question 24 of 60

Medal-premium 1

Az emlékezet mely folyamatával interferál a poszthipnotikus amnézia?

Select one of the following:

 • előhívás

 • kódolás

 • tárolás

 • konszolidáció

Question 25 of 60

Medal-premium 1

Az alábbi tulajdonságok emberek melyik csoportjára jellemzőek? Kreatívak, jó a humorérzékük, olyannak fogadják el magukat és másokat, amilyenek, nem kötik őket szociális normák?

Select one of the following:

 • boldog emberek

 • extrovertált emberek

 • önmegvalósító emberek

 • művészek

Question 26 of 60

Medal-premium 1

Kinek a nevéhez fűződik a „hasított agy” vizsgálati helyzet?

Select one of the following:

 • Wernicke

 • Sperry

 • Pavlov

 • Gazzaniga

Question 27 of 60

Medal-premium 1

Melyik pszichológiai iskolára igaz, hogy a szubjektív tapasztalásra alapoz és azzal foglalkozik, hogy milyen elképzelése van az egyénnek a világról és hogyan értelmezi az eseményeket?

Select one of the following:

 • fenomenológiai megközelítés

 • kognitív pszichológia

 • strukturalizmus

 • behaviorizmus

Question 28 of 60

Medal-premium 1

Melyik nem jellemzője a gyermek beszédfejlődésének?

Select one of the following:

 • szükséges a megfelelő neurológiai érettség

 • szükséges, hogy a gyerekek legalább 6-7 éves korukig kapcsolatba kerüljenek a nyelvvel

 • szükséges a figyelem a támogató, megerősítő szociális környezettől

 • a beszédfejlődés genetikai előzményektől teljesen független, csak a tanulástól függ

Question 29 of 60

Medal-premium 1

Melyik életkorban beszélnek a gyerekek távirati stítlusban?

Select one of the following:

 • 1-1,5 év

 • 1,5-2,5 év

 • 3-4év

 • 4-5év

Question 30 of 60

Medal-premium 1

Melyik kakukktojás ?

Select one of the following:

 • világosság

 • proximitás

 • zártság

 • figura-háttér

Question 31 of 60

Medal-premium 1

Mi nem jellemző a kötődésre?

Select one of the following:

 • hajlam bizonyos emberek közelségének keresésére

 • nem csak a vér szerinti anyával, hanem bármely elsődleges gondozóval kapcsolatban kialakulhat

 • a kötődést elsősorban az elsődleges szükségletek kielégítésével együtt járó örömérzet erősíti meg

 • nemcsak a vérszerinti anyával, hanem bármely elsődleges gondozóval kapcsolatban kialakulhat

Question 32 of 60

Medal-premium 1

Az alábbiak közül mely motívumok esetében nem vagy csak kevéssé alkalmas a drive-redukció hipotézis?

Select one of the following:

 • éhség

 • társas motívumok

 • szomjúság

 • homeosztatikus motívumok

Question 33 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • természetes kiválasztódás

 • veleszületettség

 • rögzített viselkedésminta

 • fajspecifikusság

Question 34 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • retroaktív

 • evokatív

 • reaktív

 • proaktív

Question 35 of 60

Medal-premium 1

A projektív tesztek hibája (hibái), hogy

Select one of the following:

 • megbízhatóságuk alacsony

 • nem jelzik előre megbízhatóan a viselkedést

 • nem koncentrálnak eléggé a személyes tulajdonságokra

 • a és b együtt

Question 36 of 60

Medal-premium 1

Ahhoz, hogy egy anyag illatát érezni lehessen, nem szükséges, hogy

Select one of the following:

 • az anyag illékony legyen

 • vízben is oldódjon

 • zsírban is oldódjon

 • megfelelő koncentrációban bejusson az orrba.

Question 37 of 60

Medal-premium 1

Torzító prizmás vizsgálati helyzetben a perceptuális motoros koordináció tanulásában a legfontosabb tűnő tényező

Select one of the following:

 • a kritikus periódus

 • az önindított mozgás

 • az érési folyamatok

 • a korlátozott ingerléses helyzet

Question 38 of 60

Medal-premium 1

Melyik párosítás helyes?

Select one of the following:

 • Wertheimer – zártság elve

 • Gibson – tudattalan következtetés

 • Duncker – szelektív adaptáció

 • Treisman – mozgási utóhatás

Question 39 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás ?

Select one of the following:

 • depresszió

 • pánikbetegség

 • fóbia

 • kényszerbetegség

Question 40 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás ?

Select one of the following:

 • helyek módszere

 • kulcsszó-módszer

 • listatanulás

 • rövidtávú memória

Question 41 of 60

Medal-premium 1

Melyik az a tényező amelyik nem játszik szerepet a többszörös személyiség kialakulásában ?

Select one of the following:

 • önhipnózis

 • az elfojtás

 • a trauma tudatról történő leválasztása

 • hosszú időn keresztül alkalmazott disszociatív viselkedési módszer

Question 42 of 60

Medal-premium 1

Milyen függőség kezelésében használatos a metadon ?

Select one of the following:

 • alkoholfüggőség

 • opiátfüggőség

 • kokainfüggőség

 • amfetaminfüggőség

Question 43 of 60

Medal-premium 1

Mi az a folyamat, amelybe közvetlenül beleavatkozik a kokain?

Select one of the following:

 • az ingerület terjedése

 • a neurotranszmitterek visszavétele

 • a neurotranszmitterek megkötődése a receptorokon

 • a neurotranszmitterek lebontási folyamata

Question 44 of 60

Medal-premium 1

Gondolataink,érzéseink, vágyaink passzív megfigyelése

Select one of the following:

 • megnyiló meditáció központi eleme

 • a koncentrációs meditáció fő eleme

 • a marihuána egyik hatása

 • a hipnózis egyik fő célja

Question 45 of 60

Medal-premium 1

Mi a fiókprobléma fő lényege ?

Select one of the following:

 • a kutatók nem publikálják azokat az adatokat, amelyek nem erősítik meg a vizsgált jelenséget

 • a megmagyarázhatatlan jelenség, hogy a telepátiát végzők egy fiókban lezárt általuk nem olvasott levél tartalmát statisztikailag szignifikáns mértékben el tudják mondani

 • a szenzoros szivárgás miatt a kísérletvezetőnek óvatosan kell bánnia a kísérletben felhasznált anyagokkal kapcsolatban

 • egyik sem a fentiek közül

Question 46 of 60

Medal-premium 1

Mi az alkoholizmus legfőbb jelzője ?

Select one of the following:

 • az elfogyasztott alkohol mennyisége

 • a kézremegés és a szorongás

 • az egészségügyi, munkahelyi és családi problémák

 • hallucinációval, tudatzavarral és görcsökkel együttjáró elvonási tünetek

Question 47 of 60

Medal-premium 1

Melyik az a személyiségvonás, amely a kábítószer használatban fontosnak tűnik ?

Select one of the following:

 • az extra- és introverzió

 • az érzelmi labilitás-stabilitás

 • a barátságosság

 • a konformitás-nonkonformitás

Question 48 of 60

Medal-premium 1

Milyen hatást fejtenek ki az opiátok ?

Select one of the following:

 • stimulálják a központi idegrenszert

 • csökkentik a fizikai érzékenységet és az ingerekre való válaszadást

 • elsősorban a perceptuális élményeket változtatják meg

 • egyik sem a fentiek közül

Question 49 of 60

Medal-premium 1

Melik az a tényező, amely kapcsolatot mutat a hipniábilitás mértékével ?

Select one of the following:

 • konformitás-nonkomformitás

 • képzeleti tevékenység gazdagsága

 • extraverzió

 • az alárendelődésre való hajlam

Question 50 of 60

Medal-premium 1

Mire vezeti Freud a neurotikus szorongást?

Select one of the following:

 • a külső veszélyhelyzetekre felfogott válaszokra

 • az id-szuperego közti belső konfliktusra

 • minden esetben az ödipális konfliktus feloldása áll a háttérben

 • a velünk született tulajdonságra

 • egyik sem

Question 51 of 60

Medal-premium 1

Melyik nem jellemző humanisztikus terapeutára ?

Select one of the following:

 • kritikus hangnem

 • empátia

 • őszinteség

 • melegség

Question 52 of 60

Medal-premium 1

Melyik kakukktojás ?

Select one of the following:

 • nárciszitikus

 • dependens

 • antiszociális

 • katatóniás

Question 53 of 60

Medal-premium 1

Mi nem jellemző a korrelációs módszerre ?

Select one of the following:

 • ok-okozati viszony eldöntésére nem alkalmas

 • a vizsgálat elvégzéséhez kontrollcsoportra van szükség

 • fontos pszichológiai vizsgálati módszer

 • nem beavatkozó jellegű, a változók közötti kapcsolatot vizsgálja

Question 54 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • redukcionizmus

 • szignifikiancia

 • kísérleti csoport

 • korrelációs módszer

Question 55 of 60

Medal-premium 1

Ainsworth kötődés kísérlete - Melyik a kakukktojás ?

Select one of the following:

 • biztosan kötődő

 • lassan kötődő

 • bizonytalanul kötődő (elkerülő)

 • bizonytalanul kötődő (ambivalens)

 • zavart

Question 56 of 60

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás ?

Select one of the following:

 • eidetikus kép

 • készségek

 • előfeszítés

 • kondicionálás

Question 57 of 60

Medal-premium 1

Kódolási , tárolási és előhívási folyamatok jellemzik.

Select one of the following:

 • rtm

 • htm

 • mindkettő

Question 58 of 60

Medal-premium 1

A megfelelő előhívási támpontok lényegesen javíthatják a felidézés valószínűségét.

Select one of the following:

 • rtm

 • htm

 • mindkettő

Question 59 of 60

Medal-premium 1

Kódolás lehetséges akusztikusan, vizuálisan és szemantikusan is.

Select one of the following:

 • htm

 • rtm

 • mindkettő

Question 60 of 60

Medal-premium 1

Melyik betegség esetében alkalmazható az elektrokonvulziós terápia?

Select one of the following:

 • súlyos depresszió

 • súlyos skizofrénia

 • rögeszmés-kényszeres neurózis

 • bipoláris kórkép

Icon_fullscreen
Eperke Olasz
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Untitled, created by Eperke Olasz on 08/01/2015.

Eye 190
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Eperke Olasz
Created by Eperke Olasz over 2 years ago
Close